Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

100 rokov ochotníckeho divadla v Kálnici

Za „prvé dejstvo“, zrod slovenského ochotníckeho divadla teatrológovia zhodne udávajú uvedenie Chalupkovej veselohry „Kocúrkovo“ v réžii národovca Gejzu Fejerpatakyho – Belopotockého 22. 8. 1830 v Liptovskom Mikuláši.


Začínali s Vansovej „Svedomím“
Početné výjazdné predstavenia mikulášskych hercov dali impulz k vzniku ochotníckych scén v Turčianskom sv. Martine a ďalších stredoslovenských mestách... Náš región, žiaľ, vlna národno-buditeľskej a ľudovýchovnej misie ochotníctva nezasiahla.

Až v sedemdesiatych rokoch 19. storočia uvideli Novomešťania prvú slovenskú hru miestnych ochotníkov, frašku Viliama Paulínyho – Tótha „Kocúrkovský bál“ a v Trenčíne, v réžii horlivého národovca Ľudovíta Dohnányho, Palárikovu veselohru „Inkognito“. Sporadické pokusy o aktívny slovenský divadelný život boli po celé desaťročia stupňujúcej sa maďarizácie tvrdo umlčované. Zlopovestné Apponyho zákony (1907) nútili vyučovať na všetkých druhoch škôl – i cirkevných – po maďarsky aj – náboženstvo.

Skryť Vypnúť reklamu

V tomto období prišiel na evanjelickú malotriedku v Kálnici vlastenecký učiteľ Ján Bonko z Dolnej zeme. S jeho menom je spojený zrod ochotníckeho divadla v obci.

Učaroval mu kolorit starosvetskej dediny, bohatosť a pestrosť živého folklóru – tradičných zvykov, obyčají, piesní, tancov a povestí. Niekdajšie gajdošské a sláčikové kapely už vystriedali obľúbenejšie a „zvučnejšie“ dychovky. Kálnicu nazývali „spievajúcou dedinou“. Každý letný podvečer – pri čerpaní vody pre dobytok z kamenných rumpálových či vahadlových studní – sa menila na mohutný spevokol. Zberateľ A. D. Svoboda tu koncom 19. storočia zapísal viacero pôvodných ľudových piesní. Najpopulárnejšou bola „V Kálnickej doline klášter stavajú“, ktorú s obľubou spievali v celom okolí, pravda, s lokalizáciou „kláštera s kryštálovými oknami“ podľa bydliska interpretov (dokonca i na Trenčianskom hrade). V takejto priaznivej klíme nebolo príliš ťažké získať pre ochotnícke divadlo – prvé na považskom vidieku – dostatok mladých hercov.

Skryť Vypnúť reklamu


Premiéra drámy Terézie Vansovej „Svedomie“ sa uskutočnila 15. apríla 1906 v školskej „sieni.“
Provizórne javisko, na prázdnych pivových sudoch, pred predstavením postavili samotní herci. Väčšina protagonistov vystupovala v domácom kroji. Realistická hra mocne zapôsobila na obecenstvo. Dlho do noci sa tančilo a spievalo. Nadšenie vyvrcholilo pri hymnickej piesni „Hej, Slováci“. Podobne, ako slovenské divadlo – zakázanej...
Obvodný notár Aladár Bánoczy spustil lavínu vyšetrovania a represálií. Prvou obeťou sa stal učiteľ a režisér hry Ján Bonko. Po ročnom účinkovaní sa musel s Kálnicou rozlúčiť. Kto vie, ako by bol naložil s protagonistami nepovolenej slovenskej hry a „vlastizradnej“ piesne, keby sa nebol stal „zázrak“...

Keď Kálničania korunovali Hurbana za slovenského kráľa
Záchrana prišla z mlyna na Darane, kam v časoch svojej mladosti (1830 – 1840) tak rád chodieval Jozef Miloslav Hurban. Zámožný mlynár Štefan Viktory s manželkou Zuzanou (rodená Pužjerová) boli jeho krstní rodičia. Tu sa cítil lepšie a voľnejšie, než doma na puritánskej beckovskej fare. Výbušný štúrovec často „rebeloval“ s nespokojnými sedliakmi o ponižujúcom postavení slovenského ľudu i radikálnych možnostiach nápravy. Pri jednej takejto „reči na voze“ ho vraj Kálničania korunovali za slovenského kráľa. V brožúre proti „Hurbanische gruppe“ to tvrdil bývalý budapeštiansky novinár Paltauf (podľa Hurbana akýsi odroň, gauner a kriminálnik.) Táto iste reálna, no účelovo zveličená epizódka mala poslúžiť ako dôkaz „vlastizrady“ a vodcu slovenského pohybu priviesť na šibenicu. Prirovnanie Hurbana k upálenému „sedliackemu kráľovi“ Dózsovi tento „fakt“ ešte zvýrazňovalo...

