Pondelok, 10. máj, 2021 | Meniny má ViktóriaKrížovkyKrížovky

Rybárov v kraji trápia kormorány

Trenčín - Veľké kŕdle kormoránov nalietajú na jazierka a rybníky, ale i tečúce vody a dokážu v nich takmer zlikvidovať všetky ryby. Kormorán spotrebuje za deň až pol kilogramu ryby, no problémom nie je len apetít, ale aj agresívny spôsob lovu.

„Malé ryby zhltnú, veľké aspoň poďobú a tier potom zahynú,“ hovorí Jozef Lauš z mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne.

Ich nálety slovenskí rybári registrujú od roku 1997. Prvé hromadné nálety migrujúcich kŕdľov kormoránov na „voľné vody“ zaznamenali v zimnom období na rieke Hron. Už o dva roky neskôr zlikvidovali toľko rýb, že rybári vyčíslili škody spôsobené kormoránmi v rybárskych revíroch na 9 miliónov korún. Monitoring populácie kormoránov v rokoch 200 a 2001 ukázal, že kormorány sa vyskytujú najmä na úseku rieky váh od priehrady Liptovská Mara až po Piešťany a na rieke Hron a na rieke Orava, kde v posledných rokoch dokonca rybári registrovali výrazný pokles úlovkov vybraných druhov rýb. V roku 2003 odhadovali rybári, že u nás zimovalo cca 5500 jedincov, v roku 2005 ich na celoeurópskom sčítaní zimujúcej populácie kormorána veľkého na nocoviskách evidovali už 8000. V roku 2005 dostali rybári povolenie na odstrel limitovaného množstva kormoránov, proti čomu protestovali ochranári. Poľovníci mohli začať plašiť a strieľať kormoránov až na základe potvrdeného rozhodnutia Ministerstva životného prostredia v roku 2006, výnimka na odstreľ 600 kusov kormorána veľkého platí od 1. októbra 2006 do konca marca 2007, vo vytypovaných lokalitách. Kormorán je morský druh operencov a k nám prilieta v zime, keď vodné plochy v mieste ich hniezdenia zamŕzajú. Počas zimy dokážu spotrebovať jesennú niekoľkotonovú násadu rýb. Rybiu násadu rybári zabezpečujú z príspevkov z členského organizácie a tak ich kormorány ohrozujú aj ekonomicky. V ostatných revíroch sa proti náletom tohto zákonom chráneného druhu môžu brániť iba ich plašením. Rybári vidia riešenie vo vyňatí kormoránov spod celoročnej ochrany ich lovu a v povolení odstrelu aj i v nižšie položených lokalitách. A vlani s touto požiadavkou spísali aj petíciu.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa ornitológov z organizácie SOS/BirdLife Slovensko odstrel kormoránov nevyrieši problém poklesu niektorých druhov rýb. Kritizovali aj znenie výnimky na odstrel kormoránov. Jedným z dôvodov kritiky bola aj nemožnosť účinnej kontroly. „Poľovníci majú povinnosť hlásiť odstrely až dodatočne, nie pred ich uskutočnením. Kontrolné orgány tak nemajú informácie, kde a kedy sa bude kormorán strieľať. To vylučuje účinnú kontrolu dodržiavania podmienok výnimky. Pri náleze postrelených alebo usmrtených kormoránov tak nie je možné určiť, či ide o nelegálny odstrel alebo výsledok uplatňovania výnimky,“ uvádza spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko v oficiálnom stanovisku. Radovan Jambor z tejto organizácie upozorňuje, že pri sčítavaní zimujúceho vodného vtáctva a v okolí Trenčína zistili iba desiatky kormoránov, žiadne stovky, ani tisíce. „Minulé roky to bolo viac, vzrastajúci trend na hniezdiskách na severe Európy však ustáva a stav sa postupne stabilizuje. Veľké rozpory sú aj v uprednostňovanom spôsobe riešenia problému „kormorán“, aj keď v skutočnosti jeho predácia nie je problémom, ryby sú jeho prirodzená potrava. Riešenie situácie odstrelom kormoránov, ako i výnimka, ktorú rybári dostali, je po právnej i etickej stránke úplný paškvil. Nedá sa dobre kontrolovať a boli už zaznamenané aj prípady porušenia podmienok odstrelu. V iných krajinách plašia kormorány odplašovacími zariadeniami. V Čechách „kormorániu krízu“ vyriešili dokonca brilantnejšie a pre spokojnosť všetkých. Časť lokalít im jednoducho obetovali a kormorán následne prestal expandovať. Naplnila sa jeho nika, vyplnil sa priestor, ktorý ho živil a ďalej sa už nešíril. Hoci sa to týka hniezdnej populácie, dalo by sa to aplikovať aj na zimujúce jedince. O tom by rybári samozrejme nechceli ani počuť. Často naopak dokonca tvrdia, že ochranári preferujú jeden druh živočícha na úkor ostatných (rýb). Treba sa pozrieť aj na rybárov, aké druhy uprednostňujú. Na mnohých miestach si nasadili amura, jedného z najhorších nepôvodných „rozvracačov“ akvatických ekosystémov. A kormorán? Ten im prekáža, pretože loví v prvom rade „špajzové“ druhy rýb, je to ich konkurent. Nikto z nich nesleduje kvantitu rýb, ale všetci sledujú pozorne početnosť kormoránov. Ichtyofauna nebola ešte nikdy tak decimovaná a rozhodne za to nemôže kormorán, ale zvýšená živinová záťaž, regulácia korýt, ťažba štrku z koryta, rozdrobovanie stanovíšť, zánik neresísk, otepľovanie vody a nepriaznivé účinky vodných stavieb.“

