Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
Nepodmienečne zastavená činnosť od 2. 6. 2008:
U505 Otruba Ladislav, Jablonka, III. tr. Juh dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U506 Pokrývka Tomáš, Trenč. Teplice, II. tr. Sever dor. - 1 s. s. N - /1/1/a/
U507 Domin Daniel, Horná Streda, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. N - /1/1/a/
U508 Michalík Jakub, Považany, II. tr. Juh dor. - 4 s. s. N - /1/6/b/
U509 Gajdošík Michal, Kľúčové, MO dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U510 Fabián Pavol, Ivanovce, II. tr. Sever dos. - 1 s. s. N - /1/4/a/
Podmienečne zastavená činnosť od 2. 6. 2008 do konca súťažného ročníka:
U511 Buška Marián, Lúka n/V, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U512 Matula Radek, Myjava „B“, II. tr. Juh dos. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U513 Homola Daniel, Omšenie, II. tr. Sever dos. - 2 s. s. P - /1/4/a/
U514 Kucharík Andrej, Dolné Srnie, II. tr. Juh dor. - 2 s. s. P - /1/3/a/
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 26. 5. 2008:
U515 Martínek Peter, Čachtice, MO dos.
U516 Lacko Tomáš, Čachtice, MO dos.
U517 Červený Juraj, Čachtice, MO dos.
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 2. 6. 2008:
U518 Muler Peter, Hrádok, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U519 Marko Marián, Turá Lúka, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U520 Mareček Peter, Vrbovce, II. tr. Juh dos. - doplatiť 200 Sk
U521 Mikušinec Vladimír, Skalka n/V, II. tr. Sever dos. - doplatiť 200 Sk
U522 Šimko Pavol, Horné Srnie, MO dos.
U523 Rehák Pavol, Soblahov, MO dos.
U524 Hladík Lukáš, Horné Srnie, MO dos.
Zastavená činnosť za 8 ŽK na 2 s. s. N - /1/13/5/b/ od 2. 6. 2008:
U525 Dvorský Jaroslav, Soblahov, MO dos.
Neprejednané (chýba rokovací poplatok) - povinnosť doplatiť 100 + 200 Sk:
U526 Moravanský Richard, Brunovce, II. tr. Juh dor.
U527 Vondra Mário, Svinná, II. tr. Sever dor.
Trest:
- za nedostavenie sa na MFZ DK trestá pokutou podľa Rozpisu súťaže nasledovné FO:
U528 Neporadza, II. tr. Sever dor. - 300 Sk
U529 TTS Trenčín, MO dor. - 300 Sk
U530 Kočovce, MO dor. - 300 Sk
U531 Na základe návrhu KR týkajúceho sa sústavne sa opakujúceho porušovania povinností rozhodcu trestá DK rozhodcu Valachovič Michal podľa bodu č. 3 prílohy 3 k DP zastavením výkonu funkcie rozhodcu na 12 mesiacov nepodmienečne s účinnosťou od 5. 6. 2008.
Potvrdenie trestu pre FO Kostolné:
U532 Na základe uznesenia Rady ObFZ týkajúceho sa rozhodnutia Komisie Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí zo dňa 30. 1. 2008 vo veci odvolania FO ŠK Kostolné voči rozhodnutiu VV ObFZ v bode 2 úradnej správy VV a Rady ObFZ č. 3 zo dňa 7. 12. 2007, DK potvrdzuje platnosť rozhodnutia v ÚS DK č. 10 U148 zo dňa 26. 9. 2007 a ruší s konečnou platnosťou všetky DK nasledovne vydané rozhodnutia v ÚS DK č. 17 zo dňa 15. 11. 2007 a U303 v časti vynesených trestov pre FO Kostolné. DK upozorňuje, že uvedená skutočnosť nemá vplyv na platnosť rozhodnutia DK v ÚS č. 22 U 330 zo dňa 10. 4. 2008 v časti týkajúcej sa trestu pre hráča Ľuboša Blaška.
Doplnenie trestu:
DK vzhľadom k povahe priestupku na MFZ zo dňa 25. 5. 2008 dopĺňa ÚS č. 29 zo dňa 29. 5. 2008 v bode trest pre FO Trenčianska Teplá o: trest pre HU - zákaz výkonu funkcie HU do konca súťažného ročníka 2007/08, zvýšiť počet usporiadateľov na 15 do konca súťažného ročníka 2007/08 s účinnosťou od 5. 6. 2008.
Upozornenie pre FO: DK upozorňuje FO na dôsledné sledovanie ŽK a ČK. Tieto sa v nových zápisoch zapisujú do určených stĺpcov za mená hráčov. Nemusia byť zapísané tak ako bolo zvykom v minulosti v „Osobných trestoch“.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
1. Ľuborča - Mel.-Lieskové (MO dorast - 27. kolo): ŠTK nariaďuje neodohratý MFZ odohrať dňa 12. 6. 2008 o 17.30 h na ihrisku v Ľuborči.
2. Omšenie - Kočovce (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Omšenie podľa SP čl. 100 b, FO Kočovce uhradia 800 Sk pre TJ Omšenie. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FO Kočovce postúpený na DK.
3. Trenč. Turná - TTS Trenčín (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje MFZ pre FK Trenč. Turná 3:0 podľa SP čl. 100/b, TTS Trenčín uhradí 800 Sk pre TJ Trenč. Turná. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FO TTS Trenčín postúpený na DK.
4. Zamarovce - Horná Súča (MO dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ pre FK Zamarovce 3:0 podľa SP čl. 100/b - neskorý nástup na MFZ.
