Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Euroželeznica v Trenčíne

Problémom Trenčína okrem modernizácie Európskej železnice je doprava vcelku a na ňu nadväzujúci rozvoj celého Trenčína. O problematike železnice sa hovorí zväčša emotívne. Je to rozhodnutie, ktoré poznačí charakter mesta na desaťročia. Problematika je široká odborná a nie ľahko sa v nej orientuje. Občania by mali mať jasno aspoň v zásadných pojmoch.
Aký je platný a záväzný stav súčasnosti?
Platí sídelný plán územného útvaru Trenčín (VZN 21/1999). Je to mestský zákon. V platnej textovej a grafickej časti je trasa železnice plánovaná v tej istej podobe, ako ju už poznáme. Počíta sa v ňom s modernizáciou železničných tratí. O modernizácii železnice obsahuje dve zásadné vety: „Modernizovať trať č. 120 s potrebnými úpravami na traťovú rýchlosť V=140-160 km/hod.“ „Rešpektovanie založenej infraštruktúry železničnej dopravy v severo-južnom smere (trať č.120), vrátane jej modernizácie a umiestnenia hlavnej železničnej stanice.“ Nehovorí o novom železničnom moste. Počíta s modernizáciu stanice a rušením trate na Bánovce. Spomína budovanie nových podchodov a križovatky – len pri križovaní súčasného tvaru železničnej trate. Rovnako smerný územný plán VÚC Trenčín počíta len s existujúcim tvarom trate.
Záver: územný smerný plán od svojho počiatku pozná len variant 0, modernizáciu jestvujúceho koľajiska vlastneného železnicami.
Čo chcú železnice?
Všetky naše zistenia vedú k tomu, že presadzujú variant jeden. Čím sú diskusie hlbšie, tým sa prichádza na viac nevyjasnených bodov. Železnice však uznávajú, že právo rozhodnúť či NULA alebo JEDEN je na meste .
Čo je cieľom komisie za modernizáciu železnice.
Reming ponúkol vo workshope tri alternatívy, odlišné od jednotky a komisia dostala od fakulty architektúry sedem alternatív - A až G tzv. variantu 2. Z nich bol komisii ponúknutý variant cez Záblatie, ktorý zrejme tiež nie je dobrý a bude odmietaný obyvateľmi Záblatia. Je možné Záblatie obísť po voľných pozemkoch bližšie k diaľnici. Rôzne trasovania variantu 2 sme chceli porovnať s jestvujúcim variantom 1 a zanalyzovať ich výhody a nevýhody. Začala sa chystať urbanisticko-architektonická súťaž, ktorá by skrývaný variant 2 zjednodušila. Chceli sme, aby sa našli riešenia primerané európskemu Trenčínu, zvýšili jeho rozvojový potenciál - umožnili lepší rozvoj v blízkej i vzdialenej budúcnosti.
Cieľom je prerokovanie variantov a alternatív pred zrakom laickej i odbornej verejnosti a závery robiť až po prebehnutí súťaže, keď občania budú poznať materiály, popisujúce všetky možnosti.
Aké hlasovanie pripúšťa štatút komisie?
Na prijatie platného uznesenia komisie k veci modernizácie štatút prikazoval, aby bolo za vybraný variant desať platných hlasov.
VARIANT 1: Pri hlasovaní bolo ZA platných iba 6 hlasov.
VARIANT 2: Pri hlasovaní za obchvat bol proti len jeden jediný hlas, ostatní boli za alebo sa zdržali. Vnímame to ako nádej a uprednostnenie variantu 2.
VARIANT 0: nehlasovalo sa, pretože ide o platný variant.
Komisia nemala možnosť porovnať spoločný variant zachovania vnútromestskej železnice a staníc (variant 0 ) s tým, že súčasne by všetky tranzitné vlaky (národné i medzinárodné) boli riešené variantom 2.
Je práca komisie zbytočná?
Celý čas sme vnímali tlak na presadenie a odsúhlasenie variantu 1 bez porovnaní s ostatnými možnosťami. Mnohé prísľúbené údaje nám neboli dodané. Kladom je vznik štúdie z fakulty architektúry, ktorú by občania mali spoznať. Zahrňuje podrobné spracovanie variantu jeden, kde našla 29 kolíznych bodov, ktoré neboli dovtedy popísané. Z nich vyplynula nutnosť 21 mimoúrovňových križovaní . Niektoré súčasné priechody budú zrušené celkom (Opatová, Billa atď). Komisii bola táto štúdia predložená v posledný deň rokovania. Bolo od nás žiadané okamžité rozhodnutie a posúdenie a spoločný záver komisie.
Komisia preukázala, že železnica je nadmieru citlivá a zložitá vec s dlhodobými dopadmi. Napriek chuti pokračovať, nás prekvapuje vôľa ukončiť túto komisiu uprostred hľadania vhodného riešenia.
Ing. Arch. Ján Cimra,
Ing. Arch Ján Kvasnica
Obaja členovia komisie sú súkromní architekti, Ján Kvasnica pracoval ako hlavný architekt mesta Trenčín.

