Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

Nepodmienečne zastavená činnosť od 25. 8. 2008:
U50 Ulinec Marek, Omšenie, III. tr. Sever dos. - 1 s. s. N - 1/4/a
Nepodmienečne zastavená činnosť od 2. 9. 2008:
U51 Jurčák Matej, Zem. Podhradie, MO st. žiaci - 1 s. s. N - 1/4/a
U52 Belák Martin, Trenč. Turná, MO dor. - 3 s. s. N - /1/6/b/
U53 Blaho Pavol, Trenč. Teplá, MO dos. - 1 s. s. N - /1/5/a/
U54 Kostka Lukáš, Horné Srnie, MO dos. - 3 s. s. N - /1/6/b/
U55 Koníček Ľuboš, Ľuborča, MO dos. - 3 s. s. N - /1/3/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 2. 9. 2008:
U56 Chorvát Marek, TTS Trenčín, MO dor. - 2 s. s. P - /1/5/a/
U57 Papiernik Peter, Horné Srnie, MO dos. - 2 s. s. P - /1/5/a/
Neprejednané, DK predbežným opatrením zastavuje hráčom činnosť, povinnosť uhradiť 100 + 200 Sk:
U58 Madara Martin, Pobedim, III. tr. Juh dos.
U59 Berec Martin, Bobot, III. tr. Sever dos.
Zastavená činnosť po 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 2. 9. 2008:
U60 Richler Marek, Kočovce, MO dos. - uhradiť 200 Sk
Tresty:
U61 DK trestá FO Horná Streda, MO st. žiaci, za nedostavenie sa na MFZ v zmysle RS pokutou 100 Sk, RP 100 Sk
U62 DK na návrh KR trestá R Jančo Dušan za nedostavenie sa na MFZ bez ospravedlnenia zastavením činnosti na 1 týždeň nepodmienečne podľa DP /3/2/
U63 Neporadza, II. tr. Sever dos. - hráč Puna Jaroslav - 6 mes. N - /1/6/3/a/, HU Cmarko Pavol - zákaz výkonu funkcie na 3 mes. N, FO Neporadza - pokuta 7 000 Sk, zastavenie činnosti na 1 s. s. N - /2/1/d/, RP 100 Sk. DK podľa DP /2/1/a/ dáva na VV ObFZ návrh na úradný dohľad na 2 s. s. MFZ odstúpený ŠTK na doriešenie.
U64 Lúka n/V, II. tr. Juh dos. - hráči Martinek Peter a Jurík Roman - 6 mes. N - /1/6/3/a/, VM Mráz Jozef - zákaz výkonu funkcie na 3 mes. N, FO Lúka n/V - pokuta 7 000 Sk, zastavenie činnosti na 1 s. s. N - /2/1/d/, RP 100 Sk. MFZ odstúpený ŠTK na doriešenie.
U65 Na základe šetrenia matriky pri ZsFZ a zrušenia registrácie pre hráčov FO Horná Streda Siva Stanislav 911210 a Markech David 920926 DK trestá uvedených hráčov podľa DP /1/9/1/b/ na 4 s. s. N od 25. 8. 2008. Zároveň predvoláva na deň 11. 9. 2008 o 16.00 h VM Nemec Július a KM Marianek Tomáš za účelom objasnenia skutočnosti k MFZ zo dňa 24. 8. 2008.
Oznamy:
U66 Horňák Martin, Omšenie, II. tr. Sever dor. - DK mení zvyšok trestu z U37 na podmienečný do konca jesennej časti
U67 Na základe správy DZ k MFZ Horné Srnie - Ľuborča DK dôrazne upozorňuje FO Horné Srnie na rešpektovanie trestu uvedeného v U22 pre Štefánek Peter a zároveň podľa DP /2/1/a/ DK dáva na VV ObFZ návrh na úradný dohľad na 2 s. s.
Chýbajúce zápisy:
MO dospelí: Trenč. Turná - Selec, Dubodiel - Trenč. Teplice, Veľká Hradná - Čachtice
MO dorast: Trenč. Turná - Trenč. Jastrabie, Zamarovce - Omšenie
II. trieda Juh dospelí: Krajné - Vrbovce, Hrádok - Lubina kop.
II. trieda Juh dorast: Mor. Lieskové - Trenč. Bohuslavice
III. trieda Sever dospelí: Mor. Lieskové - Zem. Podhradie, Horňany - Omšenie
III. trieda Juh dospelí: Brunovce - Chvojnica
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

1. Uhradenie poplatkov: ŠTK eviduje uhradenie poplatkov: Turá Lúka (1 260 Sk pre Dolné Srnie - ÚS č. 5, čl. 10), Nová Bošáca (1 200 Sk pre Potvorice - ÚS č. 5, čl. 2), Častkovce (1 000 Sk pre TTS Trenčín - ÚS č. 2, čl. 2)
2. TTS Trenčín - Mel.-Lieskové (MO dorast): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 10. 9. 2008 o 16.30 h.
3. Beckov - Svinná (II. trieda Sever dospelí - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 5. 10. 2008 o 14.30 h.
4. Beckov - Kľúčové (II. trieda Sever dorast - 7. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 5. 10. 2008 o 12.00 h.
5. Bzince p/J - Turá Lúka (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 6. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 27. 9. 2008 o 10.00 h - vzáj. dohoda.
6. Opatová n/V - Záblatie (II. trieda Sever dospelí - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 4. 10. 2008 o 14.30 h na ihrisku v Záblatí, na jar opačne - vzáj. dohoda. ŠTK ruší ÚS č. 2, čl. 11.
7. Drietoma „B“ - Mel.-Lieskové (MO dorast - 9. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 27. 9. 2008 o 13.00 h na ihrisku v Drietome.
8. Kľúčové - V. Bierovce/Op. (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 4. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 13. 9. 2008 o 10.30 h - vzájomná dohoda.
9. Turá Lúka - Považany (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 5. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 20. 9. 2008 o 9.30 h - vzájomná dohoda.
10. Nová Ves n/V - Horná Streda (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 2. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Nová Ves n/V podľa SP čl. 100/b. ŠTK postupuje TJ Horná Streda na DK a uhradiť pre Nová Ves n/V 700 Sk. Ústrižok o zaplatení predložiť na ŠTK do 18. 9. 2008.
11. ŠTK upozorňuje: Žiada všetky mužstvá ObFZ o vyvesenie vlajky pred každým MFZ.
12. ŠTK upozorňuje: domáce FO, aby Zápisy o stretnutí písali na počítači alebo písacom stroji: MO dorast (Svinná - Podolie, Krajné - Častkovce), MO starší žiaci (Dolná Súča - Soblahov), MO mladší žiaci (V. Hradná - Nové Mesto n/V)
13. Priepasné - Pobedim (III. trieda Juh dospelí - 3. kolo): ŠTK kontumuje MFZ 7:0 pre TJ Priepasné podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/2 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech FO Priepasné.
14. TJ Bukovec: ŠTK predvoláva predsedu FO alebo ním povereného zástupcu za účelom predloženia RP hráča Vachula Peter a potvrdenie o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl. 113 na deň 11. 9. 2008 o 15.30 h.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 6 zo dňa 4. 9. 2008

