Sobota, 4. december, 2021 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity bude dostupné aj pre verejnosť

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka odštartoval pred mesiacom nový akademický rok.

Nový akademický rok slávnostne zahájili v pondelok 27. septembra odhalením pamätníka Alexandrovi Dubčekovi. Stalo sa tak pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Nejde však o jedinú novinku na pôde univerzity. Viac v rozhovore prezradil Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Akou formou ste odštartovali na univerzite nový akademický rok?

Začali sme formou prezenčného vzdelávania a momentálne fungujeme na hybridnom modeli, čiže prednášky s väčším počtom študentov sú online a cvičenia sú stále prezenčné. Riadime sa Covid automatom, protipandemickými opatreniami ministerstva zdravotníctva a opatrením rektora. V súvislosti s týmto som apeloval na študentov, osobitne študentov prvých ročníkov, ale aj zamestnancov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a zdravotný stav im to umožňuje, aby tak urobili. Pomôžu tak realizovať výučbu prezenčnou formou. Univerzita je v úzkom kontakte s rezortným očkovacím tímom a v prípade záujmu vie zabezpečiť jeho kapacity.

Koľko študentov nastúpilo do prvých ročníkov?

Teší nás čoraz väčší záujem o štúdium na našej univerzite. Do akademického roka 2021/2022 sa do prvých ročníkov prihlásilo 1806 uchádzačov, z toho takmer 18 percent (319 uchádzačov) zo zahraničia, čo svedčí o tom, že univerzita je integrálnou súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 817 študentov v dennej a externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2020/2021, kde sa na štúdium prihlásilo 1759 uchádzačov a zapísalo sa 764 študentov. Neustále nám stúpa záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej univerzite, v tomto roku sa bude na našej univerzite vzdelávať 161 zahraničných študentov.

Na univerzite v posledných rokoch aktívne budujete a rekonštruujete zázemie. S akými novinkami ste privítali v novom akademickom roku študentov?

Univerzita úspešne ukončila štvrtú etapu rekonštrukcie univerzitného študentského domova, k vybudovanému parku s oddychovou zónou a kompletne novej fasáde pribudli zmodernizované kuchynky a sociálne zariadenia, všetky izby tiež disponujú novou podlahou a nábytkom. Vynovili sme tiež telocvičňu, rekonštrukciou prešli laboratóriá na fakulte priemyselných technológií v rámci projektu CEDITEK II. Vznikla nová učebňa praktických zručností na fakulte zdravotníctva a učebňa pre personalistov na fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Počas celého akademického roka 2021/2022 bude prebiehať modernizácia priestorov na fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania kreatívneho centra s rozlohou takmer 850 metrov štvorcových. Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass tiež prejde kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Tieto nové moderné technológie vytvoria podmienky na to, aby centrum aj naďalej úspešne priťahovalo a importovalo talenty, ale súčasne i šírilo a exportovalo inovatívne myšlienky.

Práve informácia o vzniku kreatívneho centra na univerzite vzbudila tento rok veľký záujem širokej verejnosti. Môžete vysvetliť, aké pozitíva prinesie Trenčínu?

Po kine Hviezda ide o druhú významnú investíciu na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v našom meste, ktorá prispeje k ambícii k ambícii Trenčína stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Nositeľom projektu je fakulta špeciálnej techniky, ktorá disponuje vhodným priestorovým zázemím, prístrojovou technikou a laboratóriami a jej súčasťou je aj výskumné centrum pre testovanie a diagnostiku kvality materiálov. Projekt počíta tiež s využitím potenciálu študijných programov fakulty priemyselných technológií z oblasti textilnej technológie, dizajnu, návrhárstva a materiálového inžinierstva, ktoré sú priamo napojené na odvetvie kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Aký je cieľ zriadenia takéhoto centra v podmienkach univerzity?

Zámerom je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť. Centrum Trenčianskej univerzity bude členené na tri funkčné typy. Kreatívne výrobné priestory s rozlohou zhruba 400 metrov štvorcových, ktoré budú obsahovať štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna a coworkingové priestory. V rámci kreatívnych výrobných priestorov vznikne remeselná dielňa pre obrábanie materiálov s prístrojovým vybavením ako CNC sústruhy a frézovačka s riadiacim systémom Fanuc Manual Guide s využitím virtuálnych simulácií CAD/CAM systémov s prvkami 2D či 3D grafiky. Súčasťou remeselnej dielne s 3D technológiou budú moderné tlačiarne pre kovové, plastové a kompozitné materiály, skener pre priestorové skenovanie so softvérom pre prehliadanie a postprocesing dát a merací prístroj s optickou a drsnomernou sondou. V kreatívnej dielni umeleckého zámočníctva bude možné spájať kovové materiály pomocou zvárania elektrickým oblúkom s elektródou. Pre precízne a kvalitné zvary bude dielňa vybavená prístrojom pre zváranie metódou TIG. Úprava povrchu materiálov, hlavne odstraňovanie starých náterov a iných nečistôt, bude možná v pieskovacom boxe. Na vytváranie umeleckých predmetov bude slúžiť napríklad elektrická ohýbačka rúrok. Poslednou z dielní bude remeselná dielňa s technológiou na spracovanie materiálov.

