Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Presiakla futbalová korupcia a iné nekalé praktiky aj do nášho regiónu?

V stredu 29. novembra sa v zasadačke športového areálu v Trenčianskych Stankovciach uskutočnilo v zmysle platných stanov ObFZ Trenčín a plánu činnosti na druhý polrok 2006 zasadnutie Rady ObFZ Trenčín.

Jej bohatý program bol obohatený o jeden veľmi aktuálny a horúci bod - o korupcii v slovenskom futbale, ktorá predsa len postupne vypláva na povrch a svojím spôsobom už presiakla aj do futbalového diania v našom regióne. Poďme však pekne po poriadku...

Na úvod predseda ObFZ - Ing. Štefan Kolárik privítal prítomných členov Rady a hostí. Po voľbe pracovných komisií prečítal referent zväzu - Ján Žitňan kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia Rady (28.6.). Až na jeden bod bolo všetko ostatné splnené. V štádiu riešenia ešte zostala webová stránka ObFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

DRUŽBA BUDE POKRAČOVAŤ
Dobrou informáciou pre všetkých bolo, že na spoločnom stretnutí funkcionárov družobných futbalových zväzov Trenčín a Uherské Hradište sa kompetentní dohodli na budúcoročnom pokračovaní vzájomných stretnutí dorasteneckých a seniorských výberov. Tento rok sa totižto družobné zápasy z časových dôvodov neuskutočnili a takmer to vyzeralo na prerušenie dlhoročných medzidružobných kontaktov. Opak je však nakoniec pravdou a v roku 2007 sa v družbe naďalej pokračuje, aj v rámci výmený cenných skúsenosti zainteresovaných funkcionárov. Po ďalšom krátkom informačnom bloku dostali slovo predsedovia jednotlivých odborných komisií, aby komplexne zhodnotili priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2006-2007.

ŠTK
Športovo-technická komisia pod vedením predsedu Pavla JEŽÍKA sa schádzala na svojich zasadnutiach pravidelne každú stredu. Počas nich schvaľovali výnimky jesennej časti súťažného ročníka, vzájomné dohody FO, výsledky stretnutí jednotlivých kôl a riešili sa aj kontumačné výsledky za nedostavenie sa na majstrovské zápasy, predčasne ukončenie MFZ pre nízky počet hráčov, neoprávnený štart hráčov a inzultáciu rozhodcu. V jesennej časti bol za neoprávnený štart skontumovaný - jeden MFZ dospelých a šesť dorasteneckých zápolení. Pre nízky počet hráčov predčasne bolo ukončených päť MFZ v kategórii seniorov, tri u dorastencov a tri taktiež aj u žiakov.
Za nenastúpenie na MFZ tak tomu bolo dvakrát u dospelých, sedemkrát u dorastencov a deväťkrát u žiakov. Počas jesene odstúpili zo súťaže po vyžrebovaní v 2.tr. Juh dorast Pobedím, MO starších žiakov - Skalka nad Váhom, v priebehu súťaže po 2. kole v MO Záblatie a Modrová a v 2. tr. C - Brunovce.
ŠTK neriešila v priebehu jesene žiadne sťažnosti FO. Námietky po stretnutiach boli v dueloch: Brunovce - Kálnica, Záblatie - Beckov, Brunovce - Lúka, Melčice-Lieskové - Čachtice.

Skryť Vypnúť reklamu

DK
Za disciplinárnu komisiu predložil hodnotiacu správu jej predseda - Miroslav JEŠKO. Z nej sa prítomní mohli dozvedieť, že v jesennej časti práve prebiehajúceho ročníka bolo udelených spolu 1134 žltých a 137 červených kariet. V kategórii žiakov ich bolo 37 (pokles o 11), u dorastu 203 (pokles o 51) a dispelých (nárast o 159 ŽK). V súťaži MO dospelých ich bolo 374 a dorastencov 68. V II. tr Juh 189 ŽK u seniorov, 78 u dorastencov. V II. tr. Sever videli hráči 230 ŽK u dospelých, 57 u dorastencov. Čo sa týka červených kariet z celkového počtu boli v kategórii žiakov štyri (pokles o 7 ČK), dorastu 43 (nárast o 10 ČK), a dospelých 100 (nárast o 31 ČK).
Inzultácie rozhodcov boli v stretnutiach: Nová Bošáca - Pobedím (3. Tr. Sever), Potvorice - Dolné Srnie (3. Tr. Sever), Brezová pod Bradlom B - Lubina (2. Tr. Juh). Neprístojnosti počas a po stretnutí sa udiali v zápasoch: Veľká Hradná - Horná Súča (MO), Nová Bošáca - Pobedím, Trenč. Teplá - Dolná Poruba (MO) a Veľká Hradná - Stará Turá (MO). Svojvoľného opustenia hracej plochy celého družstva, resp. odmietnutia pokračovania v hre sa dopustili seniori a dorastenci Omšenia. Zastavenú činnosť mali deviati rozhodcovia a dvaja delegáti.

Skryť Vypnúť reklamu

KOMISIA ROZHODCOV
Táto komisia pracuje už niekoľko rôčkov pod taktovkou svojho predsedu - Viliama GAJDÚŠEKA. Aj tentoraz predniesol veľmi obsiahlú a zaujímavú hodnotiacu správu, ku ktorej odznelo z úst niektorých členov Rady pomerne dosť kritických pripomienok. Pred začiatkom jesennej časti bolo celkove na nominačnej listine ObFZ 52 rozhodcov. V priebehu jesene absolvoval ešte rozhodcovské skúšky T. Zemko, od 10. kola pribudol ešte J. Stacho, čiže celkove bolo na listine 54 arbitrov. Na listine arbitrov majstrovstiev oblasti bolo schválených výkonným výborom dvadsať rozhodcov.
Každé kolo predseda komisie dôkladne rozpytval, vymenoval ospravedlnených a potrestaných arbitrov a delegovaných arbitrov. Celkove bolo v jesennej časti ospravedlnených 147 arbitrov - čo je priemer na kolo 9,19 rozhodcu.
Zastavených činností DK bolo 25, zastavených činností KR bolo 26. Najvyššia známka od delegátov 8,2 bola jedenkrát a dostal ju Farkaš. U asistentov rozhodcu známka 8,0 bola dokonca až stošesťkrát. Rozhodcovia zaradení na nominačnú listinu ZsFZ rozhodovali v šiestich zápasoch s priemernou známkou 7,627 - nárast známky oproti jarnej časti o 0,141.
Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SFZ alebo ZsFZ rozhodovali ako asistenti v sedemnástich zápasoch, ich priemerná známka je 7,988 - oproti jarnej časti, kde priemerná známka bola 7,913, čo je nárast o 0,034.
Celú jesennú časť tohto súťažného ročníka bez ospravedlnenia a bez pozastavenej delegácie absolvovali títo arbitri: O. Nedveď, M. klimčík, P. Petrík, P. Sokol, I. Švančara, M. Čič, P. Hruda a R. Baláž - čo je spolu osem rozhodcov - oproti jarnej časti o štyroch menej.
Tak ako v minulosti, tak i teraz komisia rozhodcov stále trpí ich nedostatkom.

KOMISIA DELEGÁTOV
Túto komisiu riadi jej predseda Jozef PECHO. Za jeseň vyhodnotili spolu 150 stretnutí s priemernou známkou 7,672. Najvyššie udelená známka bola 8,2 a najnižšia 5,8. Z pohľadu nedostatkov, ktorých sa rozhodcovia dopustili a ktoré boli delegátmi v správach zo stretnutí aj uvádzane - išlo predovšetkým o nenariadenie pokutových kopov (oprávnene - neoprávnene), neudelenie ŽK, ČK, ovplyvnenie priebehu, alebo výsledku stretnutia a iné - menej závažné skutočnosti. Na základe uvedených nedostatkov rozhodcov KR vyvodila náležité opatrenia. Zastavenú činnosť na jeden mesiac nepodmienečne mal delegát E. Podhradský, za nedostatočný popis HNS hráčov, divákov a funkcionárov. Zastavenú delegáciu na dve stretnutia mal B. Batelka za nesprávne hodnotenie rozhodcu (ovplyvnenie výsledku). Činnosť delegáta Burzu je v štádiu šetrenia.
Počas zimnej prestávky sa uskutoční doškoľovací seminár, ktorý bude zameraný najmä na odstránenie nedostatkov z jesene.

TMK
Trénersko-metodickú komisiu má ma starosti Tibor GRÓFIK a dá sa povedať, že zodpovedne a precízne si plnia všetky stanovené úlohy. Zorganizovali tradičné školenia futbalových trénerov (zatiaľ vyškolili 108 trénerov), ktorí mali záujem o zvýšenie si odbornej kvalifikácie. Z pohľadu TMK jej predseda sa kritický vyjadril z Rozpisu súťaži ObFZ, kde sa už tri roky snažia zaradiť klauzulu o povinnosti FK mať kvalifikovaného trénera.
Táto iniciatíva členov TMK však nenašla odozvu u kompetentých zväzových funkcionárov a nestalo sa tomu tak ani v súčasnom Rozpise súťaže 2006-2007. Nakoľko práca TMK vychádza takto svojím spôsobom nazmar a jej členovia sa cítia rozladení, preto sa celá komisia na čele s predsedom rozhodla abdikovať! Po určitej diskusii sa členovia Rady rozhodli abdikáciu TMK neprijať - o ďalšej činnosti alebo nečinnosti bude v januári 2007 rozhodovať výkonný výbor.

