Piatok, 18. január, 2019 | Meniny má Bohdana

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Neosvetlené obratiská a zastávky MHD Trenčín

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 2 mesice
Autor podnetu: Michal
Rieši: Mesto Trenčín
Lokalita: Trenčín
Ulica: Biskupice, Sihoť IV
Dátum nahlásenia: 5.11.2016
Dátum poslednej aktivity: 9.5.2017

V obratiskách MHD Trenčín (miestach kde sa otáčajú autobusy) na Sihoti a v Biskupiciach (zastávky Biskupice, cintorín a Sihoť IV) nie je žiadne verejné osvetlenie a je tam po zotmení totálna tma! Je úspech, keď tu človek vďaka tme do niečoho nenarazí nieto ešte, aby si videl prečítať cestovné poriadky. Nie je vidno na krok. 

Takisto ak má človek na takomto mieste čakať 5-10 minút na autobus, necíti sa na takýchto miestach veľmi bezpečne, keďže nevie, odkiaľ naňho vyskočí nejaký bezdomovec alebo niečo podobné. Taktiež sa môže stať, že napr. v Biskupiciach vás vodiči prehliadnu, nakoľko veľa z nich nezachádza do obratiska ale zastavuje na ceste. 

Je podľa mňa neuveriteľné aby v KRAJSKOM meste boli neosvetlené zastávky MHD, a to najmä v čase, keď sa hovorí o prilákaní ľudí späť do autobusov. 

Preto navrhujem na Sihoti IV doplniť lampu verejného osvetlenia niekde k označníku (smer centrum) a jej svietidlo nasmerovať do obratiska. 
V Biskupiciach pokiaľ viem, tak obratisko ani nepatrí mestu a keďže tu už nekončí žiadna linka a veľa vodičov aj tak zastavuje na ceste a nezachádza do obratiska, navrhujem teda zastávku Biskupice, cintorín obojsmerne premiestniť práve na komunikáciu vedľa obratiska - Biskupickú ul. - ktorá je osvetlená. 

Záverom Vás chcem upozorniť, že na zastávke Opatovská smer centrum nesvieti v prístrešku ani jeden z dvoch reklamných panelov a je tam tiež tma. Bolo by dobré upozorniť správcu - euroAWK - aby to opravil. 

Žiadam kompetentných o ODPOVEĎ a RIEŠENIE. 

Ďakujem 

Ako fotografiu pripájam pohľad na obratisko Sihoť IV už v tme. Tie obrysy v  popredí sú označník a kôš (práve k nim navrhujem osadiť novú lampu). V pozadí je odstavený autobus a úplne vľavo je prístrešok, ktorý v tme nie je ani vidno. Rovnako to vyzerá aj v Biskupiciach.

Ako sa tento podnet riešil:

04.05.2017
Zainteresovaná strana
Autor: Hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová
Dátum reakcie: 04.05.2017 (5 mesiacov a 28 dní od nahlásenia)

Spoločnosť EUROawk sme oslovili, aby zabezpečila obnovenie osvetlenia na zastávke Opatovská. Vozidlá MHD na obratisku Biskupice, cintorín majú zastavovať k označníku a nie mimo vyznačený priestor zastávky. Upozorníme na tento problém dopravcu. Premiestnenie zastávky Biskupice na chodníky nie je možne bez stavebnej úpravy. Okresný dopravný inšpektorát požaduje zriadiť zastávkové niky pre túto oblasť.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nastrencin.sk
Neosvetlené obratiská a zastávky MHD Trenčín

Miesto hláseného podnetu