Budú môcť kreatívci svoje diela aj niekde odprezentovať?

Súčasťou zázemia pre aktivity kreatívcov a ich sieťovanie bude aj udržiavaná zelená plocha so smart prvkami, výstavný priestor a galéria remeselných a umeleckých produktov. Coworkingová časť poskytne možnosť zdieľať skúsenosti, nápady a talent s cieľom sústrediť sociálny kapitál na jednom mieste. Ďalšou možnosťou je kreovanie ad hoc virtuálnych tímov a špecifických služieb pre začínajúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Navrhovaný program otvorených remeselných dielní umožňuje dostupnosť kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji či jednotlivci so záujmom o aktivity univerzitného kreatívneho centra.

Počíta vznik centra aj s vytvorením nových pracovných miest?

Áno, konkrétne s dvadsiatimi. Tiež 130 jednotlivcov tu bude môcť využívať všetky poskytované služby a podporu získa 25-tisíc podnikateľov vo forme inkubačnej a akceleračnej schémy v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Celková výška oprávnených výdavkov je plánovaná na 4,29 milióna eur, pričom na samotné technológie v remeselných dielňach je vyčlenená suma 2,92 milióna eur, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340-tisíc eur. Spolufinancovanie univerzity tvorí čiastku 214-tisíc eur.

V akom štádiu je aktuálne budovanie tohto centra?

Koncom júla 2021 sme podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s ministerstvom kultúry a začiatkom augusta sme už spustili virtuálnu fázu fungovania kreatívneho centra poskytovaním služieb otvorených pracovných dielní v oblasti 3D tlače a prenájmom priestorov a technológií. Je vytvorený 4-členný projektový tím, ktorý má zriadené kancelárie v priestoroch budúceho kreatívneho centra. Celý priestor sa bude rekonštruovať pre potreby poskytovania špecifických služieb ako inkubátor, akcelerátor, podpora predaja produktov alebo informovanie o možnostiach zapojenia sa do existujúcich sietí. Ukončené máme verejné obstarávanie na zabezpečenie projektovej dokumentácie na stavbu kreatívneho centra a vyhlásené sú verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej sume 277-tis. eur a na spotrebný materiál za 12-tis. eur. Momentálne ešte pracujeme na obstarávaniach na úžitkový automobil a nábytok, ktoré budú vyhlásené v priebehu najbližšieho mesiaca spolu s nadlimitnou zákazkou na obrábacie stroje s príslušenstvom a IKT zariadenia.

Univerzita sa môže pochváliť aj vedeckým pracoviskom – Centrom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass. Funguje tu medzinárodný tím doktorandov a výskumných pracovníkov na čele s profesorom Dušanom Galuskom. Trenčín dodnes nosí nálepku mesto módy, môže sa to časom zmeniť na mesto skla?

Obvykle vznikne nejaké špičkové vedecké pracovisko tak, že vezmete jedného génia, postavíte okolo neho tím a vytvoríte mu potrebné podmienky na výskum. Takýto tím musí mať manažérske schopnosti, obrovské teoretické znalosti, produkčné zabezpečenie a tak ďalej. Jeho nadšenie je nákazlivé, a tak veľmi skoro k sebe pritiahne ďalších géniov a váš vedecký tím sa rozrastá a vedecké úspechy pribúdajú. Znie to veľmi jednoducho, však? Našťastie, talentovaných vedcov táto krajina má. Jediné, s čím sa boria všetky vedecké inštitúcie, je nedostatok financií na podporu vedy. A tak musíme byť schopní manažéri a hľadať možnosti vonku. My sme naozaj tvrdo makali, na univerzite máme niekoľko zaujímavých vedeckých pracovísk z rôznych oblastí. Materiálové inžinierstvo je podľa môjho názoru svetovo, ale aj ekonomicky najzaujímavejšia oblasť. Človek dokáže neustále vyvíjať materiály a meniť ich vlastnosti, dokonca objavovať nové. Na FunGlass sa nám podarilo získať 25,5 miliónov eur a v projekte spojiť päť špičkových zahraničných univerzít a vedeckých pracovísk, ktoré koordinujeme. A teraz k podstate otázky. Aj malá univerzita, ak si správne zadefinuje svoje poslanie a ide za ním, môže dosiahnuť veľké veci. Pokojne môžeme zmeniť to sprofanované heslo „Trenčín mesto módy“ za „Trenčín mesto skla“.

