Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

Nepodmienečne zastavená činnosť od 25. 8. 2008:
U50 Ulinec Marek, Omšenie, III. tr. Sever dos. - 1 s. s. N - 1/4/a
Nepodmienečne zastavená činnosť od 2. 9. 2008:
U51 Jurčák Matej, Zem. Podhradie, MO st. žiaci - 1 s. s. N - 1/4/a
U52 Belák Martin, Trenč. Turná, MO dor. - 3 s. s. N - /1/6/b/
U53 Blaho Pavol, Trenč. Teplá, MO dos. - 1 s. s. N - /1/5/a/
U54 Kostka Lukáš, Horné Srnie, MO dos. - 3 s. s. N - /1/6/b/
U55 Koníček Ľuboš, Ľuborča, MO dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 2. 9. 2008:
U56 Chorvát Marek, TTS Trenčín, MO dor. - 2 s. s. P - /1/5/a/
U57 Papiernik Peter, Horné Srnie, MO dos. - 2 s. s. P - /1/5/a/
Neprejednané, DK predbežným opatrením zastavuje hráčom činnosť, povinnosť uhradiť 100 + 200 Sk:
U58 Madara Martin, Pobedim, III. tr. Juh dos.
U59 Berec Martin, Bobot, III. tr. Sever dos.
Zastavená činnosť po 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 2. 9. 2008:
U60 Richler Marek, Kočovce, MO dos. - uhradiť 200 Sk
Tresty:
U61 DK trestá FO Horná Streda, MO st. žiaci, za nedostavenie sa na MFZ v zmysle RS pokutou 100 Sk, RP 100 Sk
U62 DK na návrh KR trestá R Jančo Dušan za nedostavenie sa na MFZ bez ospravedlnenia zastavením činnosti na 1 týždeň nepodmienečne podľa DP /3/2/
U63 Neporadza, II. tr. Sever dos. - hráč Puna Jaroslav - 6 mes. N - /1/6/3/a/, HU Cmarko Pavol - zákaz výkonu funkcie na 3 mes. N, FO Neporadza - pokuta 7 000 Sk, zastavenie činnosti na 1 s. s. N - /2/1/d/, RP 100 Sk. DK podľa DP /2/1/a/ dáva na VV ObFZ návrh na úradný dohľad na 2 s. s. MFZ odstúpený ŠTK na doriešenie.
U64 Lúka n/V, II. tr. Juh dos. - hráči Martinek Peter a Jurík Roman - 6 mes. N - /1/6/3/a/, VM Mráz Jozef - zákaz výkonu funkcie na 3 mes. N, FO Lúka n/V - pokuta 7 000 Sk, zastavenie činnosti na 1 s. s. N - /2/1/d/, RP 100 Sk. MFZ odstúpený ŠTK na doriešenie.
U65 Na základe šetrenia matriky pri ZsFZ a zrušenia registrácie pre hráčov FO Horná Streda Siva Stanislav 911210 a Markech David 920926 DK trestá uvedených hráčov podľa DP /1/9/1/b/ na 4 s. s. N od 25. 8. 2008. Zároveň predvoláva na deň 11. 9. 2008 o 16.00 h VM Nemec Július a KM Marianek Tomáš za účelom objasnenia skutočnosti k MFZ zo dňa 24. 8. 2008.
Oznamy:
U66 Horňák Martin, Omšenie, II. tr. Sever dor. - DK mení zvyšok trestu z U37 na podmienečný do konca jesennej časti
U67 Na základe správy DZ k MFZ Horné Srnie - Ľuborča DK dôrazne upozorňuje FO Horné Srnie na rešpektovanie trestu uvedeného v U22 pre Štefánek Peter a zároveň podľa DP /2/1/a/ DK dáva na VV ObFZ návrh na úradný dohľad na 2 s. s.
Chýbajúce zápisy:
MO dospelí: Trenč. Turná - Selec, Dubodiel - Trenč. Teplice, Veľká Hradná - Čachtice
MO dorast: Trenč. Turná - Trenč. Jastrabie, Zamarovce - Omšenie
II. trieda Juh dospelí: Krajné - Vrbovce, Hrádok - Lubina kop.
II. trieda Juh dorast: Mor. Lieskové - Trenč. Bohuslavice
III. trieda Sever dospelí: Mor. Lieskové - Zem. Podhradie, Horňany - Omšenie
III. trieda Juh dospelí: Brunovce - Chvojnica
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