Skryť Vypnúť reklamu

Ľuboslava Sedláková


Kormorán veľký

Patrí medzi vtáky morského pobrežia s areálom rozšírenia do vnútrozemia na všetky druhy vodných tokov sladkých i slaných, umelých i prirodzených v Európe, Ázii aj Afrike. Ich potrava sa skladá výlučne z rýb. Hniezdi v rozmanitých biotopoch v kolóniách. Aj keď kormorán uprednostňuje lov rýb v plytkej vode, za korisťou sa potápa do hĺbky až 30 metrov. Dĺžka tela je 94 centimetrov, s rozpätím krídel 121 centimetrov a dožíva sa 15 až 20 rokov.


Chovné rybníky na Lúkavici strážili dňom i nocou

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi patrí čo do počtu členov medzi najväčšie na Slovensku. Obhospodaruje 130 km tečúcich a 132 ha stojatých vôd. V tomto roku plánujú hornonitrianski rybári do zarybňovania revírov investovať 1,5 milióna korún. Jednou z ich úloh je i ochrana pred pytliakmi. Dvojnohými, ale i operenými – pred kormoránmi, ktoré počas vlaňajšej zimy vyplienili rieku Nitru od Chalmovej po Nitrianske Pravno.

Skryť Vypnúť reklamu

„Kormorány sa v našom okrese objavili prvýkrát pred dvomi rokmi. Najskôr ojedinele, po niekoľkých kusoch. Najhoršia situácia bola vlani počas tuhej zimy. Ich pohyb sme monitorovali, počítali koľko ich je. Neďaleko Chalmovej, kde do rieky Nitry vteká teplá voda z kúpeľov, mali svoje nocovisko. Zlietlo sa ich tam asi 850. Odtiaľ vyrážali až po Nitrianske Pravno, rieku Nitru i jej prítoky dokonale vyčistili od pstruhov,“ spomína na zatiaľ najhoršiu sezónu Jaroslav Antal, predseda MO SRZ v Prievidzi. Tak ako rybári z iných postihnutých oblastí Slovenka aj hornonitrianski žiadali o súhlas k odstrelu týchto operených pytliakov. Márne.

Najviac úsilia si vyžiadala ochrana chovných rybníkov na Lúkavici. „Strážili sme ich dňom i nocou. Keby sa na nich usadili, nezostal by nám ani jediný pstruh na zarybňovanie. Odháňali sme ich petardami. Kormorán je prefíkaný a veľmi šikovný plavec. Keď sme ich na nocovisku rozohnali, odleteli tak dvesto metrov ďalej, keď neregistrovali žiadny pohyb, vrátili sa späť. Náš hospodár bol vlani svedkom, ako sa kormorán vnoril do vody, popod ľad preplával asi štyridsať metrov a vynoril sa s jalcom v zobáku. Dokáže sa hlboko ponoriť do vody, ryby nemajú žiadnu šancu na prežitie,“ hovorí J. Antal.

