Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

Čo robia naše deti cez víkendové večery?

Alkohol a cigarety sa stali neodmysliteľnou súčasťou každej zábavy, oslavy, stretnutia a v mnohých prípadoch kľúčom do partie, predovšetkým u mladých ľudí. Na ilustráciu reálneho stavu správania našej mládeže postačí krátka exkurzia po nočných podnikoch v

piatkový večer.

Kto nepije s nami, pije proti nám
Podľa školskej psychologičky z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Trenčíne Tatiany Ďurkovičovej možno takéto správanie pripísať mladosti. „Pre dospievajúce deti je potreba združovania sa s rovesníkmi a získania adekvátneho postavenia základnou psychickou potrebou, pre ktorú sú často ochotní podstúpiť hocičo.“ Dôvody, prečo siahnu práve po alkohole a cigaretách, môžu byť rôzne. „Môžu to byť obmedzené možnosti vyžitia v zmysluplných aktivitách, dostupnosť a neustála veľká ponuka alkoholu a cigariet, zlý príklad rodičov a iné sociálne vzory, či nedostatočné sociálne zručnosti detí a mladých ľudí, najmä v schopnosti odmietnuť.“ Mnohí rodičia o alkoholických večeroch svojich detí vôbec nevedia, alebo radšej nechcú vedieť. Psychologička poukazuje v tomto prípade na nedostatok premyslených výchovných postupov už od útleho veku. Podľa nej deti nemajú stanovené hranice a jasné pravidlá. Dôvodom môže byť aj nedostatok záujmu a lásky zo strany rodičov. „Ak sa o výchovu začnú zaujímať až vtedy, keď deti takému nezdravému životnému štýlu podľahnú, je už zvyčajne neskoro. A pri zlyhaní komunikácie s vlastnými deťmi sa potom nemožno čudovať, že o alkoholických večeroch svojich detí rodičia netušia. Vo vlastnej sebaobrane situáciu podceňujú, niekedy bagatelizujú a tým ohrozujú zdravý vývin svojich detí,“ vysvetľuje psychologička.

SkryťVypnúť reklamu

Veková hranica sa znižuje
Mnohokrát už desaťročné deti ponocujú a získavajú svoje prvé skúsenosti s alkoholom a cigaretami. Takýto spôsob života vplýva na duševný a telesný vývin mladého človeka veľmi negatívne. „Alkohol je zákerná droga. Mladiství majú spočiatku pocit, že im pomáha, no dokáže ich doviesť až na dno osobnosti i spoločnosti. Dlhodobá konzumácia vedie k orgánovým poškodeniam i k duševným poruchám a deformáciám osobnosti, ktoré sa prejavujú aj agresivitou. Mladému konzumentovi alkoholu sa nedostatočne rozvíjajú rozumové schopnosti, čo vedie k neúspechom v škole. Alkohol môže spôsobiť stavy úzkosti, depresie, poškodenie mentálnych funkcií a vzácnosťou nie je ani predávkovanie vedúce k smrti,“ uvádza Ďurkovičová.

Chlapci sú náchylnejší ako dievčatá
Výskumy potvrdzujú, že všeobecne týmto sociálno – patologickým javom podliehajú viac chlapci než dievčatá.

SkryťVypnúť reklamu

Približne 30-percentný rozdiel dievčatá v neskoršom veku a v dospelosti nebezpečne dobiehajú.

Po alkohole siahnu podľa Ďurkovičovej skôr deti, ktoré majú rodinné problémy. Pri fajčení je najvýraznejším dôvodom spoločenské hľadisko a snaha zapadnúť do partie. „Hlavne u detí viac utiahnutých, málo sebavedomých so sociálnymi zábranami je cigareta „vynikajúcou barličkou“.“

Rada rodičom: zachovať pokoj a komunikovať
Rodičia sa často pýtajú, ako by mali postupovať, ak zistia u svojho dieťaťa problém s alkoholom. Školská psychologička si myslí, že je potrebné zachovať najmä pokoj, pretože panika a krik situáciu iba komplikujú.

„Je dôležité dať dieťaťu najavo, že o neho máme záujem a že nám na ňom záleží prostredníctvom vzájomného rozhovoru, nie mentorskej prednášky. Dôsledná kontrola založená na vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere voči dieťaťu má stále svoje významné miesto vo výchove.

SkryťVypnúť reklamu

V prípade, ak by rodičia uplatniť tieto rady nemohli, odporúčam obrátiť sa s dôverou na odborných pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní,“ radí Tatiana Ďurkovičová.