Čo všetko je teda predmetom tunajšieho vedeckého bádania?

To, čo všetko o skle skúmame, nie sú jednoducho preložiteľné veci do bežnej reči. Väčšina ľudí si pod pojmom sklo dokáže predstaviť napríklad iba fľašu, pohár na vodu, či okennú výplň. A to je práve to. Predstavy ľudí, ktoré sú limitmi vedy. My skúmame a vynaliezame veci, ktoré bežne človek nevie uchopiť v mysli, pretože predtým neexistovali. Len ako príklad poviem skúmanie vlastností sklených vláken v izoláciách, a to aj v extrémnych podmienkach, napríklad pôsobenie gama žiarenia na vlákna v izoláciách jadrových elektrární. Naše centrum je zamerané na funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Vedci sledujú vlastnosti skla a následne vytvárajú ďalšie, úplne nové. Ľudí často zaujíma praktické využitie. Tak napríklad viete si v praxi predstaviť samočistiace sklo? Aká by to bola ohromná ekonomická efektivita v architektúre? Alebo antibakteriálny sklený povrch? Alebo účinnejšie fotovoltaické panely? Prípadne úplne nové biomateriály alebo kostné náhrady v medicíne.

Je evidentné, že veda a výskumníci Slovensko posúvajú vpred. Týmto sa na univerzite riadite dlhodobo...

Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a prostredie, ktoré má motivovať študentov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Univerzita ponúka odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Neustále rozvíjame spoluprácu s firmami a podnikmi, štúdium je prepojené s praxou, ktorá veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Univerzita ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Naši absolventi sú podľa prieskumov na trhu žiadaní a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.

Najčítanejšie na My Trenčín

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tento rok turizmu neprial
 2. Dobrá receptúra musí mať „oko draka“
 3. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 5. Opäť sme na dobrej vlne
 6. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 7. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 8. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 9. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 10. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 1. Dobrá receptúra musí mať „oko draka“
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 5. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 6. Opäť sme na dobrej vlne
 7. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 8. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 17 138
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 12 114
 3. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 798
 4. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 7 462
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 813
 6. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 5 624
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 3 994
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 3 763
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 3 248
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 925

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Postmodernistický prístup k telesnému postihnutiu.
 2. Marian Nanias: Jadrová energia – Dôvera spoločnosti k vedeckým poznatkom.
 3. Štefan Vidlár: Babenkám
 4. Ján Šeďo: Spomienky bývalého elitného policajta zabalené v kriminálnych príbehoch - akt odvahy v troch dejstvách ( zatiaľ ).
 5. Roland Ondrus: Lockdown
 6. Jakub Konečný: Samit pre demokraciu: východiská a očakávania pred najväčšou diplomatickou akciou roka
 7. ASEKOL SK: Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 929
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 979
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 4 789
 4. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 778
 5. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 615
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 583
 7. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 244
 8. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 3 111
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Záchranárka Beáta Macejková.

Medzi výjazdmi ku covidovým pacientom záchranári často nemajú čas sa ani len napiť vody.


13 h
Ilustračné foto.

Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali v novembri pri 204 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie ich zamestnali technické zásahy.


TASR 13 h

S vodičmi pod vplyvom alkoholu sa policajti nestretávajú len na okresných cestách, ale aj na diaľniciach.


SITA 15 h
Testovanie na koronavírus.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy však upozorňuje, že testovanie na pracovisku má medzery v efektivite, nedostatočnej kvalifikácii personálu a financovaní.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zverejnili jej meno, adresu i profil na Facebooku. Hygienička Martina Kučíková patrí po minulom týždni zrejme k najznámejším z odboru.


11 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


2. dec

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


2. dec

Jeho výstavba je plánovaná na štyri roky.


a 1 ďalší 19 h

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Postmodernistický prístup k telesnému postihnutiu.
 2. Marian Nanias: Jadrová energia – Dôvera spoločnosti k vedeckým poznatkom.
 3. Štefan Vidlár: Babenkám
 4. Ján Šeďo: Spomienky bývalého elitného policajta zabalené v kriminálnych príbehoch - akt odvahy v troch dejstvách ( zatiaľ ).
 5. Roland Ondrus: Lockdown
 6. Jakub Konečný: Samit pre demokraciu: východiská a očakávania pred najväčšou diplomatickou akciou roka
 7. ASEKOL SK: Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 929
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 979
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 4 789
 4. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 778
 5. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 615
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 583
 7. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 244
 8. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 3 111
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu