Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 5 zo dňa 24. 8. 2006

Nepodmienečne zastavená činnosť od 14. 8. 2006:
U 27 Breznický Peter, Bošáca, II. tr. Juh dos. – 3 s. s. N - /1/2/b/
U 28 Vincent Martin, Zamarovce, II. tr. Sever dos. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/
Nepodmienečne zastavená činnosť od 21. 8. 2006:
U 29 Belko Milan, Ľuborča, MO dos. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U 30 Kucharík Andrej, Mor. Lieskové, žiaci – 3 s. s. N - /1/3/a/
U 31 Hlísta Tomáš, Drietoma, žiaci – 2 s. s. N - /1/4/a/
U 32 Mičián Lukáš, Omšenie, MO dor. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/
U 33 Novotný Miroslav, Čachtice, MO dos. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U 34 Hasenovič Peter, Trenč. Turná, MO dos. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/ - od 19. 8. 2006
U 35 Oravec Jerguš, Záblatie, II. tr. Sever dor. – 2 s. s. N - /1/6/1/a/
U 36 Zemanovič Miroslav, Skalka n/V, III. tr. Sever dos. – 2 s. s. N - /1/2/b/
U 37 Štefánek Lukáš, Myjava „B“, II. tr. Juh dos. – 3 s. s. N - /1/3/b/
U 38 Durec Peter, Lubina kop., II. tr. Juh dos. – 1 s. s. N - /1/1/a/
Podmienečne zastavená činnosť od 24. 8. do 24. 11. 2006:
U 39 Kozic Martin, Bošáca, II. tr. Juh dos. – 1 s. s. P – /1/5/a/
Neprejednané – chýba poplatok – doplatiť 100 + 200 Sk:
U 40 Krajčík Lukáš, Považany, žiaci
Tresty:
U 41 Zamarovce, II. tr. Sever dos. – pokuta 500 Sk, Drienka Rastislav – zákaz výkonu funkcie trénera na 6 s. s. N - /1/3/b/
U 42 Záblatie, žiaci – pokuta 100 Sk za nedostavenie sa k MFZ
U 43 Modrová, žiaci - pokuta 100 Sk za nedostavenie sa k MFZ
U 44 Brunovce – RP – 100 Sk, Patrnčiak Róbert – 5 s.s. N - /1/9/1/b/, stretnutie Brunovce – Kálnica, odstúpené na doriešenie ŠTK, VM – Michalka Miroslav – 4 s. s. N - /1/9/2/b/, KM – Pažitný Martin – 4 s. s. N - /1/9/2/b/
U 45 R Maráz Peter – 1 mes. N – /3/5/ - od 21. 8. 2006
Oznamy:
U 46 Veľká Hradná – DK žiada písomné stanovisko k napadnutiu hráča hostí (Dušan Coník) pri odchode z hracej plochy po vylúčení – do 31. 8. 2006. DK predvoláva HP Masár Štefan na 31. 8. 2006 o 15.00 hod.
U 47 Horná Súča – Coník Dušan – zastavená činnosť až do vyriešenia prípadu, DK žiada predložiť videozáznam zo stretnutia Veľká Hradná – Horná Súča.
U 48 DK predvoláva R Opatovský Jozef, Cintula Bohuš a DZ Podhradský Emil na 31. 8. 2006 o 15.00 hod.
Najbližšie zasadnutie DK bude vo štvrtok 31. 8. 2006.
Miroslav Ješko (predseda DK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 4/2006/07 zo dňa 24.8.2006

1. DRIETOMA – NEPORADZA –II.tr.dospelí SEVER – 4.kolo. ŠTK súhlasí s vašou dohodou o zmene času odohratia MFZ a nariaďuje odohrať zápas 27.8.2006 o 15.30 hod.
2. Hôrka n/V. – Krajné, II. tr. dorast JUH – 14.kolo. ŠTK súhlasí s dohodou a nariaďuje odohrať MFZ 15.9.2006 o 15.30 hod. v Modrovej.
3. Hrádok – Kálnica – II, tr. skupina „C“ žiaci –6.kolo. ŠTK súhlasí s dohodou a nariaďuje MFZ odohrať 17.9.2006 o 9.00 hod.
4. Horná Streda – Záblatie MO SŽ – 1.kolo. ŠTK kontumuje Váš MFZ 3: 0 pre Hornú Stredu, podľa SP čl.100/b.Záblatie uhradí 500.- Sk pre Hornú Stredu. Ústrižok predloží na ŠTK do 6.9.2006
5. Dolná Súča – Modrová – MO SŽ l. kolo. ŠTK kontumuje Váš vzájomný zápas 3.0 pre Dolnú Súču, podľa SP čl.100/b. Modrová uhradí 500.- Sk pre FO Dolná Súča. Ústrižok o zaplatení predložiť na ŠTK do 6.9.2006
6. LO Trenčín – Soblahov – MO dorast 3.kolo. Námietka LO Trenčín voči štartu hráča hostí je neopodstatnená, nakoľko nebol porušený SP a RS.
7. TJ Trenč. Turná. ŠTK upozorňuje Váš FO na dodržiavanie RS bodu „B“ čl.9.V dalšom prípade postúpime DK
8.Očkov – Vrbovce – II.tr.“C“ žiaci – 1.kolo. ŠTK kontumuje MFZ podľa SP čl.100/l a ponecháva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku 1:8 v prospech FO Vrbovce.
9. Horná Streda – Lubina – II. tr. dorast JUH –1.kolo. ŠTK kontumuje MFZ 0:3 pre Lubinu, podľa čl.100/i.
10. Horná Streda –Bzince p/J. – II.tr.dorast JUH – 2.kolo. ŠTK kontumuje MFZ 0:3 pre Bzince p/J. podľa SP čl.100/i.
11. Bobot –Chocholná- Vel. – II. tr. dospelí SEVER – 9.kolo. ŠTK súhlasí s Vašou vzájomnou dohodou a nariaďuje MFZ odohrať 5.11.2006 o 13.30 hod.
12. Chocholná-Vel. – Omšenie – II. tr. dospelí 14.kolo. ŠTK súhlasí s vašou vzájomnou dohodou a nariaďuje MFZ odohrať 12.11.2006 o 13.30 hod.
13. Bobot – Záblatie – II, tr. dospelí -14.kolo. ŠTK súhlasí s Vašou dohodou a nariaďuje MFZ odohrať 12.11.2006 o 13.30 hod.
14. UPOZORNENIE pre FO MO DORAST. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 5.kola –1.9.2006 v UHČ dorastu – 14.30 hod. okrem nasledovného zápasu: Dubodiel – Ľuborča o 14.00 hod.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 6.kola – 3.9.2006 v UHČ dorastu. Výnimky na SOBOTU NEPLATIA.
Zápasy: Častkovce – LO Trenčín - 3.9.2006 0 12.00 hod.
Horná Súča – Nová Ves n/V. – 3.9.2006 o 13.30 hod.
Ľuborča – Mel.Lieskové – 3.9.2006 o 13.30 hod.
15. UPOZORNENIE pre MO STARŠÍ ŽIACI. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ – 3.kolo – 1.9.2006 o 10.30 hod. okrem nasledovných zápasov:
Trenč. Teplice – Horná Súča - 1.9.2006 o 13.00 hod.
Zamarovce – Čachtice -1.9.2006 o 17.00 hod.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 4.kola – 3.9.2006 o 10.30 hod. okrem nasledovných zápasov:
Častkovce –Modrová 3.9.2006 o 10.00 hod.
AS Trenčín „C“ – Mel. Lieskové – 3.9.2006 o 12.00 hod. na ihrisku ZA MOSTAMI.
16.UPOZORNENIE pre FO II. tr. “C“ žiaci. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ – Očkov –Krajné – 3.kolo –1.9.2006 o 11.00 hod.
17. UPOZORNIE – Budúce zasadnutie ŠTK,DK,KR,KD sa uskutoční vo ŠTVRTOK 31.8.2006. od 14.30 hod.!!!
18. ŠTK vyzýva R Ondrúšek Jaroslav a Galko Ján o doručenie podacieho lístku o poslaní zápisov na ŠTK do 31.8 2006
Ježík Pavel, predseda ŠTK