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU
Predseda tejto komisie Igor SCHLESINGER sa zmienil o problémoch a ťažkostiach pri zostavovaní jednotlivých mládežníckych výberov z našej oblasti. Mnohé oddiely akoby nemali ani záujem zahlásiť mená svojich talentovaných hráčov do patričných vekových výberov. Aj nominácia na novembrový turnaj Imricha Stachu v Trnave sa rodila veľmi ťažko a opäť sa prejavila neochota dvivej väčšiny futbalových klubov z ObFZ nahlásiť mená hráčov do výberov. Škoda, že kluby nereagujú na Úradné správy ObFZ a až po telefonických rozhovoroch a prísľuboch sa čo-to zmení...
Navyše, na spomínanom turnaji v Trnave odcudzili niektorým hráčom aj veci.
KORUPCIA AJ V NAŠOM REGIÓNE?
Na celom Slovensku sa v poslednom období dosť výrazne hovorí a píše o úplatkárstve a inej neželanej korupcii vo futbalovom hnutí. Navyše aj v tlači sa vyskytli aj niektoré príspevky o tom, že korupcia je takmer bežnou aj v 6. a 7. lige nášho regiónu a pod. Všetko to vlastne spôsobilo otvorené vyjadrenie rozhodcu Diňu, ktorý bez servítky na ústach dokumentoval, kde všade dostával patričné úplatky.
Nie je žiadným tajomstvom, že aj na výkonný výbor ObFZ Trenčín prišiel list, kde jeden z funkcionárov nemenovaného futbalového klubu osočil niektorých funkcionárov z brania úplatkov a korupcie. Nemenovaný klubový funkcionár sa priamo obrátil aj na predsedu zväzu, s ktorým nie raz diskutoval na danú tému. Naposledy boli prítomní aj niektorí ďalší členovia VV, kde vedno hodnotili inkriminované zápasy. Na základe toho bol spravený zápis, v ktorom sa otvorene hovorí z jeden strany o úplatkárstve, kde údajne nemenovaný funkcionár bral od klubov obálky. Okrem toho sám navrhol očistiť futbal v regióne o niekoľko rozhodcov. Jeden z členov VV vyzval klubového funkcionára, aby všetky tieto veľmi závažné obvinenia a tvrdenia o úplatkárstve a korupcii poskytol orgánom činným v trestnom konaní. Podľa jeho prísľubu bol ochotný vypovedať aj na polícii. Ako sa dalo predpokladať, „očiernení“ funkcionári sú taktiež pripravení konať a pred policajnými orgánmi sa riadne očistiť, lebo ide o klamstvo a lož.
Celá záležitosť zostáva teda otvorenou a rozhoduje sa, čo bude s týmto prípadom vlastne ďalej a ako sa to všetko vyvrbí. Vyzerá to pravedepodobne aj na priamu konfrontáciu zainteresovaných ľudí. Nemenovaný klubový funkcionár, ktorý spustil túto korupčnú mašineriu prisľúbil, že sa zúčastní aj zasadnutia Rady v Trenč. Stankovciach, kde mal záujem prehovoriť. Nakoniec sa však ospravedlnil a všetkým odkázal, aby sa celý tento horúci problém riešil cez zimnú prestávku chladnými hlavami a nakoniec sa spravodlivo vyriešil.
Nakoľko ide o veľmi závažný, nielen futbalový problém v našej oblasti, rozhodli sme sa nikoho konkrétne nemenovať, vrátane stretnutí a funkcionárov. Nechceme tým ovplyvnovať ani orgány činné v trestnom konaní a radšej vyčkáme, čo sa bude diať v tomto sťaby korupčnom škandále ďalej. Akonáhle sa veci dostanú do konkrétnejšej polohy, budeme o tom našich čitateľov včas informovať. Takáto informácia, ale aj s patričnými konkrétnosťami odznela na Rade ObFZ v Trenč. Stankovciach - v stredu 29. novembra 2006.

AKO ĎALEJ S ODMEŇOVANÍM ARBITROV?
V rámci diskusie sa zvrtla reč aj na tému odmeňovania rozhodcov - o konkrétnu podobu. Táto otázka nie je ešte stále doriešená a mal by sa k nej vyjadriť VV na svojom zasadnutí 17.1. 2007. Najbližšie zasadnutie Rady bude 28.2. Na záver bolo prečítane uznesenia z tohto zasadnutia, ktoré trvalo bezmála pozoruhodných päť hodín!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 2. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 3. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 4. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 8. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 9. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 941
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 23 066
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 600
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 136
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 618
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 601
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 191
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 955
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 893
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 757
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Premiér: Minister školstva má naplánovať, ako vrátiť deti do škôl od 7. decembra

Premiér chce, aby systém následne mohol fungovať aj v ďalších mesiacoch.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.

Premiér: Od plánu plošného testovania budúci víkend sa zatiaľ upúšťa

Zdá sa, že celoplošné testovanie cez mikulášsky víkend nebude.

Premiér Igor Matovič.

Rybníček: Únia miest Slovenska nesúhlasí s celoplošným testovaním

Únia miest Slovenska bude podporovať a rešpektovať stanovisko epidemiológov.

Prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Mama mu telefonovala z búdky. Čerstvý štyridsiatnik Radivojevič si zahral v jednom útoku s legendárnym Gretzkym

Na svojom konte má dve medaily zo svetových šampionátov. Pôsobil v NHL i nadnárodnej KHL. K absolútnej spokojnosti Brankovi Radivojevičovi chýba len titul s Duklou Trenčín. Čerstvý štyridsiatnik k nemu mal blízko pred dvoma rokmi.

Branko Radivojevič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?