Detskí lekári sú cez víkend v pohotovosti
Podľa primára detského oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne Pavla Šimurku, takmer každý týždeň prijmú na oddelenie detského pacienta (do osemnásť rokov) kvôli otrave alkoholom. „Väčšinou sú to chlapci, ale dievčatá tvoria tiež významnú časť.“ Lekár spomína na najmladších pacientov s takouto diagnózou. „Prijali sme už aj osemročného chlapca. Minulý víkend sme mali zase chlapca, ktorý mal len desať rokov.“

Postup „liečby“ mladých alkoholových experimentátorov závisí podľa lekára od stupňa otravy a od príznakov. „Iné je to v bezvedomí, iné pri stálom vracaní, iné pri nízkej hladine alkoholu v krvi. Pri ťažkých otravách je dôležitá infúzna liečba s tekutinami, elektrolytmi a sacharidmi ako zdrojom energie.“ Význam má podľa Šimurku aj neskoršie psychologické alebo psychiatrické vyšetrenie mladého pacienta. „Opakované užívanie alkoholu v detstve významne zvyšuje riziko vzniku závislosti v dospelom veku. Väčšina jedincov by nebola v dospelosti závislá od alkoholu, keby ho neužívali v detskom veku,“ varuje doktor a podotýka, že alkohol je pre detský vek omnoho nebezpečnejší ako pre dospelých. „Dieťa nemá skúsenosti a skoro dochádza k bezvedomiu a podchladeniu s možným ohrozením života.“

Polícia kontroluje podniky aj ulice
Podľa Kataríny Hlaváčovej, trenčianskej policajnej hovorkyne, muži zákona pravidelne monitorujú situáciu počas piatkovej a sobotňajšej noci. Podľa nej osobu, ktorá sa dopúšťa priestupkov alebo ohrozuje seba alebo ostatných a je pod vplyvom alkoholu, zákon nedovoľuje umiestniť do cely policajného zaistenia. „Policajt nie je lekár, aby kvalifikovane posúdil jej zdravotný stav, nevie, či nie je dotyčná osoba v ohrození života. Policajt je však povinný chrániť život a zdravie občanov a preto musí zabezpečiť ošetrenie v lekárskom zariadení. Mladých pod osemnásť rokov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, nahlásia škole i odboru starostlivosti o deti a mládež. Maloletých policajti predvedú na obvodné oddelenie a zavolajú rodičov,“ objasňuje postup polície Hlaváčová.
Polícia podľa náčelníka Mestskej polície Františka Országha nepravidelne kontroluje či je v baroch dodržiavaný zákaz podávanie alkoholu mladistvým. „V tomto roku sme uskutočnili štyri takéto kontroly.“ Z 15 skontrolovaných pohostinských, reštauračných a barových zariadení policajti zistili sedem prípadov a pracovníkov pokutovali. Polícia podľa Hlaváčovej prípady posudzuje ako priestupok. Môže uložiť pokutu do tritisíc korún osobe, ktorá predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov a osobe, ktorá úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako 18 rokov až do výšky päťtisíc korún.“

Zlé dôsledky alkoholu
Konzumácia alkoholu má dopad aj na ekonomickú a sociálnu situáciu a v dôsledku krčmového spôsobu života mladí nenadobúdajú pracovné a životné návyky. „Sklony k pijanstvu i s alkoholizmom bránia ich kariérnemu rastu a znižujú tak ich šance uplatnenia na trhu práce,“ upozorňuje Ďurkovičová.

„Na vzniku závislosti na alkohole majú svoj podiel tak genetické predispozície, ako aj situačné vplyvy prostredia. A čím je organizmus mladší, tým je aj menej odolný, čiže vznik závislosti je oveľa pravdepodobnejší. Bohužiaľ, v súčasnosti sa stretávame s faktom závislosti od cigariet a alkoholu nielen u dospelých, ale i u stredoškolákov, ba dokonca i u žiakov základných škôl. A s tým už skutočne naša spoločnosť bude musieť niečo robiť,“ dodala psychologička.


Čo prezradil barman

Podnik, v ktorom pracuješ, navštevujú aj mladí ľudia, ktorí ešte nemajú osemnásť rokov a kupujú si alkohol. Myslíš, že sa tomu dá zabrániť?
- To určite nie. To je nemožné.