Tohtoročná zima bola priaznivejšia. Rybári v Prievidzskom okrese napočítali asi 50 kormoránov. Dvaja-traja prieskumníci prileteli aj k spomínaným chovným rybníkom. Keďže ich odplašili, ďalší sa neukázali. Nič to však nezmenilo na postoji rybárov k týmto vtákom. Podpísali sa pod petíciu Slovenského rybárskeho zväzu, aby bola v rámci Európy povolená regulácia kormoránov, aby sa ich stavy znížili. „Petícia sa stretla s odozvou nielen u samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ale aj u ich rodinných príslušníkov. Podpísalo ju tisíc ľudí,“ hodnotí predseda. Je to nevyhnutné, aby sa slovenské rieky, potoky a rybníky nestali „mŕtvymi vodami“. „Nie sme za to, aby sa kormorány úplne vykynožili, ale sú premnožené. Udomácnili sa v povodí Dunaja, problémy spôsobujú aj v susedných krajinách. Hľadajú si potravu, čím silnejšie sú mrazy, tým sa sťahujú južnejšie. Na územia, kde voda nezamŕza. Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že škody, ktoré spôsobujú kormorány, majú na tričku rybári. Už si nepamätám, kto presne sa nechal počuť, že keby sme vodné toky nezarybňovali, tak by sa k nám nesťahovali. Ale veď naše vody boli odjakživa plné rýb, pokiaľ sa o ich úhyn nepostaralo znečistené životné prostredie. Stálo nás to veľa úsilia pokiaľ sme zarybnili napríklad len rieku Handlovku. Aj keď teraz je na čas problém s kormoránmi zažehnaný, zima príde opäť. Pokiaľ bude tuhá, opäť nás navštívia aj neželaní hostia – kormorány.“

Viera Klasovitá


Kormorány ročne spôsobujú miliónové škody

Kormorán nepatrí medzi pôvodných obyvateľov na našom území. Jeho domovom sú severské štáty. Avšak v posledných rokoch ho slovenských vodných tokoch vídame čoraz častejšie. Škody, ktoré na nich spôsobuje, sú obrovské. Aj o nich sme sa porozprávali s Borisom Chládeckým z Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Žiline.

Má Slovenský rybársky zväz vyčíslené škody, ktoré doposiaľ kormorán spôsobil?
Presne ich vyčíslené nemáme, sú to len naše odhady. V súčasnosti sme dali na vybrané lipňové vody na základe ichtyologických prieskumov vypracovať znalecký posudok, takže čísla budú presnejšie. Podľa našich odhadov na Slovensku škody dosahujú zhruba desať miliónov korún ročne. Na niektorých vodných tokoch sú vyššie, inde nižšie. Samozrejme, že sa odvíjajú aj od klimatických podmienok. Teraz budú asi nižšie ako vlani, pretože bola mierna zima.

Aké máte možnosti na ochranu rýb pred týmto predátorom?
Vo vybraných lokalitách sme dostali výnimku na odstrel, v ostatných je povolené plašenie, ktoré však nie je neefektívne, čo sa týka vynaloženého úsilia. Ukazuje sa, že limitovaný odstrel je oveľa účinnejší a efektívnejší. Kormorány naň v revíroch, kde bol na nich takýto tlak vyvíjaný, reagujú oveľa dlhšou neprítomnosťou. Chcem zdôrazniť, že zámerom odstrelu nie je znižovanie populácie kormorána, ale efektívne plašenie.

Ministerstvo vám udelilo výnimku na odstrel 600 kusov. Koľko sa ich podarilo odstreliť?
Šesťsto kusov sme mali povolených na dve sezóny. V minulej sme ale výnimku nemohli využiť kvôli opatreniam na vtáčiu chrípku, takže nám zostalo povolenie už len na tristo kusov. No doteraz sa nám ich, paradoxne a v súlade s tým, čo som predtým povedal, nepodarilo veľa zastreliť. Ak ich bude polovica, tak to bude úspech. Dôležité je aj počasie. Keby bola zima ako v minulých rokoch, keď sa kormorány zhromažďovali na nezamrznutých tokoch, tak by nebolo problémom limit splniť. No tristo kusov pri ôsmich tisíckach, ktoré sa u nás zdržiavajú, je veľmi málo.

Rokujete s ministerstvom o povolení na väčší povolený odstrel?
Zatiaľ len sumarizujeme údaje. Problémom je, že zima bola veľmi atypická, takže bude veľmi ťažké z nej vyvodzovať závery, ktoré by boli podkladom pre ďalšie obdobie. Začiatkom tohto týždňa budeme za účasti ľudí z tzv. druhého názorového brehu – ornitológov a štátnej ochrany prírody - vyhodnocovať monotoringy, ktoré sa robili v januári. Až po ukončení rokovaní podáme novú žiadosť. Jednoznačne by sme však potrebovali povolenie na väčšie územie. Čo sa týka ohrozenia kormoránov, či európskej alebo slovenskej, povolený odstrel je len na desať percent populácie.

Rokujete aj s partnerskými organizáciami v okolitých štátoch?
Áno, najmä v krajinách V4. Podľa mojich posledných informácií o presadenie nových legislatívnych zmien cez európske inštitúcie sa usiluje aj Európska rybárska aliancia. Naša organizácia oficiálne oslovila i europoslanca Petra Baca, ktorého sme požiadali aby v europarlamente predložil našu petíciu. Snažíme sa o to, aby kormorán bol zaradený medzi lovné vtáky, čo by štátom umožnilo povoliť upraviť legislatívu tak, že nebude potrebná výnimka na odstrel. Podľa súčasnej je kormorán síce lovnou zverou, ale chránenou, preto musí byť udelená výnimka. Nemáme nič proti tomu, aby bol v hniezdom období chránený, ale čo sa týka zimného, potrebujeme sa účinne brániť pred predátorom, ktorý ničí náš majetok.

(vž)


Plašenie nie je účinné

Starosti s kormoránmi majú aj rybári v Dubnici nad Váhom. Novodobý predátor našich vôd im narobil už nemálo škôd. „Nedajú sa presne vyčísliť, môžem povedať len hrubý odhad, pričom podkladom sú záznamy o ulovených rybách,“ hovorí Jozef Gregorík. „Škody robia u všetkých druhov rýb, ale najmarkatnejšie to vidíme na podustvách. Pred desiatimi rokmi sme mali v záznamoch o úlovkoch štyritisíc podustiev, za vlaňajší rok ich bolo už len dvadsaťtri. Táto obyčajná ryba sa úplne stráca a stáva sa ohrozeným druhom. Pritom ročne nasádzame niekoľko desiatok tisíc jednoročných násad.“

V revíroch, ktoré spravujú dubnickí rybári, nie je povolený odstrel, iba plašenie. Podľa Gregoríka nie je však účinné. „Keď kormorán letí, je plašenie zbytočné. Zareaguje len vtedy, keď po ňom strelíte. A potom, keď vyplašíte kormorána, ktorý je nažratý, aby dokázal letieť, musí najprv vyvrhnúť to, čo zožral. Takže o nejaké dva kilometre ďalej opäť sadne na vodu a robí škody ďalej. Našťastie, počas tohtoročnej miernej zimy ich bolo menej ako v minulosti. Cez našej územie skôr len preletovali. Rybári nám hlásili, že ich videli na štrkoviskách, nad Váhom i urbárskych rybníkoch v Dulove, no neboli stáli zimní stravníci ako inokedy. No pozostatky po nich sme aj tak nachádzali,“ dodal.

Dubnickí rybári sa tiež pridali k petícií, ktorou Slovenský rybársky zväz spoločne s rybármi z okolitých štátov požaduje, aby kormorán nebol chráneným druhom a odstrel bol povolený podľa potreby, nielen na základe výnimky. Rovnakú petíciu podpisovali i rybári v ďalších mestách nášho regiónu.

„V našom okolí nemáme také problémy, ako inde v Trenčianskom kraji. Zaznamenali sme tu iba prieskumné skupiny kormoránov. Tie nalietajú z času na čas nad vody nášho revíru, ale našťastie vyhodnotia situáciu tak, že kŕdle neprivolajú. My tu máme skôr problémy s volavkou,“ povedal Juraj Gavač, predseda Mestskej organizácie v Starej Turej.

(ls, vž)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 2. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 3. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 4. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 5. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 6. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 7. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 8. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 9. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 10. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 1. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 2. New financial contribution for meals vs. meal vouchers
 3. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 4. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 5. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 6. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 7. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 8. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 9. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 10. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 1. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 18 586
 2. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 16 662
 3. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 15 876
 4. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 9 923
 5. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 9 895
 6. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 8 824
 7. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 8 240
 8. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 293
 9. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 6 322
 10. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 172
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Najčítanejšie noviny nájdete na každej pošte, v PNS-ke, obchodných a nákupných centrách, hypermarketoch, supermarketoch i u drobných predajcov.

9m
ilustračná foto

SHMÚ upozorňuje na vietor počas dňa. I. stupeň výstrahy platí pre celý Trenčiansky kraj v popoludňajších hodinách až do večera.

47m
ilustračná foto

Pandémia nového koronavírusu núti slovenské rybárske organizácie už druhú sezónu pracovať v špeciálnom režime. Rušia či presúvajú sa preteky, školenia i výročné členské schôdze.

1 h

Vypočujte/pozrite si dynamický prehľad domácich aj zahraničných športových aktualít doplnený o exkluzívne informácie z regionálneho šport a prihláste sa na odber.

2 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajný zbor v Trnave žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po piatich odsúdených osobách.

7. máj

Policajti zisťujú podrobnosti.

8. máj

Chcú obnoviť opustený bitúnok.

9. máj

Strom rástol na nábreží rieky. Žiaci tam boli na brannom cvičení.

8. máj

Už ste čítali?