Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

DK č. 25 zo dňa 30. 4. 2008

Nepodmienečne zastavená činnosť od 21. 4. 2008:
U382 Duga Peter, Hrašné, llI. tr. Juh dosp. - 1 s. s. N - /1/4/a/
Nepodmienečne zastavená činnosť od 28. 4. 2008:
U383 Hodulík Ondrej, Mel.-Lieskové, MO dor. - 4 s. s. N - /1/6/b/
U384 Hlávek Richard, Dolná Súča, MO ml. žiaci - 1 s. s. N - /1/4/a/
U385 Šťastný Miroslav, Záblatie, II. tr. Sever dosp. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U386 Gálik Michal, Záblatie, II. tr. Sever dosp. - 2 s. s. N - /1/3/a/
U387 Tulpík Martin, Záblatie, II. tr. Sever dosp. - 3 s. s. N - /1/3/b/
U388 Papp Lukáš, Drietoma "B", II. tr. Sever dosp. - 1 s. s. N - /1/4/a/
Podmienečne zastavená činnosť od 28. 4. do 30. 6. 2008:
U389 Struhár Ján, Ivanovce, II. tr. Sever dosp. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U390 Korl Branislav, Zamarovce, II. tr. Sever dosp. - 2 s. s. P - /1/5/a/
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 28. 4. 2008:
U391 Cíbik Marek, Skalka n/V, II. tr. Sever dosp. - 1 s. s. N
Zmena trestu - DK vyhovuje žiadosti a mení zvyšok trestu na podmienečný do 30. 6. 2008:
U392 Palko Tomáš, Drietoma, II. trieda Sever dosp.
Tresty:U393 Uhlárik Martin, Dolná Poruba, MO dosp. - 1 s. s. N podľa /1/13/5/a/ + 4 s. s. N podľa /1/9/1/b/, FO Dolná Poruba - pokarhanie + zaplatiť 100 Sk RP, Suchý Peter - zákaz výkonu funkcie KM na 4 s. s. podľa /1/9/2/b/, Pecháček Milan - zákaz výkonu funkcie VM na 4 s. s. podľa /1/9/2/b/, DK odstupuje vec komisii ŠTK na doriešenie
U394 DK na návrh KR za nedostavenie sa na MFZ trestá podľa prílohy DP /3/2/ rozhodcov Čič, Baláž, Zemko na zákaz výkonu funkcie na 1 s. s. od 5. 5. 2008
Neprejednané (chýba rokovací poplatok) - povinnosť doplatiť 100 + 200 Sk:
U395 Poruban Patrik, Trenč. Stankovce, MO ml. žiaci
Doplnenie U379:
DK odstupuje vec komisii ŠTK na doriešenie.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ŠTK č. 25 zo dňa 30. 4. 2008

1. Podolie - Soblahov (MO dorast - 22. kolo):
Vaša námietka podľa vyjadrenia R je neopodstatnená a ŠTK nariaďuje FO Podolie zaslať tlačivo na vyúčtovanie náležitostí R podľa RS ObFZ.
2. Trenč. Teplá - Veľká Hradná (II. trieda Skupina „A“ starší žiaci - 12. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ dňa 3. 5. 2008 o 15.00 h.
3. Turá Lúka - Myjava „B“ (II. trieda Juh dospelí - 23. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ dňa 4. 5. 2008 o 13.30 h.
4. Horná Súča - Mel.-Lieskové (MO dospelí + dorast - 24. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ - dorast: 11. 5. 2008 o 10.00 h, dospelí: 11. 5. 2008 o 13.00 h.
5. Ľuborča - Horná Súča (MO dospelí + dorast - 25. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ - dorast: 18. 5. 2008 o 10.30 h, dospelí: 18. 5. 2008 o 13.00 h.
6. Soblahov - TTS Trenčín (MO dorast - 25. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ dňa 16. 5. 2008 o 17.00 h.
7. Ivanovce - Beckov (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 13. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ dňa 29. 5. 2008 o 17.00 h.
8. Veľká Hradná - Dolná Poruba (MO dospelí - 22. kolo): ŠTK kontumuje váš vzájomný MFZ 3:0 pre TJ V. Hradná podľa SP čl. 100/i.
9. Soblahov - Stará Turá (MO dospelí - 21. kolo): ŠTK kontumuje váš vzájomný MFZ 3:0 pre Soblahov podľa SP a RS ObFZ Trenčín bod „B“ čl. 9/a.
10. Moravské Lieskové - Očkov (II. trieda Juh dospelí - 22. kolo): MFZ je v šetrení a ŠTK predvoláva na deň 7. 5. 2008 o 15.30 h: R - V. Kýška, AR - V. Pavlovič, kapitánov oboch mužstiev: Peter Kukuča a Ervín Valo, vedúcich oboch mužstiev: Milan Kopas a Dušan Klčo.
11. ŠTK ObFZ Trenčín pripravila za účasti FO: FO Futbal TTS Trenčín, SVŠ Bradlan Brezová p/Bradlom, FKS Nemšová, MFK Stará Turá, Slovan Dolná Súča - súťaž PRÍPRAVKY - o majstra oblasti 2007-08 (jarná časť). Podmienky súťaže:
1. Štartovať môžu: hráči narodení po 1. 1. 1998, 1999, 2000, 2001 po dovŕšení veku 6 rokov! Štartujúci hráči musia mať lekársku prehliadku od detského lekára nie staršiu ako 1 rok. Za štart hráčov zodpovedá príslušný FO, FK!
2. Hrá sa na menný zoznam (súpisku) - meno, priezvisko, dátum narodenia, názov klubu.
3. Rozhodovať stretnutia budú tréneri po dohode.
4. Auty - vhadzovať! (dať opakovať) - učiť deti
. Zdravotnú službu zabezpečí vždy domáci poriadajúci FO, FK! - bezpodmienečne
6. Hrá sa s loptami č. 4 - chrániče povinné! Kopačky výlučne lisované štuple.
7. Hrací deň: ŠTVRTOK od 15.00 h, hracia doba 1 x 25 min + prestávka medzi zápasmi
8. Vyžrebovanie - vždy hrajú 4 družstvá!
I. turnaj - 15. 5. 2008 v Brezovej p/B o 15.00 h, o 14.45 porada vedúcich, voľno - TTS Trenčín
II. turnaj - 22. 5. 2008 v TTS Trenčín o 15.00 h, o 14.45 porada vedúcich, voľno - Nemšová
III. turnaj - 29. 5. 2008 v Dolnej Súči o 15.00 h, o 14.45 porada vedúcich, voľno - Brezová p/B
IV. turnaj - 5. 6. 2008 v Nemšovej o 15.00 h, o 14.45 porada vedúcich, voľno - Stará Turá
V. turnaj - 12. 6. 2008 v Starej Turej o 15.00 h, o 14.45 porada vedúcich, voľno - Dolná Súča
Kontaktné čísla: TTS Trenčín (p. Supeková - 0902 252 827), Dolná Súča (p. Straka - 0907 333 009), Stará Turá (p. Sekerka - 0905 430 698), Brezová p/B (p. Nosko - 0902 150 938), Nemšová (p. Chochlík - 0948 010 108)
Zápisy z turnajov o jednotlivých stretnutiach zašlite na ŠTK ObFZ Trenčín. Pravidlá súťaže obdržali FO pri žrebovaní jesennej časti súťaže.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 25 zo dňa 30. 4. 2008

1. Tresty rozhodcov: KR - Kýška - pozastavená delegácia do vyriešenia prípadu v stretnutí 22. kola. Zároveň pozýva menovaného, AR Pavloviča a rovnako aj rozhodcu Valachoviča na svoje najbližšie zasadanie dňa 7. 5. 2008 o 16.00 h.
Čič - pozastavená delegácia na 1. a 4. 5. 2008 (neúčasť na dor. stretnutí - 2x)
Zemko - pozastavená delegácia na 8. 5. 2008 (neúčasť na dor. stretnutí - 1 x)
DK - žiadne
2. Ospravedlnenia: Svatík - 17. - 25 . 5. 2008, Rožník - 18. a 25. 5. 2008, Zemko - od 3. 5. 2008 do prihlásenia - študijné povinnosti, Mrázik - od 29. 4. 2008 - rodinné problémy
3. KR sa ospravedlňuje: Balážovi Rudolfovi za jeho meno uvedené v minulej správe omylom s návrhom na potrestanie
4. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov: na zákaz požívania alkoholických nápojov pred a počas stretnutia, pretože sa objavujú správy na tento neduh, ktorý bude KR radikálne trestať. Rovnako tak upozorňujeme i funkcionárov klubov na zákaz ponúkania rozhodcov alkoholom v uvedenom čase.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS TMK č. 4/2008

TMK oznamuje, že plánuje opäť vykonať základné školenie trénerov IV. triedy, licencie „C“. Školenie sa plánuje vykonať, podľa novej smernice SFZ pre vzdelávanie trénerov v trvaní 45 hodín a 5. hod. praxe s udelením diplomu, preukazu trénera a licencie „C“.
Poplatok: 1500,- Sk.
Súčasne s týmto školením TMK ObFZ Trenčín vykoná preškolenie trénerov IV. triedy, ktorí absolvovali školenie v rokoch 2000 – 2003 a pred rokom 2000 (t.j. aj trénerov majúcich staré poprípade neplatné preukazy IV. triedy).
Títo tréneri majú možnosť absolvovať doškolenie - rekvalifikáciu, v trvaní 20 + 5 hodín praxe, obdržia zadanie prác a na základe vykonania skúšok im bude vymenený preukaz a udelená licencia „C“ spolu s diplomom.
Poplatok: 900,- Sk.
Pri tomto školení sa vykoná aj „Doškolenie“ pre trénerov, ktorí v roku 2004 vykonali školenie v trvaní 40 hod. a nebola im udelená licencia „C“. Doškolenie je v trvaní 10 hod. a získa sa diplom a licencia „C“.
Poplatok: 600,- Sk.
Pripomíname, že bez získania základného preukazu trénera 4. triedy, licencie „C“ nemôže byť tréner zaradený do kurzu trénera III. triedy Eurolicencie „B“. (Po získaní preukazu trénera 4. triedy, udelenia diplomu a licencie „C“ je možné ihneď si podať žiadosť na školenie trénera Eurolicencie „B“). Do prihlášky – žiadosti uveďte o aký kurz, alebo školenie máte záujem adresu a telefónne spojenie.
Vyzývame i záujemcov, ktorí boli prihlásení na neuskutočnené školenie aby si overili či ich žiadosť je na TMK evidovaná. Tréneri, ktorí si prihlášku podali, obdržia pozvánku s rámcovým programom.
Výmena nových preukazov a licencií sa uskutoční pri seminári trénerov IV. triedy v rámci ObFZ Trenčín, pravdepodobne v mesiaci November 2008. Miesto a čas konania budú prostredníctvom ÚS zverejnené.
Tréneri, ktorí ešte nemajú podanú prihlášku a majú záujem o preškolenie, alebo školenie trénerov licencie „C“ si musia podať prihlášku, ktorá je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Prihlásiť sa môžu aj tréneri, ktorí v súčasnosti nepracujú v žiadnom FK. Prihlášky sú k dispozícii aj u Mgr. Žitňana - sekretára ObFZ na adrese: Nám. Svätej Anny č. 21, 912 50 Trenčín. Tel. 032/6586581, fax 032/658 65 83.
Informácie podajú členovia TMK na tel. číslach: Ing. T. Grofik 0905 496 372, P. Tomáš 0907 730 035, PaedDr. Roman Jambor 0903 132 437, P. Škrátek 0908 731 157, V. Čmelko 0905 644 883, R. Jakubík 0908 586 941, S. Malečka 0903 801 447
Miesto konania:
Zasadačka ObFZ – Námestie sv. Anny 21, Trenčín
Program plánovaného školenia:
9. mája 2008 (piatok) od 16,00 hod. do 20,30 hod. - Zahájenie s prednáškami. 10. mája 2008 (sobota) od 08,30 hod. do 20,00 hod. – prednášky. 11. mája 2008 (nedeľa) od 08,30 hod. Do 19,00 hod. – prednášky. 16. mája 2008 (piatok) od 16,00 hod. do 20,30 hod. – prednášky. 17. mája 2008 (sobota) od 08,30 hod. do 17,30 hod. – prednášky, od 18,00 hod. – sledovanie a hodnotenie zápasu CL: AS Trenčín – ZŤS Dubnica nad Váhom. 18. mája 2008 (nedeľa) od 08,30 hod. do 18,30 hod. – prednášky + prax. 31. mája 2008 (sobota) od 15,30 hod. do 18,00 hod. – záverečné skúšky a obhajoba prác, od 19,00 hod. Slávnostné odovzdanie preukazov, diplomov a licencií.
Uvoľňovanie trénerov bude rešpektované len na majstrovský zápas (nie tréning). Uvoľniť zo školenia môže iba predseda TMK (poprípade vedúci školenia, maximálne však na 5hodín).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 4. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 7. Aj matematika sa dá skrotiť
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 530
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 923
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 498
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 125
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 408
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 316
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 981
 8. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 941
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 717
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 613
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Vodiči pozor! Policajti dokumentujú pri Svinnej dopravnú nehodu

Policajti dokumentujú dopravnú nehodu pri obci Svinná.

Fíni v Dukle skončili, prichádza posila z Česka

Fínska dvojica nenaplnila očakávania. Posila Branislav Rehuš mal v Česku dobré štatistiky.

Janne Väyrynen opúšťa Duklu Trenčín.

Peter T. dostal za vraždu spolupodnájomkyne v Bojniciach 15-ročný trest

Na 15-ročný trest odňatia slobody odsúdil dnes Okresný súd v Trenčíne 29-ročného Petra T. za vlaňajšiu vraždu v Bojniciach.

Ilustračná snímka.

Za volant si sadol opitý a so zákazom jazdiť, auto skončilo na streche

Opitý šofér, ktorý mal zakázané jazdiť, havaroval v Dolnej Porube v okrese Trenčín.

Auto skončilo v Dolnej Porube na streche.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?