Skryť Vypnúť reklamu

Daranských mlyn, poháňaný „odrezanou“ vodou Kálnického potoka, bol povestný dobre vybavenou stolárskou dielňou, ktorá zabezpečovala jeho bezporuchový chod. Mlynár Viktory bol aj naslovovzatý rezbár. Pre ešte stále zúriaceho pána veľkomožného zhotovil umelecky vyrezávaný rám na vešanie poľovníckych pušiek a trofejí a pri odovzdávaní „unikátneho daru“ poprosil vášnivého nimróda, aby nad „nerozvážnosťou“ kálnickej mládeže prižmúril oko. Uveličený notár prižmúril obe, vyšetrovanie sa odložilo ad acta...

„Kamenným chodníčkom“ k novým métam
Na lepšie časy sa však ochotníckemu divadlu – obrazne povedané – nezablyslo. Zablyslo sa však – doslovne – v polovici sparného júna. Pod košatým orechom zostali po blesku zuhoľnatelé postavy – otca so synom. Tým druhým bol predstaviteľ Marka Dovalovského vo „Svedomí“, Janko Pavlech, ktorého na javisku „zastrelili“. Pre poverčivú časť dediny sa stalo divadlo neželanou témou... Pomyselná ochotnícka scéna zostala celých 15 rokov opustená.
Na skutočne lepšie časy sa zablyslo až po vzniku ČSR. Na novozriadenú Štátnu ľudovú školu nastúpila na post riaditeľky Viktória Kováčová, ktorá si celé štvrťstoročie rozdelila medzi školské lavice a kultúrno-osvetovú prácu.
V zmenených podmienkach nadviazala na slávny rok 1906 a Urbánkovým „Kamenným chodníčkom“ vydláždila cestu k novým métam ochotníckeho divadla v obci.
Dramaturgický výber hier ovplyvňoval nielen vkus vtedajšej dediny, ale i personálne a skromné scénografické možnosti súboru. Keď sa vyčerpal „šlabikárový“ fond Urbánkových selaniek a režisérsky post posilnil ďalší učiteľ, František Dauda, siahli i po náročnejších hrách našich klasikov: J. Palárika, J. Hollého, J. G. Tajovského, I. Stodolu, po obľúbenej sedliackej dráme bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov „Mariša“ a trúfali si aj na situačnú komédiu anglosaského dramatika Thomasa Brandona „Charlyho teta“. Z úcty k prvým priekopníkom ochotníckeho divadla viackrát zaradili do svojho repertoáru Vansovej „Svedomie“.

Ku kvalitatívnemu „skoku“ prispelo najmä presťahovanie divadelnej scény do malej (1924) a o desať rokov do veľkej sály potravného družstva – so stabilným javiskom. Každoročne sa opona otvárala v 2 – 3 inscenáciách, v roku 1943 dokonca až v piatich. Sála pojala 300 – 400 pozorných a vďačných divákov. Dostatočný počet stoličiek poznášali zo susedných domácností žiaci školy za lákavú odmenu – bezplatnú účasť na generálkach divadelných hier. Javiskový servis, kostýmy, zvukové a svetelné efekty zabezpečili desiatky „nehrajúcich“ ochotníkov.

Len čo dozneli posledné vojnové výstrely, na kultúrnom poli prví sformovali svoje rady divadelníci. Za školskou katedrou sa v rokoch 1945 – 1946 vystriedali až štyria mladí učitelia, všetci milovníci Tálie. Pod ich režijným vedením sa ochotníci predstavili hrami Osud siroty, Hrob lásky, Keď šťastie chodí po horách, Slepý ženích i jednoaktovkou Sedliak na fiškálom. O réžiu – a úspešne – sa v roku 1947 pokúsil aj študent novomestského gymnázia Andrej Krchnavý, keď na ochotnícke javisko priniesol nezabudnuteľné Vansovej „Svedomie“.

Vavríny zo súťažných prehliadok
Povojnové časté striedanie na režisérskych postoch zavŕšil v roku 1947 príchod ďalšej učiteľky, nadšenej divadelníčky, Eleny Hrušovskej. Režijnou prvotinou, drámou Jozefa Hollého „Márnotratný syn“, nadviazala na bohatú ochotnícku tradíciu v obci, sama ju rozvinula a novátorsky obohatila. V nasledujúcom štvrťstoročí sa divadelné umenie Kálničanov dostalo i na súťažné dosky, dokonca i na celoslovenskú prehliadku najpokročilejších ochotníckych súborov v Liptovskom Mikuláši. Stupňami k tejto méte boli inscenácie drámy bratov Mrštíkovcov „Mariša“ a Lutowského veselohry „Rodinná vec“. Účasť na „divadelných pretekoch“ priniesla dvojaký úžitok: okrem finančnej odmeny, ktorú použili výlučne na modernizáciu divadelnej scény, získali i ďalšiu neoceniteľnú devízu. Zlatým klincom súťaží boli profesionálne analýzy predvedenej hry, čo sa následne odrazilo v umeleckom a hereckom majstrovstve ochotníkov, vo vyspelejšej réžii, dramaturgii, scénografii a koncepčnom výbere repertoáru. Po uvedení Hollého „Kuba“ hlavný predstaviteľ Ján Masár dostal ponuku na účinkovanie v profesionálnom divadle, no zostal verný ochotníckym doskám. Najfundovanejšie a najsrdečnejšie sa kálnickým ochotníkom dokázal prihovoriť národný umelec Andrej Bagar, ktorému, nevedno čím, pripomínali jeho divadelnú mladosť.