1. Uhradenie poplatkov: ŠTK eviduje uhradenie poplatkov: Turá Lúka (1 260 Sk pre Dolné Srnie - ÚS č. 5, čl. 10), Nová Bošáca (1 200 Sk pre Potvorice - ÚS č. 5, čl. 2), Častkovce (1 000 Sk pre TTS Trenčín - ÚS č. 2, čl. 2)
2. TTS Trenčín - Mel.-Lieskové (MO dorast): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 10. 9. 2008 o 16.30 h.
3. Beckov - Svinná (II. trieda Sever dospelí - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 5. 10. 2008 o 14.30 h.
4. Beckov - Kľúčové (II. trieda Sever dorast - 7. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 5. 10. 2008 o 12.00 h.
5. Bzince p/J - Turá Lúka (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 6. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 27. 9. 2008 o 10.00 h - vzáj. dohoda.
6. Opatová n/V - Záblatie (II. trieda Sever dospelí - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 4. 10. 2008 o 14.30 h na ihrisku v Záblatí, na jar opačne - vzáj. dohoda. ŠTK ruší ÚS č. 2, čl. 11.
7. Drietoma „B“ - Mel.-Lieskové (MO dorast - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 27. 9. 2008 o 13.00 h na ihrisku v Drietome.
8. Kľúčové - V. Bierovce/Op. (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 4. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 13. 9. 2008 o 10.30 h - vzájomná dohoda.
9. Turá Lúka - Považany (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 5. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 20. 9. 2008 o 9.30 h - vzájomná dohoda.
10. Nová Ves n/V - Horná Streda (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 2. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Nová Ves n/V podľa SP čl. 100/b. ŠTK postupuje TJ Horná Streda na DK a uhradiť pre Nová Ves n/V 700 Sk. Ústrižok o zaplatení predložiť na ŠTK do 18. 9. 2008.
11. ŠTK upozorňuje: Žiada všetky mužstvá ObFZ o vyvesenie vlajky pred každým MFZ.
12. ŠTK upozorňuje: domáce FO, aby Zápisy o stretnutí písali na počítači alebo písacom stroji: MO dorast (Svinná - Podolie, Krajné - Častkovce), MO starší žiaci (Dolná Súča - Soblahov), MO mladší žiaci (V. Hradná - Nové Mesto n/V)
13. Priepasné - Pobedim (III. trieda Juh dospelí - 3. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 7:0 pre TJ Priepasné podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/2 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech FO Priepasné.
14. TJ Bukovec: ŠTK predvoláva predsedu FO alebo ním povereného zástupcu za účelom predloženia RP hráča Vachula Peter a potvrdenie o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl. 113 na deň 11. 9. 2008 o 15.30 h.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

1. Ospravedlnení: Murín (13. - 14. 9.), Malec (20. - 21. 9.)
2. KR pozastavuje delegáciu: R Podmajerský Milan za nedostatky v MFZ na 1 týždeň nepodmienečne od 2. 9. 2008, R Mrázik Vladislav za nedostatky v MFZ na 2 týždne nepodmienečne od 8. 9. 2008.
3. KR upozorňuje R: na nedostatky v Zápisoch o stretnutí (Meravý, Hrehor, M. Ševčík, Malec). Pri opakovaných nedostatkoch KR pristúpi k disciplinárnym opatreniam.
4. KR žiada rozhodcov: aby, uvádzali strelcov gólov na zadnej strane Zápisu o stretnutí v súťaži MO - dospelí, dorast a žiaci.
5. KR dôrazne žiada a vyzýva: predstaviteľov a funkcionárov všetkých futbalových klubov, aby neponúkali a nepodávali žiadne alkoholické nápoje pred a počas majstrovských stretnutí delegovaným osobám.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS VV č. 3 zo dňa 2. 9. 2008

1. VV ObFZ na základe: návrhu predsedu Odvolacej komisie schválil za členov tejto komisie Petra Halabrína a Mareka Koníčka. VV žiada FO, FK z okresov TN, NM a MY aby podali návrh na doplnenie Rady ObFZ, nakoľko p. Gróf, Halabrín a Koníček (doterajší členovia Rady) nemôžu byť v zmysle čl. 35 ods. 6 Stanov ObFZ členmi iného orgánu ObFZ.
2. VV ObFZ schválil: na návrh predsedu KMaŠF za členov tejto komisie Petra Jantošoviča, Romana Lackoviča a Vladimíra Moravčíka.
3. VV ObFZ poveril: p. Horeša (podpredsedu ObFZ) zabezpečiť rokovanie zástupcov VV ObFZ so šéfredaktorom Kopaničiar Expres.
4. VV ObFZ schválil: program seminára funkcionárov VV a odborných komisií, ktorý sa uskutoční dňa 5. 9. 2008 o 15.00 h.
5. VV ObFZ poveril člena VV p. Masára: riadením úseku úradného dohľadu. Úradný dohľad budú vykonávať členovia VV a predsedovia odborných komisií.
Dňa 26. 8. 2008 sa dožil člen VV ObFZ a dlhoročný funkcionár vo futbale Ján Miklovič významného životného jubilea - 60 rokov. Pri príležitosti tohto životného jubilea mu SFZ udelil bronzový odznak SFZ. ObFZ Trenčín mu z príležitosti životného jubilea udelil čestné uznanie. K životnému jubileu a k udelenému vyznamenaniu srdečne blahoželáme.

ÚS EK č. 3 zo dňa 4. 9. 2008

Žiadame uvedené FO, aby OKAMŽITE po zverejnení úradnej správy vykonali mínusovú platbu na účet pre delegované osoby: Bukovec (282 Sk), Dolná Poruba (2 525 Sk), Dolná Súča (10 607 Sk), Horná Streda (6 100 Sk), Horná Súča (2 177 Sk), Horňany (1 600 Sk), Ivanovce (100 Sk), Kľúčové (6 100 Sk), Kostolné (126 Sk), Lubina kop. (1 400 Sk), Lúka n/V (66 Sk), Myjava (3 600 Sk), N. Mesto n/V (1 200 Sk), Omšenie (2 394 Sk), Pobedim (1 708 Sk), Podolie (4 200 Sk), Selec (2 057 Sk), Stará Lehota (1 600 Sk), Trenč. Stankovce (1 200 Sk), TTS Trenčín (7 600 Sk), Veľká Hradná (5 044 Sk), V. Bierovce/Op. (562 Sk), Vrbovce (2 270 Sk), Záblatie (4 814 Sk), Zamarovce (8 494Sk)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 6. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 7. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. Úprava osobného motorového vozidla
 10. Important information for Brazilians living in Slovakia
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 602
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 349
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 620
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 985
 5. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 11 544
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 414
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 182
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 604
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 513
 10. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 459
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Blíži sa veľká obnova kina Panorex

Náklady na opravu odhaduje mesto na 2,5 milióna eur.

Vizualizácia interiéru kina

Na Slovensku bude od 24. októbra do 1. novembra platiť zákaz vychádzania

Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či na vychádzku so psom.

Igor Matovič hovorí o nových opatreniach.

Školy budú od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra zatvorené

Výnimku z tohto opatrenia majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Ilustračné foto.
Hokejisti HK Dukla Trenčín - ilustračná fotografia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania

Oravcom a obyvatelia Bardejovského okresu majú oveľa prísnejšie podmienky pohybu mimo domova ako ostatní Slováci.

Už ste čítali?