Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

Nepodmienečne zastavená činnosť od 20. 8. 2007:
U48 Benčo Jozef, Motešice, II. tr. Skupina „A“ st. žiaci – 4 s. s. N - /1/6/1/b/
Nepodmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007:
U49 Valo Patrik, Očkov, II. tr. Juh dos. – 8 s. s. N - /1/6/1/b/
U50 Kovačovic Jaroslav, Bzince p/J, MO dos. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U51 Králik František, Selec, II. tr. Sever dor. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U52 Horňák Marek, Drietoma, II. tr. Sever dos. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007 do 27. 11. 2007:
U53 Ježík Ľuboš, Veľká Hradná, MO dos. – 1 s. s. P - /1/5/a/
Neprejednané (chýba poplatok) – doplatiť 100 + 200 Sk:
U54 Zemanovič Miroslav, Skalka n/V, II. tr. Sever dos.
U55 Uher Jakub, Horná Streda, MO st. žiaci
Tresty:
U56 Motešice, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Obranec Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U57 Pobedim, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Madara Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U58 TTS Trenčín, MO dor. - RP 100 Sk, Sedláček Roman (KM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/, Markovič Peter (VM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/
U59 Omšenie, MO dor. - RP 100 Sk, pokuta 800 Sk, Tašár Pavol (KM) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Václav Viliam - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Malo Igor (T) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - všetci - /2/3/ (čl. 11)
U60 Brezová p/B „B“ - DK trestá na návrh ŠTK pokutou 300 Sk za nepredloženie súpisky A mužstva
Zmena trestu na podmienečný od 27. 8. do 27. 11. 2007:
U61 Juráček Pavol, Zem. Podhradie, III. tr. Sever dos. - 2 s. s. P
Oznamy:
U62 Očkov, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R a zároveň hráčom Valo Ervín a Rehák Jozef od 30. 8. 2007 zastavuje činnosť až do vyriešenie prípadu
U63 Bošáca, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov TJ Očkov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R.
U64 DK predvoláva na svoje zasadnutie R Čič Marián dňa 6. 9. 2007 o 15.00 h.
Chýbajúce zápisy:
MO dorast: Kálnica - Mel.-Lieskové
III. trieda Sever dospelí: Hôrka n/V - Zem. Podhradie
III. trieda Sever dospelí: Bobot - Dolné Srnie
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.
Miroslav Ješko (predseda DK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 5
zo dňa 30. 8. 2007

1. Krajné - Myjava „B“ (II. trieda Juh dospelí - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 15.30 h.
2. Krajné - Lubina kop. (II. trieda Juh dorast - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 13.00 h.
3. Krajné - Hrádok n/V (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 6. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 10.30 h.
4. Trenč. Jastrabie - Omšenie (MO dorast - 4. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Trenč. Jastrabie podľa SP čl. 100/c.
5. Vaďovce - Polianka (III. trieda Juh dospelí - 1. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Vaďovce podľa SP čl. 100/d.
6. Stará Turá - Choch.-Velčice (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FK Stará Turá na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
7. Trenč. Teplá - Mel.-Lieskové (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FO Mel.-Lieskové na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
8. Beckov - Selec (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Beckov podľa SP čl. 100/b.
9. Horná Súča - TTS Trenčín (MO dorast - 3. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Horná Súča podľa SP čl. 100/i.
10. Stará Lehota - Nová Bošáca (III. trieda Sever dospelí - 1. kolo):
ŠTK na základe priloženého dokladu o štarte hráča ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku (1:1) v platnosti. Protestný vklad 200 Sk prepadá v prospech ObFZ Trenčín.
11. Hrádok - Bzince p/J (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 1. kolo):
ŠTK ruší v ÚS č. 4/2007-08 čl. 7 a výsledok 10:0 dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti.
12. Motešice - Stará Lehota (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 0:3 pre TJ Stará Lehota podľa SP čl. 100/d.
13. Potvorice - Pobedim (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Potvorice podľa SP čl. 100/d.
14. Hôrka n/V - Zem. Podhradie, Bobot - Dolné Srnie (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK žiada FO Hôrka n/V a Bobot o zaslanie zápisu o stretnutí.
15. ŠTK pozýva zástupcov FO:
- TTS Trenčín, FKS Nemšová, MFK Stará Turá a SVŠ Brezová p/B na vyžrebovanie prípraviek na deň 6. 9. 2007 o 15.30 h
Pavel Ježík (predseda ŠTK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

1. KR pozastavuje delegáciu:
- na stretnutia R Valachovič Michal až do vyriešenia prípadu.
2. KR predvoláva:
- na svoje zasadnutie R Valachovič Michal a Mrázik Vladislav dňa 6. 9. 2007 o 15.30 h (v priestoroch ObFZ Trenčín)
3. Ospravedlnení:
Gróf - 1. - 10. 9. 2007 (SC)
Horňák - 1.-2. 9. 2007 (SC)
Stacho - 1.-2. 9. 2007 (SC)
4. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov:
- na dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí a uvádzanie všetkých skutočností o stretnutí (ŽK, ČK, v Majstrovstvách oblasti dospelí, dorast a žiaci aj strelcov gólov menovite)
Ladislav Didek (predseda KR)

ÚS VV č. 1
zo dňa 28. 8. 2007

Výkonný výbor žiada všetkých R a DZ, ktorí obdržali k podpisu PRÍKAZNÚ ZMLUVU, aby ju po podpise v jednom výtlačku zaslali spolu so zápisom na sekretariát ObFZ Trenčín. V opačnom prípade im nebude uhradené ich účinkovanie v majstrovských stretnutiach.
Zároveň opätovne VYZÝVA všetky FO, FK, rozhodcov, delegátov aby používali na vyúčtovanie ich nákladov z MFZ VÝLUČNE TLAČIVÁ, ktoré boli odoslané FO a nie iné tlačivá!!! Vystavujú sa riziku, že im finančná komisia neuhradí náklady za MFZ!!!
Žiadame uvedených R príp. DZ, aby OBRATOM OZNÁMILI na sekretariát číslo OP:
R. Baláž, Bečka, Bolfa, Bušo, Cintula, Čič, Ďurech, Farkaš, T. Gróf, Horný, Hruda, Jančo, Klimčík, Kýška, Majcher, Malec, Maretta, Mitáš, V. Mrázik, Oppenberger, Pavlovič, Petrík, Stacho, Svatík, Švancara, Valápka, Gajdoš, Maráz, Markech, Opatovský a Šťastný (DZ), prípadne ďalší, ktorí robili dodatočne písomné testy a boli zaradení do nominačnej listiny R.
Sekretariát oznamuje všetkým FO oblastných súťaží, že MATRIKA bude vybavovať kompletne pripravené podklady (súhlasy oboch FO) v prestupovom termíne 1. - 6. 9. 2007 v piatok od 8.00 do 12.00 h. Schválené VV.
VV schválil návrh komisie rozhodcov a zaraďuje na nominačnú listinu R pre 2007/08 rozhodcov: Filip Briška, Juraj Krajčík, Andrej Kyša, Jozef Lech, Dušan Patrnčiak, Peter Pilát, Stanislav Podhradský, Tran Dinh Tao, Michal Valachovič.
Výkonný výbor zvoláva na deň 6. 9. 2007 o 16.30 h ZÁSTUPCOV FO MO DOSPELÍ, MO DORAST a MO STARŠÍ ŽIACI (jeden zástupca FO). Účasť je dôležitá - riešenie otázky nedostatku rozhodcov!!!
Ing. Štefan Kolárik
(predseda ObFZ Trenčín)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS Ekonomickej komisie

Ekonomická komisia ObFZ Trenčín vyzýva všetky FO v oblastných súťažiach a aj rozhodcov a delegátov, že musia výlučne používať tlačivá na vyplácanie, ktoré im boli zaslané (pre FO) Oblastným futbalovým zväzom TN. V opačnom prípade im (R, DZ) nebudú vyplatené všetky náležitosti za majstrovský zápas! Tlačivá sú k dispozícii i na internetovej stránke ObFZ Trenčín (www.obfztrencin.sk).
Ing. Pavol Horeš (podpredseda ObFZ preekonomiku)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 6. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 7. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 8. Nie je to len chlapská záležitosť
 9. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 10. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 1. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 2. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 3. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 4. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 5. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 6. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 7. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Novinka medzi prefabrikátmi
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 309
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 489
 3. Aká je chémia vôní 12 974
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 644
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 452
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 987
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 636
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 283
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 827
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 069
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

NATÍVNA INFORMÁCIA

Časové predplatné lístky šetria čas i peniaze

Novinku spúšťa Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza už od 13. decembra 2020.

Policajti hľadajú svedkov dopravnej nehody

Pri nehode došlo k zraneniu chodkyne aj k poškodeniu auta.

Zlatovská cesta je takmer hotová

Vedenie mesta plánuje na budúci rok ďalšie podobné investície.

Rekonštrukcia cesty na Zlatovskej

Letné terasy zostanú otvorené v Trenčíne i počas zimy

Terasy gastroprevádzok v Trenčíne môžu byť otvorené do konca februára. Mesto im ponúka prenájom verejného priestranstva zdarma, čo aspoň sčasti môže napomôcť vykryť straty.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

Žilina chce krajšiu stanicu. Železnice tlačí do spoločného projektu

Samospráva predstavila plán obnovy hanby Žiliny.

Už ste čítali?