V roku 1960 odovzdala E. Hrušovská režisérske žezlo do rúk najtalentovanejšieho a najskúsenejšieho ochotníka Adama Krchnavého. S príslovečným entuziazmom sa ujal úlohy organizačného a umeleckého vedúceho súboru, herca, režiséra a scénografa. Napriek množiacim sa problémom, najmä menšiemu záujmu mladých ľudí i obecenstva o divadlo, podarilo sa veselohrou „Spoločný byt“ stmeliť perspektívny kolektív. Po ďalších dvoch úspešných inscenáciách zaradil do repertoáru klasickú komédiu J. B. Moliéra „Oklamaný manžel“, dramatizáciu Kukučínovej rozprávky „Na úsvite“ i ukážku z Vansovej „Svedomia“, ktorými súbor prispel do vienka veľkolepých osláv 60. výročia ochotníckeho divadla v obci.
Po hodoch brucho bolí...

Dnes – po odstupe štyroch desaťročí – môžeme toto ochotnícke jubileum označiť za deliacu čiaru medzi činorodou aktivitou a následným útlmom a stagnáciou. Divadelná scéna osirela najskôr na 5 a potom až na 15 rokov. Enormné úsilie režiséra A. Krchnavého o prílev mladej krvi na ochotnícke dosky prinieslo v tomto „hluchom“ období iba mládežnícku inscenáciu „Silvester“ a následné malé javiskové formy a estrádne pásma.

Po otvorení moderného kultúrneho domu s rozmerným javiskom, ktoré umožnilo realizovať aj smelšie dramaturgické postupy, sa „skalné“ jadro ochotníkov spojilo s mladými matičiarmi a divákov potešilo hrami: Panny v oblakoch, Drotár a Svadobný závoj.

Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 90. výročia ochotníckeho divadla v roku 1996 pripravil režisér A. Krchnavý klasickú veselohru J. G. Tajovského „Ženský zákon“. Symbolickým prevzatím ochotníckej štafety najmladšími vyznávačmi Tálie bola premiéra modernej rozprávky Ľ. Feldeka „Snehuľka a sedem trpaslíkov“ detským divadelným súborom Matice slovenskej v réžii Anny Jurikovej.

Quo vadis, ochotnícke divadlo?

Žiaľ, na rozdiel od rozprávkovej Snehuľky, sa ochotnícke divadlo ani po 10. rokoch neprebudilo k životu. Ani spontánne vytvorený mládežnícky súbor ROLETA divadelné dianie v obci príliš neobohatil, po dvoch inscenáciách autora a režiséra Pavla Lednického sa odmlčal. A tak si „storočnicu“ pripomenú pohostinným vystúpením uhrovských ochotníkov s drámou „Svedomie“, s ktorou práve na Veľkú noc v roku 1906 začínali jej kálnickí protagonisti. Oslavy vzácneho jubilea - rozvrhnuté na celý rok - iste nastolia i „spytovanie svedomia“, prečo slávna a bohatá tradícia zostáva ležať nezúročená novými aktivitami a ako a čím môže osloviť a byť výzvou pre súčasnosť a budúcnosť.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 2. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 3. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 4. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 5. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 6. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 7. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 8. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 757
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 23 522
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 633
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 174
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 605
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 602
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 180
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 938
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 869
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 736
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Premiér: Minister školstva má naplánovať, ako vrátiť deti do škôl od 7. decembra

Premiér chce, aby systém následne mohol fungovať aj v ďalších mesiacoch.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.

Premiér: Od plánu plošného testovania budúci víkend sa zatiaľ upúšťa

Zdá sa, že celoplošné testovanie cez mikulášsky víkend nebude.

Premiér Igor Matovič.

Rybníček: Únia miest Slovenska nesúhlasí s celoplošným testovaním

Únia miest Slovenska bude podporovať a rešpektovať stanovisko epidemiológov.

Prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Mama mu telefonovala z búdky. Čerstvý štyridsiatnik Radivojevič si zahral v jednom útoku s legendárnym Gretzkym

Na svojom konte má dve medaily zo svetových šampionátov. Pôsobil v NHL i nadnárodnej KHL. K absolútnej spokojnosti Brankovi Radivojevičovi chýba len titul s Duklou Trenčín. Čerstvý štyridsiatnik k nemu mal blízko pred dvoma rokmi.

Branko Radivojevič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?