Skryť Vypnúť reklamu


Trenčín na križovatke názorov

Oceňujem, že sa na stránkach Trenčianskych novín otvorila diskusia o potenciálnej modernizácii (rekonštrukcii) železničnej trate prechádzajúcej územím mesta Trenčín s ohľadom na všetky možné dôsledky, ktoré môže so sebou priniesť realizácia jednotlivých návrhov (variantov).
Na nasledujúcich riadkoch by som sa i ja rád do nej zapojil. Osobne sa domnievam, že v tak strategickej otázke je absolútne nevyhnutné, aby rozhodli priamo občania prostredníctvom ľudového hlasovania. Dovolím si to tvrdiť preto, lebo je evidentné, že existuje príliš veľká disproporcia („otvorené nožnice“) medzi verejnou mienkou a mienkou mestských predstaviteľov. Viď napríklad hysterická reakcia pána poslanca Dobiaša (TN, 28/2004) vo vzťahu ku kritike na adresu nimi preferovaného variantu. Čiže variantu, pri realizácii ktorého by prišlo ku bezprecedentnému zásahu do charakteru mesta Trenčín, a to nie len v technickom, ale i v celkovom sociokultúrnom kontexte na dlhé desaťročia do budúcnosti. Pritom je zrejmé, že označovať alternatívny návrh za utopistický je hrubá nekompetentnosť a arogancia, nakoľko práve preferovaný návrh vykazuje všetky znaky utopistického sociálneho inžinierstva.
Teraz niekoľko slov k legitimite (oprávnenosti) rozhodovať. Legitimita rozhodovať tradične vyplýva z legitimity tých, ktorí rozhodujú. Môže sa jednať o legitimitu demokratickú, charizmatickú, tradicionalistickú alebo v prípade konfliktnej situácie i o prirodzenoprávnu aplikáciu práva na odpor zvyčajne uplatňovanej pri hrubom porušení prirodzených práv (vlastníctvo, život, sloboda, bezpečnosť). Dovolím si tvrdiť, že v prípade variantu1 legitimita tých, čo majú rozhodnúť, t. j. Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nespĺňa kritéria ani jednej z uvedených možností (typov). Nakoľko demokratická legitimita je oslabená odporom verejnej mienky a podpriemernou účasťou vo voľbách do MZ a prirodzenoprávna hrubým zásahom do vlastníckych práv občanov. Ostatné sú v demokratickej spoločnosti irelevantné. Preto musím trvať na tom, že jediným východiskom je ľudové hlasovanie.
Na záver mi neostáva iné, než vyjadriť presvedčenie, že v týchto osudových chvíľach sa všetci trenčianski lokálpatrioti dokážu zjednotiť v snahe o umožnenie rozhodovania o trenčianskych záležitostiach v Trenčíne, a nie v Bratislave alebo dokonca v Bruseli. Koniec koncov zmysel politiky je v službe ľuďom a obrane ich práv.
Igor Skúpy (autor je politológ)

