Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
Nepodmienečne zastavená činnosť od 2. 6. 2008:
U505 Otruba Ladislav, Jablonka, III. tr. Juh dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U506 Pokrývka Tomáš, Trenč. Teplice, II. tr. Sever dor. - 1 s. s. N - /1/1/a/
U507 Domin Daniel, Horná Streda, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. N - /1/1/a/
U508 Michalík Jakub, Považany, II. tr. Juh dor. - 4 s. s. N - /1/6/b/
U509 Gajdošík Michal, Kľúčové, MO dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U510 Fabián Pavol, Ivanovce, II. tr. Sever dos. - 1 s. s. N - /1/4/a/
Podmienečne zastavená činnosť od 2. 6. 2008 do konca súťažného ročníka:
U511 Buška Marián, Lúka n/V, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U512 Matula Radek, Myjava „B“, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U513 Homola Daniel, Omšenie, II. tr. Sever dos. - 2 s. s. P - /1/4/a/
U514 Kucharík Andrej, Dolné Srnie, II. tr. Juh dor. - 2 s. s. P - /1/3/a/
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 26. 5. 2008:
U515 Martínek Peter, Čachtice, MO dos.
U516 Lacko Tomáš, Čachtice, MO dos.
U517 Červený Juraj, Čachtice, MO dos.
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 2. 6. 2008:
U518 Muler Peter, Hrádok, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U519 Marko Marián, Turá Lúka, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U520 Mareček Peter, Vrbovce, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U521 Mikušinec Vladimír, Skalka n/V, II. tr. Sever dos. - doplatiť 200 Sk
U522 Šimko Pavol, Horné Srnie, MO dos.
U523 Rehák Pavol, Soblahov, MO dos.
U524 Hladík Lukáš, Horné Srnie, MO dos.
Zastavená činnosť za 8 ŽK na 2 s. s. N - /1/13/5/b/ od 2. 6. 2008:
U525 Dvorský Jaroslav, Soblahov, MO dos.
Neprejednané (chýba rokovací poplatok) - povinnosť doplatiť 100 + 200 Sk:
U526 Moravanský Richard, Brunovce, II. tr. Juh dor.
U527 Vondra Mário, Svinná, II. tr. Sever dor.
Trest:
- za nedostavenie sa na MFZ DK trestá pokutou podľa Rozpisu súťaže nasledovné FO:
U528 Neporadza, II. tr. Sever dor. - 300 Sk
U529 TTS Trenčín, MO dor. - 300 Sk
U530 Kočovce, MO dor. - 300 Sk
U531 Na základe návrhu KR týkajúceho sa sústavne sa opakujúceho porušovania povinností rozhodcu trestá DK rozhodcu Valachovič Michal podľa bodu č. 3 prílohy 3 k DP zastavením výkonu funkcie rozhodcu na 12 mesiacov nepodmienečne s účinnosťou od 5. 6. 2008.
Potvrdenie trestu pre FO Kostolné:
U532 Na základe uznesenia Rady ObFZ týkajúceho sa rozhodnutia Komisie Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí zo dňa 30. 1. 2008 vo veci odvolania FO ŠK Kostolné voči rozhodnutiu VV ObFZ v bode 2 úradnej správy VV a Rady ObFZ č. 3 zo dňa 7. 12. 2007, DK potvrdzuje platnosť rozhodnutia v ÚS DK č. 10 U148 zo dňa 26. 9. 2007 a ruší s konečnou platnosťou všetky DK nasledovne vydané rozhodnutia v ÚS DK č. 17 zo dňa 15. 11. 2007 a U303 v časti vynesených trestov pre FO Kostolné. DK upozorňuje, že uvedená skutočnosť nemá vplyv na platnosť rozhodnutia DK v ÚS č. 22 U 330 zo dňa 10. 4. 2008 v časti týkajúcej sa trestu pre hráča Ľuboša Blaška.
Doplnenie trestu:
DK vzhľadom k povahe priestupku na MFZ zo dňa 25. 5. 2008 dopĺňa ÚS č. 29 zo dňa 29. 5. 2008 v bode trest pre FO Trenčianska Teplá o: trest pre HU - zákaz výkonu funkcie HU do konca súťažného ročníka 2007/08, zvýšiť počet usporiadateľov na 15 do konca súťažného ročníka 2007/08 s účinnosťou od 5. 6. 2008.
Upozornenie pre FO: DK upozorňuje FO na dôsledné sledovanie ŽK a ČK. Tieto sa v nových zápisoch zapisujú do určených stĺpcov za mená hráčov. Nemusia byť zapísané tak ako bolo zvykom v minulosti v „Osobných trestoch“.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
1. Ľuborča - Mel.-Lieskové (MO dorast - 27. kolo): ŠTK nariaďuje neodohratý MFZ odohrať dňa 12. 6. 2008 o 17.30 h na ihrisku v Ľuborči.
2. Omšenie - Kočovce (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Omšenie podľa SP čl. 100 b, FO Kočovce uhradia 800 Sk pre TJ Omšenie. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FO Kočovce postúpený na DK.
3. Trenč. Turná - TTS Trenčín (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje MFZ pre FK Trenč. Turná 3:0 podľa SP čl. 100/b, TTS Trenčín uhradí 800 Sk pre TJ Trenč. Turná. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FO TTS Trenčín postúpený na DK.
4. Zamarovce - Horná Súča (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ pre FK Zamarovce 3:0 podľa SP čl. 100/b - neskorý nástup na MFZ.