1. Ospravedlnení: Murín (13. - 14. 9.), Malec (20. - 21. 9.)
2. KR pozastavuje delegáciu: R Podmajerský Milan za nedostatky v MFZ na 1 týždeň nepodmienečne od 2. 9. 2008, R Mrázik Vladislav za nedostatky v MFZ na 2 týždne nepodmienečne od 8. 9. 2008.
3. KR upozorňuje R: na nedostatky v Zápisoch o stretnutí (Meravý, Hrehor, M. Ševčík, Malec). Pri opakovaných nedostatkoch KR pristúpi k disciplinárnym opatreniam.
4. KR žiada rozhodcov: aby, uvádzali strelcov gólov na zadnej strane Zápisu o stretnutí v súťaži MO - dospelí, dorast a žiaci.
5. KR dôrazne žiada a vyzýva: predstaviteľov a funkcionárov všetkých futbalových klubov, aby neponúkali a nepodávali žiadne alkoholické nápoje pred a počas majstrovských stretnutí delegovaným osobám.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS VV č. 3 zo dňa 2. 9. 2008

1. VV ObFZ na základe: návrhu predsedu Odvolacej komisie schválil za členov tejto komisie Petra Halabrína a Mareka Koníčka. VV žiada FO, FK z okresov TN, NM a MY aby podali návrh na doplnenie Rady ObFZ, nakoľko p. Gróf, Halabrín a Koníček (doterajší členovia Rady) nemôžu byť v zmysle čl. 35 ods. 6 Stanov ObFZ členmi iného orgánu ObFZ.
2. VV ObFZ schválil: na návrh predsedu KMaŠF za členov tejto komisie Petra Jantošoviča, Romana Lackoviča a Vladimíra Moravčíka.
3. VV ObFZ poveril: p. Horeša (podpredsedu ObFZ) zabezpečiť rokovanie zástupcov VV ObFZ so šéfredaktorom Kopaničiar Expres.
4. VV ObFZ schválil: program seminára funkcionárov VV a odborných komisií, ktorý sa uskutoční dňa 5. 9. 2008 o 15.00 h.
5. VV ObFZ poveril člena VV p. Masára: riadením úseku úradného dohľadu. Úradný dohľad budú vykonávať členovia VV a predsedovia odborných komisií.
Dňa 26. 8. 2008 sa dožil člen VV ObFZ a dlhoročný funkcionár vo futbale Ján Miklovič významného životného jubilea - 60 rokov. Pri príležitosti tohto životného jubilea mu SFZ udelil bronzový odznak SFZ. ObFZ Trenčín mu z príležitosti životného jubilea udelil čestné uznanie. K životnému jubileu a k udelenému vyznamenaniu srdečne blahoželáme.

ÚS EK č. 3 zo dňa 4. 9. 2008

Žiadame uvedené FO, aby OKAMŽITE po zverejnení úradnej správy vykonali mínusovú platbu na účet pre delegované osoby: Bukovec (282 Sk), Dolná Poruba (2 525 Sk), Dolná Súča (10 607 Sk), Horná Streda (6 100 Sk), Horná Súča (2 177 Sk), Horňany (1 600 Sk), Ivanovce (100 Sk), Kľúčové (6 100 Sk), Kostolné (126 Sk), Lubina kop. (1 400 Sk), Lúka n/V (66 Sk), Myjava (3 600 Sk), N. Mesto n/V (1 200 Sk), Omšenie (2 394 Sk), Pobedim (1 708 Sk), Podolie (4 200 Sk), Selec (2 057 Sk), Stará Lehota (1 600 Sk), Trenč. Stankovce (1 200 Sk), TTS Trenčín (7 600 Sk), Veľká Hradná (5 044 Sk), V. Bierovce/Op. (562 Sk), Vrbovce (2 270 Sk), Záblatie (4 814 Sk), Zamarovce (8 494Sk)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 076
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 273
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 996
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 580
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 315
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 032
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 310
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 214
 9. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 213
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 202
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do jazera v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

Ilustračné foto

Na cestách Trenčianskeho kraja je zvýšený počet policajtov

Dohliadajú na dodržiavanie opatrení a nariadení za účelom zlepšenia epidemiologickej situácie.

V sobotu pribudlo 573 pacientov s pozitívnym PCR testom

Zomrelo 57 ľudí, laboratóriá vykonali 2 850 PCR testov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?