Skryť Vypnúť reklamu


Rozmýšľajme aj o dôsledkoch

Nebudem sa pasovať do pozície odborníka na železnice. Na to je komisia a ŽSR. Môj názor je praktický, lebo žijem v rodine so železničiarmi. Železnica v Trenčíne už nemá nič spoločné s politikou. Má len dva aspekty: Alebo odťažíme dopravu, alebo sa cestný most čoskoro sám rozsype. Alebo budeme rozprávať ľuďom zo Zámostia, že im berú majetky, alebo povieme pravdu, že dostanú zaplatené za pozemok, dom i finančné vyrovnanie naviac.
Postoj ľudí mi pripomína Oravskú priehradu. Ľudia nechceli odísť z dedín, dnes sa majú ďaleko lepšie. Líhali na zem, aby zabránili stavaniu železnice do Suchej Hory. Dnes nariekajú, že nie je železničné spojenie s Nowym Targom. To isté je aj tu. Tí, čo poznajú železnicu z okna auta, si osobujú právo rozhodovať o nej. Prečo? Možno preto, že v minulom volebnom období primátor Žiška rozhodol o nás bez nás. Títo poslanci vedia, že je Ing. Žiška zodpovedný za to, že sa nejednalo so ŽSR. Podpísal rozhodnutie bez referenda, bez poslancov. Dnes hovoria všetci o plavárni, ktorú treba zachrániť. Zabudli, koľko na nej „prešustrovali“ s Integrom?
Ak chceme vyhnať z mesta železnicu, pýtam sa:
Viete, že sa tým pádom zrušia všetky depá na okolí a ľudia prídu o prácu? Na stanici nebude treba pracovať tak ako doteraz, nebude chodiť ani pošta – ktorá je lacnejšia ako bežná, netreba batožinovú pokladňu, predaj lístkov, ba dokonca ani stanicu, lebo nebudú tade rýchliky chodiť, leda ak lokálky. Čo v nej urobíme – novú krčmu? Ak máme čakať na obchvat a rýchlodráhu, čo bude voziť nákladný vlak, ktorý už dnes má predpísanú rýchlosť 160 km/hod a rovnako všetky rýchliky v EÚ? Nepôjde tade rýchlik, lebo nedodrží normu. Už sa porušili z tohto dôvodu medzinárodné rýchliky, ktoré chodia teraz cez Moravu, my sme sa totiž o železnice nestarali.
Diaľnice, ktoré sme tak dlho stavali, zabezpečia popri železnici prepravu? Pár km nevieme dostavať!!! Pošleme nepripraveným „obchvatom“ všetko, čo nám môže priniesť peniaze z tranzitu a poplatkov, preč z mesta? Budeme Perlou Považia - jedinou a sto rokov za opicami...
Referendum? Vám, Trenčania, neprekáža rozbitý chodník, otrhané budovy v meste? Máme na vyhadzovanie? Títo, čo dnes trúbia, ešte nemuseli šetriť. Ani štátne, ani obecné peniaze. Ale aj tie treba počítať. Vaše peniaze, vážení Trenčania, rozhodnú, koľko za referendum zaplatíte, tak rátajte.
Vieme, ako hlasovať. Nebudeme klamať ľudí a otvorene hovoríme o rizikách, stratách, ale i o prínose novej železnice pre Trenčín. Hovoríme i to, že ľudský život je nám hodný viac ako jedno volebné obdobie. Počet roztrhaných obetí na nechránených priechodoch nikdy nezbaví rušňovodičov na priecestiach traumy. Patrioti mesta nemajú investora, ktorý dá miliardy za obchvat. Tak na čo chcú čakať? Nech začnú menej tárať a viac uvažovať. Práca a nie titul poslanca dá za pravdu tomu, kto pracoval ako Trenčan ako patriot.
Oľga Löbbová
poslankyňa KDH

Skryť Vypnúť reklamu


Obchvat železnice by znamenal likvidáciu!

