Štvrtok, 28. október, 2021

LIST ČITATEĽA

Trenčianska okresná prokuratúra musela upozorniť Mesto Trenčín na zmluvu o spolupráci s obcou Zamarovce, podľa ktorej mali mestskí policajti zasahovať v katastri inej obce. Zmluva podľa platnej legislatívy presahovala rámec zákona. Trenčan Milan Sláviček

na celú situáciu reaguje:

Pred časom som si v správe vydanej štátnou tlačovou agentúrou prečítal, aké problémy môžu nastať na Ostrove pri Trenčíne, keďže trenčianska mestská polícia tam už nemôže „zasahovať a dohliadať na poriadok, hoci tak robila viac ako tri roky.“ Rád by som uviedol na pravú mieru, ako to vlastne s tou „zmluvou“ v skutočnosti je, pretože sa tejto a podobnej problematike už venujem dlhšiu dobu. Zmluva medzi obcou Zamarovce a Mestom Trenčín o ochrane verejného poriadku na Ostrove nikdy nebola v praxi napĺňaná. Niektorí radní, alebo aj pracovníci mestskej polície zrejme vedeli, že realizácia zmluvy v praxi, teda v prípade zákroku na cudzom území, by bola určite z právneho hľadiska veľkým problémom. Mestská polícia je zriadená pre mesto a jej obyvateľov. Každá obec, alebo mesto je ohraničené katastrálnym územím a dopravnými značkami „začiatok obce a koniec obce“. To je teritórium, kde sa môžu mestskí policajti pohybovať a plniť si svoje pracovné úlohy. Nič viac – nič menej im zákon ani neumožňuje. Dohody síce uzatvárať môžu, ale tieto nesmú svojím obsahom prekračovať rámec zákona. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Mestská polícia môže konať iba na základe zákona, a nie nejakých dohôd alebo zmlúv. Laická verejnosť asi nevie, že mestská polícia nie je určená na boj proti kriminalite, na boj s trestnou činnosťou a jej páchateľmi. Jednak na to nie je riadne vystrojená a vyzbrojená, jej pracovníci nie sú na takúto činnosť náležite vycvičení alebo vyškolení, ale najmä nemajú na takúto činnosť oprávnenie podľa zákona. Môžu zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, to ale, podľa trestného poriadku, môže urobiť každý občan. Naviac príslušník obecnej polície je povinný zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie,... nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby! Načo takáto zmluva, keď bola od začiatku nezákonná, neústavná, keď MsP nemá ani kompetencie a zákonné oprávnenia viesť boj s trestnou činnosťou?

No ad for you

Tieto zákonné kompetencie a oprávnenia má totiž Policajný zbor SR, jeho príslušníci majú výcvik, výstroj, výzbroj a pod. Sú povinní nasadiť aj svoj vlastný život pri služobnom zákroku, čo mestskí policajti určite urobiť nemusia! Štátni skladajú služobnú prísahu, mestskí nie.

V auguste 2005 stačilo len jedno. Aby starosta obce Zamarovce listom, alebo osobne požiadal kompetentných PZ v Trenčíne o zvýšenie počtu hliadkujúcich príslušníkov štátnej polície v obci Zamarovce, ako aj na Ostrove v boji proti kriminalite a ich páchateľom. Polícia SR má na to sily a prostriedky. Lenže niekto to zrejme nechcel a tento právny chaos niekomu vyhovoval. Náčelníkovi mestskej polície Františkovi Országhovi „to pripadalo smiešne, že jeho podriadení nemôžu zasahovať na Ostrove, keď je to vedľa Trenčína“. Tak sa vyjadril pre súkromnú televíziu. Smiešne to však vôbec nie je, skôr naopak. Bol to veľmi zlý nesprávny a nebezpečný krok, ktorý mesto Trenčín a obec Zamarovce uzatvorením tejto zmluvy urobili. Našťastie zasiahla Okresná prokuratúra Trenčín, ktorá túto zmluvu po preskúmaní zrušila.