Skryť Vypnúť reklamu

ÚRADNÁ SPRÁVA KOMISIE MLÁDEŽE a ŠKOLSKÉHO FUTBALU

Žiadame všetky FO, ktoré majú žiacke družstvá, aby OBRATOM oznámili buď na Oblastný futbalový zväz v Trenčíne, alebo priamo na Mgr. Igor Schlesinger tel. 0907734840 talentovaných hráčov roč. narodenia po 1.1.1992 a menej. Oznámte: Meno, priezvisko, dátum narodenia, futbal. klub, post na ktorom hráva a kontakt na zodpovedného funkcionára FO. Výber sa robí za účelom zostavenia reprezentácie ,ktorá bude zastupovať ObFZ Trenčín na rôznych podujatiach v priebehu sezóny 2006/07.
Mgr. Igor Schlesinger, predseda KMŠF

ÚS KR č. 5 /2006 – 2007/ zo dňa 24.8.2006

1. Omluvenie rozhodcov:
3. kolo: po zverejnení v tlači: Šurech Štefan, Valápka Vincent, Oravec Jozef ml.
5. kolo: Jančo Dušan, Opatovský Jozef, Poláček Anton, Repka Miroslav, Malec Stanislav, Farkaš Jaroslav, Bolfa Jozef
6. kolo: Poláček Anton, Repka Miroslav, Mušuta Marián, Malec Stanislav
2. KR opätovne upozorňuje R na dodržiavanie bodu B čl. 12 písmeno c, z Rozpisu súťaží: OblFZ Trenčín, že vo všetkých vekových kategóriach v MFZ MO (dospelí, dorast, žiaci) sa musia uvádzať strelci gólov. Chýbajúci strelci:
1. kolo: Zamarovce – Častkovce (R Oravec st.)
1. kolo: Dubodiel – H. Súča (R Čič) – chýba strelec hostí
2. kolo: Podolie – LO Trenčín (R Bušo)
3. kolo: Tr. Jastrabie – H. Súča (R Oravec st.)
Žiadame rozhodcov p. Oravec st., Čič, Bušo, aby strelcov gólov nahlásili obratom sekretárovi OblFZ Trenčín.
Predseda KR ViliamGajdúšek

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 10. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 517
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 390
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 209
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 856
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 545
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 210
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 774
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 109
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 898
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 597
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Punč na námestí tento rok nebude. Trenčín zrušil Vianočné trhy

Na Mierovom námestí však bude svietiť vianočný strom a výzdobu centra mesta doplnia nové prvky.

Megainvestícia v Novom Meste nad Váhom. Ako bude vyzerať nové kúpalisko a plaváreň?

Novomestská radnica predstavila víťazný návrh z architektonickej súťaže na vybudovanie mestskej plavárne, kúpaliska a wellness za asi 12 miliónov eur.

Vizualizácie víťazného projektu.

Ak to pandemické opatrenia dovolia, trenčianske cintoríny budú otvorené dlhšie

Trenčianske cintoríny budú do 4. novembra otvorené dlhšie. Správca mestských cintorínov zabezpečil ich sprístupnenie od 7.00 do 20.00 h.

Dvaja muži napadli tretieho. Padli aj vyhrážky

V tomto prípade hrozí obvineným podľa zákona trest odňatia slobody až na 3 roky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?