5. Veľká Hradná - Motešice (II. trieda Skupina „A“ st. žiaci - 16. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ pre FK Veľká Hradná 3:0 podľa SP čl. 100/b. FK Motešice uhradia pre Veľkú Hradnú 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Motešice postúpené na DK.
6. Turá Lúka - Bzince p/J (II. trieda Skupina „C“ st. žiaci - 16. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Turá Lúka podľa SP čl. 100/b. FK Bzince p/J uhradia pre Turú Lúku 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Bzince p/J postúpené na DK.
7. Neporadza - Trenč. Teplá (II. trieda Sever dorast - 14. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Trenč. Teplá podľa SP článku 100/b. FK Neporadza uhradí pre Trenč. Teplá 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Neporadza postúpené na DK.
8. Mn. Lehota - Záblatie (II. trieda Sever dospelí - 22. kolo): ŠTK žiada o zaslanie zaslanie zápisu z uvedeného MFZ od Mn. Lehoty.
9. Turá Lúka - Vrbovce (II. trieda Juh dospelí - 27. kolo): ŠTK pozýva na deň 12. 6. 2008 o 15.45 h R stretnutia Thao Tran Dinh, AR Patrik Burian, DZ Burza Ján, kapitán Turá Lúka Mareček Ľuboš, hráčov Turej Lúky: Tomáš Marek ml. Tomáš Marek st. Uvedení hráči si prinesú so sebou RP a obč. preukazy. Taktiež sa predvoláva kapitán Vrboviec Filka Peter, VM Vrbovce Sukupčák Pavol a VM Turá Lúka Ing. Pavol Halabrín. MFZ je v šetrení.
10. Bobot - Selec (II. trieda Sever dorast - 12. kolo): ŠTK ruší z ÚS 29 bod č. 7 a na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ 6. 6. 2008 o 17. h.
11. Trenč. Jastrabie - Ľuborča (MO dorast - 28. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 8. 6. 2008 o 13.00 h v Trenč. Jastrabí.
12. Lubina kop. - Brunovce (II. trieda Juh dorast - 30. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 21. 6. 2008 o 14.30 h na ihrisku v Kostolnom.
13. Lubina - Lúka n/V (II. trieda Juh dorast - 30. kolo): ŠTK na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ dňa 7. 6. 2008 o 14.30 h.
14. Dolné Srnie - Krajné (II. trieda Juh dorast - 28. kolo): ŠTK na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ dňa 8. 6. 2008 o 14.30 h v Dolnom Srní.
15. Trenč. Teplá - Trenč. Turná (MO dospelí - 26. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 0:3 pre FK Trenč. Turná podľa SP čl. 100/d.
16. Dubodiel - Omšenie (MO dorast - 26. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 13. 6. 2008 o 17.00 h na ihrisku v Dubodiel. R pôvodne nedohratého MFZ sa postupujú na DK.
17. Upozornenie pre FO: Úprava stravného pre delegované osoby: Na základe opatrení MPSV a RaR č. 180/2008 Z. z. a v súlade so zákonom č. 283/2005 Z. z. o cestovných nákladoch ustanovuje sa výška stravného nasledovne: od 5 - 12 hodín 98 Sk; od 12 - 18 hodín 149 Sk; nad 18 hodín 230 Sk
18. Mor. Lieskové - Dolné Srnie (II. trieda Juh dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Mor. Lieskové podľa SP čl. 100/c. FO Dolné Srnie postupuje ŠTK na DK.
19. Kostolné - Vaďovce (III. trieda Juh dospelí - 4. kolo): ŠTK na základe rozhodnutia Rady SFZ pre preskúmanie ruší svoje rozhodnutie v ÚS č. 16, čl. 3 a ÚS č. 24, čl. 9 a ponecháva v platnosti svoje rozhodnutie v ÚS č. 9, čl. 10 a v ÚS č. 13.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
1. Tresty rozhodcov: DK - Valachovič - odstúpený na DK za hrubé opakované porušenie noriem rozhodcu. KR - pozastavuje činnosť nasledujúcim rozhodcom za nedostatky v stretnutiach hraných 24. 5. - 1. 6. 2008: Stacho - do konca súťažného ročníka 2007/08 za opakované nedostavenie sa na stretnutie, Svatík - 2 týždne (7. - 16. 6. 2008) za nedostavenie sa na stretnutie, Ševčík Michal - 2 súťažné stretnutia (7. - 8. 6. 2008) za závažné nedostatky v stretnutí Dubodiel - Omšenie, Galko - 2 stretnutia (7. - 8. 6. 2008) za nedostavenie sa na stretnutie a KR bez ospravedlnenia, Hruda - 1 stretnutie (8. 6. 2008) za zníženú známku od DZ
2. Ospravedlnenia: Zemko - od 3. 5. 2008 do prihlásenia - študijné povinnosti, Kýška - do prihlásenia - pracovná cesta, Maretta - So dopoludnie, NE popoludní, Malec - 22. 6. 2008, Koprivňanský - 21. 6. - 22. 6. 2008, Ševčík J. - od 6. 6. 2008 do prihlásenia - mimo republiky, Rožník - 21. 6. 2008
3. KR upozorňuje rozhodcov: že v posledných troch kolách jednotlivých súťaží je jednotný hrací čas v zmysle súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Je potrebné preto sledovať správy ŠTK a KR. II. triedy sa hrajú v sobotu v ÚHČ.
4. KR pozýva: na svoje najbližšie zasadnutie dňa 12. 6. 2008 o 15.30 h rozhodcu Klimčíka.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KDZ č. 3 zo dňa 5. 6. 2007
1. Komisia delegátov zväzu oznamuje:
- že seminár delegátov sa uskutoční dňa 11. 7. 2008 na ObFZ Trenčín o 15.30 h. Účasť všetkých delegátov je povinná.

ÚS Sekretariátu z 5. 6. 2008
Žiadame uvedených rozhodcov: - stretnutí NIKE Premier Cup - Jozefa Oppenbergera, Jaroslava Slobodu, Jána Buša, Ivana Švancaru a Thao Tran Dinh dostaviť sa na sekretariát ObFZ Trenčín k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za vedenie stretnutí. Termín: Čím skôr - pred dostavením sa kontaktujte sekretárazväzu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 2. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 3. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 4. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 8. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 9. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 10. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 966
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 060
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 505
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 017
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 464
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 533
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 657
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 647
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 540
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 130
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

BUČKOVÁ: Rozhodnutia o uzatvorení celej komunity by sa mali prijímať so zvážením všetkých okolností

V utorok 27. októbra sa začalo s plošným testovaním obyvateľov ulice K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou.

Testovanie na nový koronavírus v Bánovciach nad Bebravou.

V kraji pribudlo 473 nových prípadov, najviac v okrese Prievidza

Na Slovensku v utorok celkovo pribudlo 2887 nakazených novým koronavírusom zo 14 642 testov.

Ilustračné foto.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Ilustračné foto.

V meste Myjava bude k dispozícii desať odberných miest

V meste Myjava bude počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť k dispozícii desať odberných miest.

Antigénový test na Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?