Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trenčín

ÚS DK č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

Nepodmienečne zastavená činnosť od 20. 8. 2007:
U48 Benčo Jozef, Motešice, II. tr. Skupina „A“ st. žiaci – 4 s. s. N - /1/6/1/b/
Nepodmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007:
U49 Valo Patrik, Očkov, II. tr. Juh dos. – 8 s. s. N - /1/6/1/b/
U50 Kovačovic Jaroslav, Bzince p/J, MO dos. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U51 Králik František, Selec, II. tr. Sever dor. – 1 s. s. N - /1/5/a/
U52 Horňák Marek, Drietoma, II. tr. Sever dos. – 3 s. s. N - /1/6/1/b/
Podmienečne zastavená činnosť od 27. 8. 2007 do 27. 11. 2007:
U53 Ježík Ľuboš, Veľká Hradná, MO dos. – 1 s. s. P - /1/5/a/
Neprejednané (chýba poplatok) – doplatiť 100 + 200 Sk:
U54 Zemanovič Miroslav, Skalka n/V, II. tr. Sever dos.
U55 Uher Jakub, Horná Streda, MO st. žiaci
Tresty:
U56 Motešice, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Obranec Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U57 Pobedim, III. tr. Sever dos. - RP 100 Sk, pokuta 1 500 Sk, 1 s. s. N - zastavená činnosť - /2/1/d/. Hráč Madara Martin - 4 mes. N - /1/6/3/a/
U58 TTS Trenčín, MO dor. - RP 100 Sk, Sedláček Roman (KM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/, Markovič Peter (VM) - 4 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - /1/9/2/b/
U59 Omšenie, MO dor. - RP 100 Sk, pokuta 800 Sk, Tašár Pavol (KM) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Václav Viliam - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie, Malo Igor (T) - 3 s. s. N - zákaz výkonu funkcie - všetci - /2/3/ (čl. 11)
U60 Brezová p/B „B“ - DK trestá na návrh ŠTK pokutou 300 Sk za nepredloženie súpisky A mužstva
Zmena trestu na podmienečný od 27. 8. do 27. 11. 2007:
U61 Juráček Pavol, Zem. Podhradie, III. tr. Sever dos. - 2 s. s. P
Oznamy:
U62 Očkov, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R a zároveň hráčom Valo Ervín a Rehák Jozef od 30. 8. 2007 zastavuje činnosť až do vyriešenie prípadu
U63 Bošáca, II. tr. Juh dos. - DK žiada vyjadrenie (do 6. 9. 2007) k správaniu hráčov a funkcionárov TJ Očkov počas a po stretnutí (Očkov - Bošáca) voči R.
U64 DK predvoláva na svoje zasadnutie R Čič Marián dňa 6. 9. 2007 o 15.00 h.
Chýbajúce zápisy:
MO dorast: Kálnica - Mel.-Lieskové
III. trieda Sever dospelí: Hôrka n/V - Zem. Podhradie
III. trieda Sever dospelí: Bobot - Dolné Srnie
Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín sa možno odvolať do 15 dní od vydania úradnej správy.
Miroslav Ješko (predseda DK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS ŠTK č. 5
zo dňa 30. 8. 2007

1. Krajné - Myjava „B“ (II. trieda Juh dospelí - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 15.30 h.
2. Krajné - Lubina kop. (II. trieda Juh dorast - 7. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 13.00 h.
3. Krajné - Hrádok n/V (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 6. kolo):
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 22. 9. 2007 o 10.30 h.
4. Trenč. Jastrabie - Omšenie (MO dorast - 4. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Trenč. Jastrabie podľa SP čl. 100/c.
5. Vaďovce - Polianka (III. trieda Juh dospelí - 1. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre FO Vaďovce podľa SP čl. 100/d.
6. Stará Turá - Choch.-Velčice (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FK Stará Turá na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
7. Trenč. Teplá - Mel.-Lieskové (MO dospelí - 4. kolo):
ŠTK upozorňuje FO Mel.-Lieskové na dodržiavanie RS ObFZ Trenčín bod B čl. 9/a. V opačnom prípade budete postúpený na DK.
8. Beckov - Selec (II. trieda Skupina „B“ starší žiaci - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Beckov podľa SP čl. 100/b.
9. Horná Súča - TTS Trenčín (MO dorast - 3. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Horná Súča podľa SP čl. 100/i.
10. Stará Lehota - Nová Bošáca (III. trieda Sever dospelí - 1. kolo):
ŠTK na základe priloženého dokladu o štarte hráča ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku (1:1) v platnosti. Protestný vklad 200 Sk prepadá v prospech ObFZ Trenčín.
11. Hrádok - Bzince p/J (II. trieda Skupina „C“ starší žiaci - 1. kolo):
ŠTK ruší v ÚS č. 4/2007-08 čl. 7 a výsledok 10:0 dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti.
12. Motešice - Stará Lehota (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 0:3 pre TJ Stará Lehota podľa SP čl. 100/d.
13. Potvorice - Pobedim (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK kontumuje MFZ 3:0 pre TJ Potvorice podľa SP čl. 100/d.
14. Hôrka n/V - Zem. Podhradie, Bobot - Dolné Srnie (III. trieda Sever dospelí - 2. kolo):
ŠTK žiada FO Hôrka n/V a Bobot o zaslanie zápisu o stretnutí.
15. ŠTK pozýva zástupcov FO:
- TTS Trenčín, FKS Nemšová, MFK Stará Turá a SVŠ Brezová p/B na vyžrebovanie prípraviek na deň 6. 9. 2007 o 15.30 h
Pavel Ježík (predseda ŠTK)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS KR č. 6
zo dňa 30. 8. 2007

