Piatok, 14. máj, 2021 | Meniny má BonifácKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

Nepodmienečne zastavená činnosť od 20. 8. 2007:
U48 Benčo Jozef, Motešice, II. tr. Skupina „A“ st. žiaci – 4 s. s. N - /1/6/1/b/
Nepodmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007:
U49 Valo Patrik, Očkov, II. tr. Juh dos. – 8 s. s. N - /1/6/1/b/
U50 Kovačovic Jaroslav, Bzince p/J, MO dos. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U51 Králik František, Selec, II. tr. Sever dor. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U52 Horňák Marek, Drietoma, II. tr. Sever dos. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007 do 27. 11. 2007:
U53 Ježík Ľuboš, Veľká Hradná, MO dos. – 1 s. s. P - /1/5/a/
Neprejednané (chýba poplatok) – doplatiť 100 + 200 Sk:
U54 Zemanovič Miroslav, Skalka n/V, II. tr. Sever dos.
U55 Uher Jakub, Horná Streda, MO st. žiaci
Tresty:
U56 Motešice, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Obranec Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U57 Pobedim, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Madara Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U58 TTS Trenčín, MO dor. - RP 100 Sk, Sedláček Roman (KM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/, Markovič Peter (VM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/
U59 Omšenie, MO dor. - RP 100 Sk, pokuta 800 Sk, Tašár Pavol (KM) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Václav Viliam - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Malo Igor (T) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - všetci - /2/3/ (čl. 11)
U60 Brezová p/B „B“ - DK trestá na návrh ŠTK pokutou 300 Sk za nepredloženie súpisky A mužstva
Zmena trestu na podmienečný od 27. 8. do 27. 11. 2007:
U61 Juráček Pavol, Zem. Podhradie, III. tr. Sever dos. - 2 s. s. P
Oznamy:
U62 Očkov, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R a zároveň hráčom Valo Ervín a Rehák Jozef od 30. 8. 2007 zastavuje činnosť až do vyriešenie prípadu
U63 Bošáca, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov TJ Očkov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R.
U64 DK predvoláva na svoje zasadnutie R Čič Marián dňa 6. 9. 2007 o 15.00 h.
Chýbajúce zápisy:
MO dorast: Kálnica - Mel.-Lieskové
III. trieda Sever dospelí: Hôrka n/V - Zem. Podhradie
III. trieda Sever dospelí: Bobot - Dolné Srnie
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.
Miroslav Ješko (predseda DK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 5
zo dňa 30. 8. 2007

1. Krajné - Myjava „B“ (II. trieda Juh dospelí - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 15.30 h.
2. Krajné - Lubina kop. (II. trieda Juh dorast - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 13.00 h.
3. Krajné - Hrádok n/V (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 6. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 10.30 h.
4. Trenč. Jastrabie - Omšenie (MO dorast - 4. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Trenč. Jastrabie podľa SP čl. 100/c.
5. Vaďovce - Polianka (III. trieda Juh dospelí - 1. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Vaďovce podľa SP čl. 100/d.
6. Stará Turá - Choch.-Velčice (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FK Stará Turá na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
7. Trenč. Teplá - Mel.-Lieskové (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FO Mel.-Lieskové na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
8. Beckov - Selec (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Beckov podľa SP čl. 100/b.
9. Horná Súča - TTS Trenčín (MO dorast - 3. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Horná Súča podľa SP čl. 100/i.
10. Stará Lehota - Nová Bošáca (III. trieda Sever dospelí - 1. kolo):
ŠTK na základe priloženého dokladu o štarte hráča ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku (1:1) v platnosti. Protestný vklad 200 Sk prepadá v prospech ObFZ Trenčín.
11. Hrádok - Bzince p/J (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 1. kolo):
ŠTK ruší v ÚS č. 4/2007-08 čl. 7 a výsledok 10:0 dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti.
12. Motešice - Stará Lehota (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 0:3 pre TJ Stará Lehota podľa SP čl. 100/d.
13. Potvorice - Pobedim (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Potvorice podľa SP čl. 100/d.
14. Hôrka n/V - Zem. Podhradie, Bobot - Dolné Srnie (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK žiada FO Hôrka n/V a Bobot o zaslanie zápisu o stretnutí.
15. ŠTK pozýva zástupcov FO:
- TTS Trenčín, FKS Nemšová, MFK Stará Turá a SVŠ Brezová p/B na vyžrebovanie prípraviek na deň 6. 9. 2007 o 15.30 h
Pavel Ježík (predseda ŠTK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

1. KR pozastavuje delegáciu:
- na stretnutia R Valachovič Michal až do vyriešenia prípadu.
2. KR predvoláva:
- na svoje zasadnutie R Valachovič Michal a Mrázik Vladislav dňa 6. 9. 2007 o 15.30 h (v priestoroch ObFZ Trenčín)
3. Ospravedlnení:
Gróf - 1. - 10. 9. 2007 (SC)
Horňák - 1.-2. 9. 2007 (SC)
Stacho - 1.-2. 9. 2007 (SC)
4. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov:
- na dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí a uvádzanie všetkých skutočností o stretnutí (ŽK, ČK, v Majstrovstvách oblasti dospelí, dorast a žiaci aj strelcov gólov menovite)
Ladislav Didek (predseda KR)

ÚS VV č. 1
zo dňa 28. 8. 2007

Výkonný výbor žiada všetkých R a DZ, ktorí obdržali k podpisu PRÍKAZNÚ ZMLUVU, aby ju po podpise v jednom výtlačku zaslali spolu so zápisom na sekretariát ObFZ Trenčín. V opačnom prípade im nebude uhradené ich účinkovanie v majstrovských stretnutiach.
Zároveň opätovne VYZÝVA všetky FO, FK, rozhodcov, delegátov aby používali na vyúčtovanie ich nákladov z MFZ VÝLUČNE TLAČIVÁ, ktoré boli odoslané FO a nie iné tlačivá!!! Vystavujú sa riziku, že im finančná komisia neuhradí náklady za MFZ!!!
Žiadame uvedených R príp. DZ, aby OBRATOM OZNÁMILI na sekretariát číslo OP:
R. Baláž, Bečka, Bolfa, Bušo, Cintula, Čič, Ďurech, Farkaš, T. Gróf, Horný, Hruda, Jančo, Klimčík, Kýška, Majcher, Malec, Maretta, Mitáš, V. Mrázik, Oppenberger, Pavlovič, Petrík, Stacho, Svatík, Švancara, Valápka, Gajdoš, Maráz, Markech, Opatovský a Šťastný (DZ), prípadne ďalší, ktorí robili dodatočne písomné testy a boli zaradení do nominačnej listiny R.
Sekretariát oznamuje všetkým FO oblastných súťaží, že MATRIKA bude vybavovať kompletne pripravené podklady (súhlasy oboch FO) v prestupovom termíne 1. - 6. 9. 2007 v piatok od 8.00 do 12.00 h. Schválené VV.
VV schválil návrh komisie rozhodcov a zaraďuje na nominačnú listinu R pre 2007/08 rozhodcov: Filip Briška, Juraj Krajčík, Andrej Kyša, Jozef Lech, Dušan Patrnčiak, Peter Pilát, Stanislav Podhradský, Tran Dinh Tao, Michal Valachovič.
Výkonný výbor zvoláva na deň 6. 9. 2007 o 16.30 h ZÁSTUPCOV FO MO DOSPELÍ, MO DORAST a MO STARŠÍ ŽIACI (jeden zástupca FO). Účasť je dôležitá - riešenie otázky nedostatku rozhodcov!!!
Ing. Štefan Kolárik
(predseda ObFZ Trenčín)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS Ekonomickej komisie

Ekonomická komisia ObFZ Trenčín vyzýva všetky FO v oblastných súťažiach a aj rozhodcov a delegátov, že musia výlučne používať tlačivá na vyplácanie, ktoré im boli zaslané (pre FO) Oblastným futbalovým zväzom TN. V opačnom prípade im (R, DZ) nebudú vyplatené všetky náležitosti za majstrovský zápas! Tlačivá sú k dispozícii i na internetovej stránke ObFZ Trenčín (www.obfztrencin.sk).
Ing. Pavol Horeš (podpredseda ObFZ preekonomiku)

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 4. Zhodnotenie o desiatky percent. Toto sú najlepšie príležitosti na investície
 5. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 6. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 7. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 8. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 9. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 2. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 3. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 4. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 5. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 6. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 7. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 8. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 9. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 10. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 15 537
 2. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 12 350
 3. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 11 513
 4. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 9 231
 5. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 9 004
 6. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné 6 840
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 6 725
 8. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 6 709
 9. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 054
 10. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur 4 984
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Na cestách Trenčianskeho kraja sa za štyri mesiace roka 2021 stalo 257 dopravných nehôd, pri ktorých traja ľudia prišli o život, desať sa ťažko zranilo a ďalších 78 utrpelo ľahké zranenia.

3 h
Mestský úrad Trenčín.

Prostredníctvom grantového programu rozdelí mesto Trenčín v roku 2021 na aktivity v oblasti školstva 15-tisíc eur.

3 h
Pri majetkových škodách sa analyzujú hydrometeorologické údaje

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na silný dážď v niektorých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

3 h

V špeciálnom pravidelnom piatkovom vydaní prinášame rubriku Hobby-šport. V dnešnej časti sme sa spolu so športovým obchodom Intersport zamerali na tému detské odrážadlá.

5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Medvedica s dvomi malými prechádzala cez pole.

16 h

Uzávierka potrvá niekoľko dní. Známa je už obchádzková trasa.

24 h

Dvaja malí chlapci zrazení na priechode pre chodcov, 14-ročný nevodič za volantom a prirýchly mladík zamestnali policajtov aj záchranárov.

13. máj

Majiteľ má vraj posudok na 1,5 milióna.

23 h

Už ste čítali?