5. Veľká Hradná - Motešice (II. trieda Skupina „A“ st. žiaci - 16. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ pre FK Veľká Hradná 3:0 podľa SP čl. 100/b. FK Motešice uhradia pre Veľkú Hradnú 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Motešice postúpené na DK.
6. Turá Lúka - Bzince p/J (II. trieda Skupina „C“ st. žiaci - 16. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Turá Lúka podľa SP čl. 100/b. FK Bzince p/J uhradia pre Turú Lúku 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Bzince p/J postúpené na DK.
7. Neporadza - Trenč. Teplá (II. trieda Sever dorast - 14. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Trenč. Teplá podľa SP článku 100/b. FK Neporadza uhradí pre Trenč. Teplá 500 Sk. Ústrižok predložiť na ŠTK do 19. 6. 2008. FK Neporadza postúpené na DK.
8. Mn. Lehota - Záblatie (II. trieda Sever dospelí - 22. kolo): ŠTK žiada o zaslanie zaslanie zápisu z uvedeného MFZ od Mn. Lehoty.
9. Turá Lúka - Vrbovce (II. trieda Juh dospelí - 27. kolo): ŠTK pozýva na deň 12. 6. 2008 o 15.45 h R stretnutia Thao Tran Dinh, AR Patrik Burian, DZ Burza Ján, kapitán Turá Lúka Mareček Ľuboš, hráčov Turej Lúky: Tomáš Marek ml. Tomáš Marek st. Uvedení hráči si prinesú so sebou RP a obč. preukazy. Taktiež sa predvoláva kapitán Vrboviec Filka Peter, VM Vrbovce Sukupčák Pavol a VM Turá Lúka Ing. Pavol Halabrín. MFZ je v šetrení.
10. Bobot - Selec (II. trieda Sever dorast - 12. kolo): ŠTK ruší z ÚS 29 bod č. 7 a na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ 6. 6. 2008 o 17. h.
11. Trenč. Jastrabie - Ľuborča (MO dorast - 28. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 8. 6. 2008 o 13.00 h v Trenč. Jastrabí.
12. Lubina kop. - Brunovce (II. trieda Juh dorast - 30. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 21. 6. 2008 o 14.30 h na ihrisku v Kostolnom.
13. Lubina - Lúka n/V (II. trieda Juh dorast - 30. kolo): ŠTK na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ dňa 7. 6. 2008 o 14.30 h.
14. Dolné Srnie - Krajné (II. trieda Juh dorast - 28. kolo): ŠTK na základe dohody nariaďuje odohrať MFZ dňa 8. 6. 2008 o 14.30 h v Dolnom Srní.
15. Trenč. Teplá - Trenč. Turná (MO dospelí - 26. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 0:3 pre FK Trenč. Turná podľa SP čl. 100/d.
16. Dubodiel - Omšenie (MO dorast - 26. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 13. 6. 2008 o 17.00 h na ihrisku v Dubodiel. R pôvodne nedohratého MFZ sa postupujú na DK.
17. Upozornenie pre FO: Úprava stravného pre delegované osoby: Na základe opatrení MPSV a RaR č. 180/2008 Z. z. a v súlade so zákonom č. 283/2005 Z. z. o cestovných nákladoch ustanovuje sa výška stravného nasledovne: od 5 - 12 hodín 98 Sk; od 12 - 18 hodín 149 Sk; nad 18 hodín 230 Sk
18. Mor. Lieskové - Dolné Srnie (II. trieda Juh dorast - 27. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre FK Mor. Lieskové podľa SP čl. 100/c. FO Dolné Srnie postupuje ŠTK na DK.
19. Kostolné - Vaďovce (III. trieda Juh dospelí - 4. kolo): ŠTK na základe rozhodnutia Rady SFZ pre preskúmanie ruší svoje rozhodnutie v ÚS č. 16, čl. 3 a ÚS č. 24, čl. 9 a ponecháva v platnosti svoje rozhodnutie v ÚS č. 9, čl. 10 a v ÚS č. 13.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 30 zo dňa 5. 6. 2008
1. Tresty rozhodcov: DK - Valachovič - odstúpený na DK za hrubé opakované porušenie noriem rozhodcu. KR - pozastavuje činnosť nasledujúcim rozhodcom za nedostatky v stretnutiach hraných 24. 5. - 1. 6. 2008: Stacho - do konca súťažného ročníka 2007/08 za opakované nedostavenie sa na stretnutie, Svatík - 2 týždne (7. - 16. 6. 2008) za nedostavenie sa na stretnutie, Ševčík Michal - 2 súťažné stretnutia (7. - 8. 6. 2008) za závažné nedostatky v stretnutí Dubodiel - Omšenie, Galko - 2 stretnutia (7. - 8. 6. 2008) za nedostavenie sa na stretnutie a KR bez ospravedlnenia, Hruda - 1 stretnutie (8. 6. 2008) za zníženú známku od DZ
2. Ospravedlnenia: Zemko - od 3. 5. 2008 do prihlásenia - študijné povinnosti, Kýška - do prihlásenia - pracovná cesta, Maretta - So dopoludnie, NE popoludní, Malec - 22. 6. 2008, Koprivňanský - 21. 6. - 22. 6. 2008, Ševčík J. - od 6. 6. 2008 do prihlásenia - mimo republiky, Rožník - 21. 6. 2008
3. KR upozorňuje rozhodcov: že v posledných troch kolách jednotlivých súťaží je jednotný hrací čas v zmysle súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Je potrebné preto sledovať správy ŠTK a KR. II. triedy sa hrajú v sobotu v ÚHČ.
4. KR pozýva: na svoje najbližšie zasadnutie dňa 12. 6. 2008 o 15.30 h rozhodcu Klimčíka.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KDZ č. 3 zo dňa 5. 6. 2007
1. Komisia delegátov zväzu oznamuje:
- že seminár delegátov sa uskutoční dňa 11. 7. 2008 na ObFZ Trenčín o 15.30 h. Účasť všetkých delegátov je povinná.

ÚS Sekretariátu z 5. 6. 2008
Žiadame uvedených rozhodcov: - stretnutí NIKE Premier Cup - Jozefa Oppenbergera, Jaroslava Slobodu, Jána Buša, Ivana Švancaru a Thao Tran Dinh dostaviť sa na sekretariát ObFZ Trenčín k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za vedenie stretnutí. Termín: Čím skôr - pred dostavením sa kontaktujte sekretárazväzu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 28 127
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 25 443
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 510
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 246
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 986
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 700
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 566
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 418
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 413
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 325
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

FOTO: Záujem o kremácie v Trenčianskom kraji rastie

Bánovce sprístupnili nové kolumbárium. Trenčín plánuje vybudovať viacero menších urnových stien.

Bánovce nad Bebravou sprístupnili nové kolumbárium

Zanedbaný podchod mesto zrekonštruuje, vyčlenilo na to peniaze

Podchod pri hoteli Elizabeth by mali v tomto roku konečne opraviť a zveľadiť.

FOTO: Plošné testovanie bude prebiehať rovnako ako v novembri

Odberné miesta v okrese Trenčín má najviac ľudí navštíviť cez víkend.

Čaká nás ďalšie kolo testovania.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Prehľad: Kde sa môžete dať otestovať

Ľudia môžu využiť aj testovacie miesta v blízkom okolí.

Už ste čítali?