Pýtaš si od mladých občiansky preukaz za účelom zistenia ich veku?
- Nie, pretože by som nemal tržbu. Aj štát by tým pádom menej zarobil na daniach. Mladiství to riešia tak, že pošlú na nákup staršieho kamaráta. Šéf mi kontrolu veku podľa občianskeho neprikázal. Samozrejme, že nechceme dostať pokutu. Väčšinou si všímame ľudí, ktorí sem chodia. Ak mám podozrenie, že je to kontrolór, dávam si pozor. Myslím si však, že keby sme deckám alkohol nepredali my, pôjdu do iného podniku, kde ho určite dostanú.

Ako to vyzerá v podniku, kde pracuješ, v piatok večer?
- Podľa mňa je to v norme. Mladí sú takí istí, ako boli kedysi dnešní moralisti. Tí si tiež užívali, chceli sa zabaviť. Pokiaľ by nejako „vystrájali“, poslal by som ich preč.

Najproblematickejšia skupina opíjajúcich sa mladistvých sú študenti stredných škôl. Peniaze, ktoré míňajú na alkohol, dostanú väčšinou ako vreckové od rodičov, alebo si zarobia na brigádach. Rodičia vlastne fungujú ako sponzori takejto zábavy...
- Myslím si, že rodičia nie sú hlúpi a vedia, čo si ich deti kupujú. Keby nechceli, tak nedajú decku peniaze. Ťažko sa však použitie vreckového dá ustrážiť. To viem aj z vlastnej skúsenosti.

Poznáš prípady, keď si mladí povedali, že prestávajú s pitím?
- Samozrejme, že sú aj takí. Niekto si dokáže povedať, že stačí a naozaj prestane. Dôvodom je buď to, že im to lezie do peňazí, alebo ich to už nebaví. Niektorí majú aj zdravotné problémy. Niektorí to však nedokážu, predsa len, alkohol je tvrdá droga.


Skúsenosti 17-ročnej Mirky

Kedy si po prvý krát vyskúšala alkohol?
- Vtedy som mala asi 13 rokov. Bolo to v jednom z trenčianskych podnikov a veľmi som sa v ten večer bavila. Dovtedy som sa dokázala baviť bez alkoholu, ale potom sa mi taká zábava zapáčila.

Ako je to dnes?
- Jasné, že sa viem niekedy zabaviť aj triezva. Ale keď príde piatok, tak je to väčšinou spojené s alkoholom.

Myslíš si, že ťa ovplyvňujú pri pití alkoholu aj tvoji pijúci kamaráti?
- Myslím, že dosť áno. Keď niekam prídem a všetci tam pijú, tak je dosť divné, ak sa nepripojím. Párkrát som skúšala odolať, ale väčšinou som sa dosť nudila.

Vedia tvoji rodičia, ako tráviš piatkové večery?
- Myslím, že vedia. Ráno, keď sa zobudím a je mi zle, sa o mňa starajú. Ale niekedy mi aj dohovárajú. Dokonca mi povedali, že ak ešte raz prídem opitá, tak ma nikam nepustia do osemnástky.

Aký majú oni aký prístup k alkoholu?
- Mamina si občas príležitostne pripije, tatino nepije vôbec.

Koľko alkoholu vypiješ v priemere za noc?
- To sa ťažko odhaduje, ale také tri promile by som mohla mávať v piatkový večer. Ja zvyknem dosť miešať. Niekedy vypijem len desať panákov a som poriadne opitá. Inokedy pijem celú noc a nič mi nie je.

Ešte nemáš 18 rokov. Nemáš problém s nalievaním alkoholu v baroch?
- Občiansky preukaz si odo mňa pýtali zatiaľ len v jednom podniku, ale keďže tam mám veľa známych, alkohol mi vždy niekto kúpil. S tým nemáme problém.

Myslíš si, že v tvojom živote nastane chvíľa, keď si povieš, že končíš s alkoholom?
- Možno keď budem staršia a porodím prvé dieťa. Podľa mňa mám ešte málo rokov a potrebujem sa vyblázniť. Raz som si opitá rozbila hlavu a museli mi to zašívať. Vtedy som si niečo uvedomila a prestala som piť asi na dva týždne.

Čo máš teraz v pláne?
- Za chvíľu idem na pivo...


ANKETA

Tínedžeri podľa odborníkov čoraz viac podliehajú víkendovým alkoholickým radovánkam. Čo si o tom myslia mladí Trenčania?

Martin Drienik, 16 rokov
- Tí, čo sa pravidelne opíjajú, si asi myslia, že im bude lepšie. Je na nich vyvíjaný aj určitý tlak zo strany kamarátov. Ja som tomu vedel odolať, väčšina to však nedokáže. Tí, ktorí to s alkoholom preháňajú, riskujú závislosť v neskoršom veku. Podľa mňa to s nimi bude čím ďalej, tým horšie. Pre mňa je dostatočnou drogou hudba.

Katka Kotláriková, 16 rokov
- Ja osobne nepijem vôbec. Priznám sa, že som to skúšala, asi ako každý mladý človek, ale nepociťujem takú potrebu. Decká, ktoré pijú, sa snažia vyzerať dospelo a chcú tým zapôsobiť na ostatných. Známi ma občas ponúknu, ale ja vždy odmietnem. Podľa mňa to nemá žiadny význam. Mne stačí dobrá nálada a zábava s ľuďmi, ktorých mám rada.

Jana Šustrová, 16 rokov
- Alkohol je niekedy dobrý. Väčšinou však len na Silvestra alebo na oslavách. Nepatrím k tým, čo pijú pravidelne. Takým ľuďom buď niečo chýba, alebo ich to baví. V správnej partii sa zaobídeme aj bez.

Mariana Chlapíková, 18 rokov
- Myslím si, že pitie alkoholu medzi mladými je do určitej miery prijateľné. Keď však idem na diskotéku a vidím tam trinásťročné decká, ako ležia opité na zemi, tak sa veľmi čudujem. Najmä ich rodičom. Zabaviť sa viem predsa aj úplne triezva.

Soňa Príbusová, 16 rokov
- Niektorí to jednoducho potrebujú, lebo sa nedokážu zabaviť bez alkoholu. Väčšinou je to však z frajeriny, snažia sa vyzerať staršie. Keď sa stretne dobrá partia, tak nepotrebujeme ani kvapku.

Michal Brigant, 17 rokov
- V partii pijeme príležitostne, väčšinou na oslavách. Človek je jednak uvoľnenejší, ale je to aj národný zvyk. V podstate pokračujeme v tradícii našich pradedov. Ak sú však okolo mňa správni ľudia, tak nič viac netreba.

Najčítanejšie na My Trenčín

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 088
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 231
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 5 496
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 905
 5. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 408
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 161
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 132
 8. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 120

Blogy SME

 1. Marta Karchňáková: O tom, čo si odnášam
 2. Michala Guľasová: Mark Roberts - Krvavá hmla - knižná recenzia
 3. Denisa Tomíková: Radosť v krabičke
 4. Michal Múčka: Reptilián
 5. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 6. Tomáš Sedílek: Najvyššie postavený ázijský tím v rebríčku IIHF. Náš dnešný súper Kazachstan.
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Miroslav Kocúr: Fašistov a Fica si „nezaslúžim“
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 264
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 028
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 734
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 119
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 094
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 137
 8. Tomáš Vodvářka: Další tragická zpráva z Ruské federace 2 739
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Na udeľovaní Novinárskej ceny v Bratislave sprevádzal Ľubicu Stančíkovú manžel.

Porota vyzdvihla kvalitu investigatívnej práce, ktorá poukazuje na nekalé praktiky v súvislosti s pozemkami v okolí Liptovskej Mary.


4 h

Šestnásť maturantov zo Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Trenčíne dokončuje svoje maturitné práce.


TASR 3 h
Prírodné kúpalisko momentálne čistia od usadenín, ktoré sa v ňom vytvorili cez zimu.

Prevádzkovateľ nevylučuje, že za kúpanie na kúpalisku v Opatovej budú vyberať vstupné.


5 h
Ilustračné foto.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v apríli medzimesačne v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) o 0,13 % na 3,90 %.


TASR 8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Fotku mladíka prišla žena osobne ukázať na mestskú políciu. Mala o neho strach.


19. máj

Spoločnosť West Media podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na 15 hektárové pozemky.


19. máj

Nehody v tomto úseku nie sú ojedinelé.


19. máj

Spoločnosť PEX spolupracuje aj s FBI.


18. máj

Blogy SME

 1. Marta Karchňáková: O tom, čo si odnášam
 2. Michala Guľasová: Mark Roberts - Krvavá hmla - knižná recenzia
 3. Denisa Tomíková: Radosť v krabičke
 4. Michal Múčka: Reptilián
 5. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 6. Tomáš Sedílek: Najvyššie postavený ázijský tím v rebríčku IIHF. Náš dnešný súper Kazachstan.
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Miroslav Kocúr: Fašistov a Fica si „nezaslúžim“
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 264
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 028
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 734
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 119
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 094
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 137
 8. Tomáš Vodvářka: Další tragická zpráva z Ruské federace 2 739
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu