Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 24 zo dňa 24. 4. 2008

Nepodmienečne zastavená činnosť od 21.4. 2008:
U358 Oravec Miloš, Motešice, llI. tr. Sever dosp. - 1 s. s. N - /1/4/a/
U359 Fraňo Marián, Zamarovce, II. tr. Sever dosp. - 5 s. s. N - /1/3/b/
U360 Pecháček Pavol, Kľúčové, MO dosp. - 1 s. s. N - /1/1/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 21. 4. 2008 do 30. 6. 2008:
U361 Pokrývka Tomáš, Trenč. Teplice - II. tr. Sever dor. - 1 s. s. P - /1/4/a/
U362 Kvasnica Peter, Bukovec, III. tr. Juh dosp. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U363 Bulejko Andrej, Skalka n/V, II. tr. Sever dosp. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U364 Valo Ján, Lubina, III. tr. Juh dosp. - 1 s. s. P - /1/5/a/
U365 Šikuda Miroslav, Mel.-Lieskové, MO dosp. - 1 s. s. P - /1/5/a/
Zastavená činnosť za 4 ŽK na 1 s. s. N - /1/13/5/a/ od 21. 4. 2008:
U366 Uhlárik Martin, Dolná Poruba, MO dosp. (zaplatiť 200 Sk)
U367 Blaho Pavol, Trenč. Teplá, MO dosp.
U368 Kubáň Miloš, Stará Turá, MO dosp.
U369 Rojko Matúš, Bzince p/J, MO dosp.
U370 Cingel Ladislav, Choch.-Velčice, MO dosp.
U371 Vendžúr Ľubomír, Mel.-Lieskové, MO dosp.
U372 Pleva Anton, Dolná Súča, II. tr. Sever dosp. (zaplatiť 200 Sk)
U373 Barinka Kristián, Omšenie, MO dor.
U374 Lintner Marcel, Kálnica, MO dosp.
Zastavená činnosť za 8 ŽK na 2 s. s. N - /1/13/5/a/ od 21. 4. 2008:
U375 Hasala Marek, Bzince p/J, MO dosp.
Zmena trestu - zamietnuté vzhľadom k jeho minimálnej výške a povahe priestupku:
U376 Štetina Milan, Priepasné, III. tr. Juh dosp.
U377 Dendis Ján, Lubina, III. tr. Juh dosp.
U378 Hargaš Miroslav, Lubina, III. tr. Juh dosp.
Tresty:
U379 FO Stará Turá - pokarhanie + zaplatiť RP 100 Sk, Štefík Ivan - zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva do 30. 6. 2008, Arbecík Vladislav - zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 20. 5. 2008
U380 Cintula Bohuš - zákaz výkonu funkcie rozhodcu do 20. 5. 2008
Neprejednané (chýba rokovací poplatok) - povinnosť zaplatiť 100 + 200 Sk:
U381 Duga Peter, Hrašné, III. tr. Juh dosp.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 24 zo dňa 24. 4. 2008

1. Trenč. Stankovce - Očkov (MO mladší žiaci - 12. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre TJ Trenč. Stankovce podľa SP čl. 100/b. Očkov uhradí 500 Sk pre TJ Trenč. Stankovce. Ústrižok predložiť do 7. 5. 2008.
2. Ľuborča - TTS Trenčín (MO dorast - 21. kolo): ŠTK kontumuje vzájomný MFZ 3:0 pre TJ Ľuborča podľa SP čl. 100/b. TTS Trenčín uhradí 800 Sk pre TJ Ľuborča. Ústrižok predložiť do 7. 5. 2008.
3. Dolná Poruba - Trenč. Teplá (MO dospelí - 21. kolo): ŠTK upozorňuje obidve mužstvá na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9, v opačnom prípade budete postúpení na DK.
4. Veľká Hradná - Mníchova Lehota (II. trieda Skupina „A“ starší žiaci - 14. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 17. 5. 2008 o 10.30 h.
5. Ľuborča - Dubodiel:
ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ: Dospelí: Ľuborča - Dubodiel (4. 5. 2008 o 13.30 h), Dorast: Ľuborča - Dubodiel (4. 5. 2008 o 10.30 h)
6. Veľká Hradná - Čachtice (MO dospelí - 15. kolo): ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 1. 5. 2008 o 17.00 h.
7. TJ Ľuborča: ŠTK predvoláva predsedu alebo zástupcu FO na svoje zasadnutie dňa 30. 4. 2008 o 15.00 h.
8. Upozornenie pre FO - prípravky: ŠTK predvoláva zástupcov FO na deň 30. 4. 2008 o 15.30 h z dôvodu upresnenia jarnej časti súťažného ročníka 2007/08.
9. Kostolné - Vaďovce (III. trieda Juh dospelí - 4. kolo): ŠTK na základe rozhodnutia DK kontumuje MFZ 0:3 v prospech Vaďoviec a na základe rozhodnutia DK ŠTK eviduje odpočet 6 bodov pre Kostolné po skončení súťažného ročníka 2007/08.
10. Upozornenie pre FO: ŠTK upozorňuje FO, aby si do konca súťažného ročníka 2007/08 dali do poriadku v RP správne uvedené názvy FO (resp. futbalových klubov) v súlade so SP a RS.
11. Oprava v RS ročníka 2007/08 - II. trieda Sever dospelí: V. Bierovce/Opatovce - správny názov: SPP V. Bierovce/Opatovce
12. Trenč. Teplá - Veľká Hradná (II. trieda Skupina „A“ starší žiaci - 12. kolo): ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFZ dňa 3. 5. 2008 o 15.00 h.

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 24 zo dňa 24. 4. 2008

1. Tresty rozhodcov:
KR - Podmajerský (1 stretnutie) - 1. 5. 2008 (za ČK v 21. kole), Stračiak (1 stretnutie) - 1. 5. 2008 (za 2x ŽK v 21. kole), Stacho (1 stretnutie) - za neskoré ospravedlnenie (22. kolo)
DK - Čič, Baláž, Zemko - odstúpení na doriešenie DK za neúčasť na stretnutí - návrh na zastavenie činnosti na 1 stretnutie (8. 5. 2008), Cintula - odstúpený na doriešenie DK za závažné nedostatky pri kontrole RP a Zápisu o stretnutí (21. kolo)
2. Ospravedlnenia:
Svatík - 17. 5. - 25. 5. 2008,
Maretta, Oppenberger - 1. 5. 2008, Rožník - 18. a 25. 5. 2008. Po termíne: Stacho - 27. 4. 2008
3. KR dôrazne upozorňuje:
- všetkých rozhodcov na dôslednú kontrolu zápisov, pretože sa opakujú chyby vo vypĺňaní: Valápka, Maretta, Bečka, ... Po opakovaných závažných nedostatkoch pristúpi KR k trestom menovaných.
4. Najbližšie zasadnutia KR budú v stredu 30. 4., 7. 5. 2008, ...

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS TMK č. 4/2008

TMK oznamuje, že plánuje opäť vykonať základné školenie trénerov IV. triedy, licencie „C“. Školenie sa plánuje vykonať, podľa novej smernice SFZ pre vzdelávanie trénerov v trvaní 45 hodín a 5. hod. praxe s udelením diplomu, preukazu trénera a licencie „C“.
Poplatok: 1500,- Sk.
Súčasne s týmto školením TMK ObFZ Trenčín vykoná preškolenie trénerov IV. triedy, ktorí absolvovali školenie v rokoch 2000 – 2003 a pred rokom 2000 (t.j. aj trénerov majúcich staré poprípade neplatné preukazy IV. triedy).
Títo tréneri majú možnosť absolvovať doškolenie - rekvalifikáciu, v trvaní 20 + 5 hodín praxe, obdržia zadanie prác a na základe vykonania skúšok im bude vymenený preukaz a udelená licencia „C“ spolu s diplomom.
Poplatok: 900,- Sk.
Pri tomto školení sa vykoná aj „Doškolenie“ pre trénerov, ktorí v roku 2004 vykonali školenie v trvaní 40 hod. a nebola im udelená licencia „C“. Doškolenie je v trvaní 10 hod. a získa sa diplom a licencia „C“.
Poplatok: 600,- Sk.
Pripomíname, že bez získania základného preukazu trénera 4. triedy, licencie „C“ nemôže byť tréner zaradený do kurzu trénera III. triedy Eurolicencie „B“. (Po získaní preukazu trénera 4. triedy, udelenia diplomu a licencie „C“ je možné ihneď si podať žiadosť na školenie trénera Eurolicencie „B“). Do prihlášky – žiadosti uveďte o aký kurz, alebo školenie máte záujem adresu a telefónne spojenie.
Vyzývame i záujemcov, ktorí boli prihlásení na neuskutočnené školenie aby si overili či ich žiadosť je na TMK evidovaná. Tréneri, ktorí si prihlášku podali, obdržia pozvánku s rámcovým programom.
Výmena nových preukazov a licencií sa uskutoční pri seminári trénerov IV. triedy v rámci ObFZ Trenčín, pravdepodobne v mesiaci November 2008. Miesto a čas konania budú prostredníctvom ÚS zverejnené.
Tréneri, ktorí ešte nemajú podanú prihlášku a majú záujem o preškolenie, alebo školenie trénerov licencie „C“ si musia podať prihlášku, ktorá je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Prihlásiť sa môžu aj tréneri, ktorí v súčasnosti nepracujú v žiadnom FK. Prihlášky sú k dispozícii aj u Mgr. Žitňana - sekretára ObFZ na adrese: Nám. Svätej Anny č. 21, 912 50 Trenčín. Tel. 032/6586581, fax 032/658 65 83.
Informácie podajú členovia TMK na tel. číslach: Ing. T. Grofik 0905 496 372, P. Tomáš 0907 730 035, PaedDr. Roman Jambor 0903 132 437, P. Škrátek 0908 731 157, V. Čmelko 0905 644 883, R. Jakubík 0908 586 941, S. Malečka 0903 801 447
Miesto konania:
Zasadačka ObFZ – Námestie sv. Anny 21, Trenčín
Program plánovaného školenia:
9. mája 2008 (piatok) od 16,00 hod. do 20,30 hod. - Zahájenie s prednáškami.
10. mája 2008 (sobota) od 08,30 hod. do 20,00 hod. – prednášky
11. mája 2008 (nedeľa) od 08,30 hod. Do 19,00 hod. – prednášky
16. mája 2008 (piatok) od 16,00 hod. do 20,30 hod. – prednášky
17. mája 2008 (sobota) od 08,30 hod. do 17,30 hod. – prednášky, od 18,00 hod. – sledovanie a hodnotenie zápasu CL: AS Trenčín – ZŤS Dubnica nad Váhom
18. mája 2008 (nedeľa) od 08,30 hod. do 18,30 hod. – prednášky + prax
31. mája 2008 (sobota) od 15,30 hod. do 18,00 hod. – záverečné skúšky a obhajoba prác, od 19,00 hod. Slávnostné odovzdanie preukazov, diplomov a licencií.
Uvoľňovanie trénerov bude rešpektované len na majstrovský zápas (nie tréning). Uvoľniť zo školenia môže iba predseda TMK (poprípade vedúci školenia, maximálne však na 5hodín).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 10. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 787
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 186
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 568
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 047
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 14 070
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 329
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 106
 8. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 11 759
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 389
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 549
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Obvinila 29-ročného muža zo zločinu týrania blízkej osoby

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 29-ročného muža zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

Na Slovensku pribudlo v stredu 2785 infikovaných

269 nových prípadov hlásia z Trenčianskeho kraja.

Ilustračné foto.

Šiestu ligu by sme finančne utiahli, hovorí David Kačerek starší

Je živou dušou beckovského futbalu. 47-ročný David Kačerek starší túži klub spod hradu posunúť medzi oblastnú elitu.

David Kačerek.

Prímestské autobusy v TSK budú od piatka premávať v prázdninovom režime

Autobusy zabezpečujúce prímestskú autobusovú dopravu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) budú o piatka (30. 10.) premávať v prázdninovom režime.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

Už ste čítali?