1. KR pozastavuje delegáciu:
- na stretnutia R Valachovič Michal až do vyriešenia prípadu.
2. KR predvoláva:
- na svoje zasadnutie R Valachovič Michal a Mrázik Vladislav dňa 6. 9. 2007 o 15.30 h (v priestoroch ObFZ Trenčín)
3. Ospravedlnení:
Gróf - 1. - 10. 9. 2007 (SC)
Horňák - 1.-2. 9. 2007 (SC)
Stacho - 1.-2. 9. 2007 (SC)
4. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov:
- na dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí a uvádzanie všetkých skutočností o stretnutí (ŽK, ČK, v Majstrovstvách oblasti dospelí, dorast a žiaci aj strelcov gólov menovite)
Ladislav Didek (predseda KR)

ÚS VV č. 1
zo dňa 28. 8. 2007

Výkonný výbor žiada všetkých R a DZ, ktorí obdržali k podpisu PRÍKAZNÚ ZMLUVU, aby ju po podpise v jednom výtlačku zaslali spolu so zápisom na sekretariát ObFZ Trenčín. V opačnom prípade im nebude uhradené ich účinkovanie v majstrovských stretnutiach.
Zároveň opätovne VYZÝVA všetky FO, FK, rozhodcov, delegátov aby používali na vyúčtovanie ich nákladov z MFZ VÝLUČNE TLAČIVÁ, ktoré boli odoslané FO a nie iné tlačivá!!! Vystavujú sa riziku, že im finančná komisia neuhradí náklady za MFZ!!!
Žiadame uvedených R príp. DZ, aby OBRATOM OZNÁMILI na sekretariát číslo OP:
R. Baláž, Bečka, Bolfa, Bušo, Cintula, Čič, Ďurech, Farkaš, T. Gróf, Horný, Hruda, Jančo, Klimčík, Kýška, Majcher, Malec, Maretta, Mitáš, V. Mrázik, Oppenberger, Pavlovič, Petrík, Stacho, Svatík, Švancara, Valápka, Gajdoš, Maráz, Markech, Opatovský a Šťastný (DZ), prípadne ďalší, ktorí robili dodatočne písomné testy a boli zaradení do nominačnej listiny R.
Sekretariát oznamuje všetkým FO oblastných súťaží, že MATRIKA bude vybavovať kompletne pripravené podklady (súhlasy oboch FO) v prestupovom termíne 1. - 6. 9. 2007 v piatok od 8.00 do 12.00 h. Schválené VV.
VV schválil návrh komisie rozhodcov a zaraďuje na nominačnú listinu R pre 2007/08 rozhodcov: Filip Briška, Juraj Krajčík, Andrej Kyša, Jozef Lech, Dušan Patrnčiak, Peter Pilát, Stanislav Podhradský, Tran Dinh Tao, Michal Valachovič.
Výkonný výbor zvoláva na deň 6. 9. 2007 o 16.30 h ZÁSTUPCOV FO MO DOSPELÍ, MO DORAST a MO STARŠÍ ŽIACI (jeden zástupca FO). Účasť je dôležitá - riešenie otázky nedostatku rozhodcov!!!
Ing. Štefan Kolárik
(predseda ObFZ Trenčín)

Skryť Vypnúť reklamu

ÚS Ekonomickej komisie

Ekonomická komisia ObFZ Trenčín vyzýva všetky FO v oblastných súťažiach a aj rozhodcov a delegátov, že musia výlučne používať tlačivá na vyplácanie, ktoré im boli zaslané (pre FO) Oblastným futbalovým zväzom TN. V opačnom prípade im (R, DZ) nebudú vyplatené všetky náležitosti za majstrovský zápas! Tlačivá sú k dispozícii i na internetovej stránke ObFZ Trenčín (www.obfztrencin.sk).
Ing. Pavol Horeš (podpredseda ObFZ preekonomiku)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 32 103
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 30 285
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 187
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 200
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 568
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 538
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 528
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 726
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 421
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 846
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Ilustračné foto.

Diaľniční policajti z Trenčína obvinili 34-ročného muža z okresu Senec z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Jazdil v čase zákazu.

1 h
Ilustračné foto

Najvyššiu mieru nezamestnanosti v Trenčianskom kraji evidovali v decembri v okrese Prievidza.

2 h
Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

V kúpeľnom meste začali s plošným testovaním na ochorenie COVID-19 v predstihu.

3 h
V centre pre bezdomovcov chcú zmodernizovať aj interiér

Budovu z 19. storočia chcú zmodernizovať a rozšíriť jej kapacitu.

4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragédiu vyšetruje polícia.

20. jan

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

23 h

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

19. jan

Zoznam miest pribežne dopĺňame.

20. jan

Už ste čítali?