Mesto Trenčín tvoria od sedemdesiatych rokov minulého storočia aj prímestské časti, ktoré sa niekedy zo zotrvačnosti nazývajú obcami. Sú to mestské časti Istebník, Orechové, Zlatovce a Záblatie. A to nemenujem všetky tie mestské časti, ktorých sa netýka súčasná diskusia na tému „železnica,,! Teda nezabúdajme, že mesto netvorí len centrum, ale aj okolité sídliská a predovšetkým prímestské časti. Tieto by mali byť v každom prípade rovnocenné ako Centrum, Juh, Sihoť a ostatné väčšie mestské lokality. Aj v diskusii, ktorá bola uverejnená na stránkach Trenčianskych novín sa ukázalo, že to tak nie je. Pýtam sa teda členov petičného výboru a predovšetkým pánov poslancov za tieto mestské časti, či sa vôbec zaujímali o to, aké dôsledky bude mať pre našich obyvateľov nimi presadzovaný OBCHVAT alebo tzv. variant č. 2. Pretože sa vážne domnievam, že ich to doteraz nezaujímalo! Tak im to musíme povedať my – radoví občania.
Vážení poslanci presadzujúci obchvat železnice, tento variant prakticky úplne zlikviduje mestskú časť Záblatie a veľmi dramaticky zníži kvalitu bývania v mestských častiach Zlatovce, Orechové a Istebník!!! Ak sa teda v tejto diskusii povedalo B, treba povedať aj A, páni poslanci. Nestačí neustále vymýšľať varianty, ktoré nemajú reálny podklad a ktoré by mali odstrániť súčasnú trať z centra Trenčína na úkor iných mestských častí.
Chcem pripomenúť, že aj v týchto častiach žijú obyvatelia tohto mesta s rovnakými právami, aké majú občania centra mesta a dotknutej oblasti pri súčasnom železničnom moste. A práve na tieto práva sa veľmi radi odvolávajú propagátori tzv. variantu 2- teda obchvatu. Nehovoriac o tom , že kvalita bývania z pohľadu životného prostredia je v týchto prímestských častiach ďaleko vyššia. Preto si aj vybrali majitelia nových domov postavených v týchto častiach práve túto lokalitu.
Apelujem predovšetkým na poslancov, ktorých sme si zvolili za tieto mestské časti, aby sa seriózne začali zaujímať o svojich občanov, nielen v čase predvolebnej kampane. Nie je to náhodou aj tým, že ani jedného sa tento problém netýka osobne? Mám za to, že je to predovšetkým ich povinnosťou, a až potom výzva pre primátora! Je to ale aj výzva pre občanov, aby nezabudli, ako sa zaujíma, respektíve nezaujíma, poslanec o potreby svojho voliča, keď volič potrebuje poslanca.
Každá cesta odniekiaľ vedie niekam, aj železničná. Každá cesta by ľudí mala spájať. Naša železničná cesta zatiaľ ľudí rozdelila. Je zodpovednosťou tých, ktorí túto situáciu vyvolali, aby sa naše cesty spojili.
Ing. Ľubica Harakaľová, obyvateľkaZáblatia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 37 992
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 36 498
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 962
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 264
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 996
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 8 507
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 332
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 949
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 725
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 623
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Alma.art premieňa elektroodpad na ozdobný hmyz.

51m

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 544 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov a 2 097 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

5 h

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred poľadovicou na území celého Trenčianskeho kraja.

6 h
Plošné testovanie na Covid-19.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Trenčíne.

7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

22. jan

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

20 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

19 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Už ste čítali?