Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 14 zo dňa 30. 10.
Nepodmienečne zastavená činnosť od 27. 10. 2008:
U209 Važan Martin, Kálnica, MO dos. - 1 s. s. N - /1/4/a/
U210 Kusenda Rastislav, Bošáca, MO dos. - 1 s. s. N - /1/4/a/
U211 Margetin Peter, Choch.-Velčice, MO dos. - 2 s. s. N - /1/6/1/a/
U212 Kopecký Peter, Svinná, MO dor. - 1 s. s. N - /1/5/a/
U213 Vavro Tomáš, Svinná, MO dor. - 1 s. s. N - /1/5/a/
U214 Filo Jozef, Motešice, III. tr. Sever dos. - 1 s. s. N - /1/1/b/
U215 Udvorka Radoslav, Lubina, III. tr. Juh dos. - 2 s. s. N - /1/4/a/
U216 Masarik Jozef, Kočovce, MO dos. - 1 s. s. N - /1/1/b/
Neprejednané, DK predbežným opatrením zastavuje hráčom činnosť od 27. 10. 2008 - uhradiť 100 + 200 Sk:
U217 Liška Jozef, Opatová n/V, II. tr. Sever dos.
U218 Bulko Peter, V. Bierovce/Op., II. tr. Sever dos.
U219 Kožej Ondrej, Veľká Hradná, MO dos.
U220 Rašič Lukáš, Mel.-Lieskové, MO dor.
Zastavená činnosť po 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 27. 10. 2008:
U221 Hošták Juraj, Trenč. Teplá, MO dos.
U222 Bernát Martin, Trenč. Teplice, MO dor. - doplatiť 200 Sk
U223 Častulín Andrej, Horná Súča, MO dos.
U224 Janeček Tomáš, Bošáca, MO dos.
U225 Bulko Peter, V. Bierovce/Op., II. tr. Sever dos.
Zmena trestu:
U226 DK akceptuje žiadosť hráča Vondra Lukáš o odpustenie zvyšku trestu
U227 DK zamieta žiadosť hráča Sedlák Peter z dôvodu absencie dokladu o úhrade RP
Tresty:
U228 Potvorice, III. tr. Sever dos. - DK v nadväznosti na U205 trestá FO Potvorice - VM Barlík Peter, tréner - Šumilov Bohdan, KM - Melicher Igor, všetci zákaz výkonu funkcie na 4 s. s. N - /1/9/2/b/, FO Potvorice - pokuta 2 000 Sk
U229 Trenč. Teplá, MO dos. - DK trestá trénera Križko Ján - zákaz výkonu funkcie a styku s DO na 4 s. s. N - /1/3/b/, FO Trenč. Teplá - pokuta 1 000 Sk
U230 FO Soblahov, MO dos. - DK trestá FO za nedostatočnú poriadateľskú službu na MFZ Soblahov - Bošáca, pokuta 500 Sk + RP 100 Sk, zvýšiť počet poriadateľov na 15 do konca jesennej súťaže. DK zároveň na podnet ŠTK trestá FO Soblahov pokutou 300 Sk za porušenie SP čl. 49/f
U231 DK na základe šetrenia vo veci MFZ MO dos. Kálnica - Čachtice trestá: FO Kálnica za nedostatočnú poriadateľskú službu - pokuta 1 000 Sk + RP 100 Sk, zvýšiť počet poriadateľov na 15 do konca jesennej súťaže. FO Čachtice: KM Bočák Ján - zákaz výkonu funkcie KM od 29. 9. 2008 do konca jesennej časti, divák Halák Marián - zákaz vstupu na MFZ MO dos. do areálu FO Čachtice na 5 s. s. N od 30. 10. 2008, FO Čachtice - pokuta 2 000 Sk + RP 100 Sk - /2/1/a/
Oznam:
U232 DK na svoje zasadnutie na deň 6. 11. 2008 o 16.00 h pozýva Miklovič Ján a R Cintula Bohuš
Chýbajúce zápisy:
DK pod hrozbou uloženia disc. trestu žiada R a FO o riadne dodržiavanie bodu č. 13 na str. 15 RS:
Kočovce - Mel.-Lieskové (MO dos.), Brezová p/B "B" - Turá Lúka, Myjava "B" - Krajné (II. tr. Juh dos.), Pobedim - Brunovce (III. tr. Juh dos.), Častkovce - Omšenie, Drietoma "B" - TTS Trenčín, Trenč. Turná - Zamarovce (MO dor.)
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 14 zo dňa 23. 10.
1. Upozornenie pre FO II. triedy Sever dospelí a dorast: ŠTK oznamuje FO, že 14. kolo (dospelí) sa odohrá dňa 29. 3. 2009 a nie, ako je omylom uvedené v termínovej listine, dňa 9. 11. 2008. Dorast odohrá 10. kolo dňa 12. 4. 2009.
2. Horná Súča - Dolná Súča (MO starší žiaci - 12. kolo): MFZ sa odohrá dňa 2. 11. 2008 o 10.00 h - vzájomná dohoda.
3. Čachtice - Častkovce (MO dorast - 14. kolo): ŠTK nesúhlasí s vašou dohodou a žiadosťou a nariaďuje odohrať MFZ v pôvodnom termíne.
4. Priepasné - Lubina (III. trieda Juh dospelí - 11. kolo): ŠTK predvoláva na deň 6. 11. 2008 o 15.30 h VM Priepasné Bachar Milan, ktorý prinesie so sebou potvrdenie o ostaršení hráčov a RP hráčov Marek Ján a Kazík Milan. MFZ je v šetrení.
5. Soblahov - Bošáca (MO dospelí - 13. kolo): ŠTK pozýva predsedu FO Soblahov na deň 6. 11. 2008 o 15.00 h.
6. Soblahov - Bošáca (MO dospelí - 13. kolo): ŠTK postupuje FO Soblahov na DK s návrhom pokuty 300 Sk pre porušenie SP čl. 49/f.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 14 zo dňa 30. 10.
1. Ospravedlnení: Hruda (8. - 9. 11.), Stračiak (1. 11.), Nedveď (1. - 2. 11.)
2. KR dôrazne upozorňuje R:
- aby zápisy zo všetkých stretnutí odosielali doporučenou poštou 1. triedy, hneď v najbližší pracovný deň po odohratí stretnutia. Zároveň upozorňujeme na zasielanie 2 kópií Zápisov o stretnutí.
3. KR pozýva:
- bývalých rozhodcov, ako aj nových záujemcov o rozhodovanie, aby sa prihlásili osobne na ObFZ v Trenčíne, alebo telefonicky u predsedu KR Martina Ježíka (0905 224 957).

ÚS TMK č. 3 zo dňa 2. 11.
TMK ObFZ Trenčín oznamuje, že v termíne 14. - 16. 11. a 21. - 23. 11. 2008 vykoná „Základné školenie trénerov IV. triedy licencie „C“, preškolenie trénerov - rekvalifikáciu, ako aj seminár na predĺženie licencie. Školenie sa vykoná v priestoroch ObFZ Trenčín.Za školenie v trvaní 50 hodín a 5 hodín praxe s udelením licencie „C“ je poplatok 2 000 Sk.
Súčasne s týmto školením TMK ObFZ Trenčín vykoná preškolenie trénerov IV. triedy, ktorí absolvovali školenie v predchádzajúcom období - t.j. trénerov majúcich staré, prípadne neplatné preukazy IV. triedy a nevlastnia licenciu.
Títo tréneri majú možnosť absolvovať doškolenie - rekvalifikáciu v trvaní 20 hodín a 5 hodín praxe a po vykonaní skúšok im bude vymenený preukaz a udelená licencia „C“. Poplatok je 1 000 Sk.
Pripomíname, že bez získania preukazu trénera IV. triedy licencie „C“ nemôže byť tréner zaradený na školenie trénera III. triedy Euro „B“ licencie.
Vyzývame i záujemcov, ktorí sa pri posledných školeniach nemohli zúčastniť, aby sa opätovne nahlásili na TMK.
Upozorňujeme na platnosť odporúčania VV ObFZ Trenčín v RS - povinnosť FK - mať kvalifikovaného trénera (výnimka platí do roku 2010!!!)
TMK ObFZ v roku 2009 vykoná len jedno školenie pre 20 trénerov.
Prihláška je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Tohto školenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí nie sú v žiadnom FK, alebo v súčasnosti nepracujú ako tréneri, prípadne sa chcú pripravovať na trénerskú kariéru.
Prihlášky sú k dispozícii aj u sekretára ObFZ Trečnín Mgr. Jána Žitňana na adrese: Nám. sv. Anny 21, 912 50 Trenčín, tel.: 032/658 65 81, fax: 032/658 65 83.
Informácie podajú členovia TMK na tel. číslach: Ing. T. Grofik 0905 496 372, P. Tomáš 0907 730 035 , PaedDr. Roman Jambor 0903 132 437, P. Škrátek 0908 731 157, V. Čmelko 0905 644 883, R. Jakubík 0908 586 941 , S. Malečka 0903 801 447.
Školenie sa zaháji dňa 14. 11. 2008 o 15.30 h v zasadačke ObFZ Trenčín. Ostatné pokyny sú uverejnené v ÚS TMK č. 2, 2008-09 a sú spolu s prihláškou uverejnené na internetovej stránke ObFZ Trenčín.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KMaŠF č. 3 zo dňa 27. 10.
Výkonný výbor ObFZ Trenčín:
- v spolupráci s odbornými komisiami ŠTK a KMaŠF poriada dňa 1. 11. 2008 (sobota) o 12.30 h v Športovej hale na Sihoti v Trenčíne (vedľa futbalového štadióna) výber žiakov roč. 1995 a 1996. Pozvaní hráči si prinesú športovú výstroj, chrániče, halovú obuv, brankári výstroj.
Častkovce: Tomáš Jamrich, Andrej Žák, Adam Moravčík, Peter Žiška, Marek Herák
Zem. Podhradie: Marek Svoboda, Rastislav Samotný, Martin Zámečník
Horná Súča: Martin Blaho, Matúš Coník
Soblahov: Michal Ďuráči, Róbert Ďuráči, Tomáš Sady, Matej Ďuriška
Skalka n/V: Ľuboš Zeman
Krajné: Martin Melicher, Miroslav Macáček
Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov zodpovedá klub. Každý hráč si prinesie preukazpoistenca.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 691
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 608
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 910
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 243
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 183
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 593
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 884
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 701
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 595
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 634
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Mobilné odberové miesto.

Trenčianska župa spolu so svojimi organizáciami pomôže samosprávam so zabezpečením plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 tak, ako jej to ukladá Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021.

4 h

V rukách polície skončili dvaja utečenci z Líbye, ktorí sa do Trenčína priviezli na nápravách kamióna prichádzajúceho z Turecka.

6 h
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Dištančné vzdelávanie bude pokračovať až dovtedy, kým sa nezmení epidemiologická situácia.

8 h
Trenčiansky samosprávny kraj.

V roku 2019 sa TSK podarilo znížiť celkový dlh o 3,6 percentného bodu.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

13 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

11 h

Muža našli už bez známok života.

18 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?