Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

Železnica

Zámostie nemôže čakať na priechody ďalších 50 rokov

Mnohí z Vás ma poznajú osobne a vedia, že som sa pôvodne prikláňal k variantu obchvatu železničnej trate mimo Trenčín. Podľa vyjadrenia železníc však trať v meste musí zostať a tento moment je pre mňa v mojom rozhodovaní smerodajný. Bývam, ako väčšina obyvateľov Zámostia, v blízkosti trate a poznám veľmi dobre všetky jej nevýhody. Nielen hluk, prach, komplikované a niekedy aj veľmi nebezpečné prechádzanie či prebehovanie cez trať.
Podľa mňa železničná trať práve v súčasnom stave našu mestskú časť rozdeľuje ako tortu na dve polovice. Preto som za variant, ktorý dnes za európske peniaze zmodernizuje so všetkými náležitosťami súčasnú železničnú trať v meste.
Na rozhodovanie, ak sme realisti, máme dva varianty. Variant 0 mi hovorí – nič sa nezmení, iba sa opraví koľajisko. Keďže poznám všetky negatíva s traťou spojené, nemôžem z vlastného presvedčenia hlasovať za niečo také.
Takzvaný variant 1, ktorý si vyžaduje postavenie nového mosta a jeho presmerovanie, má negatíva, o ktorých všetci vieme. Osobne som sa informoval predovšetkým o plavárni a možnej asanácii približne 14-tich domov obyvateľov Orechového. Chcem zdôrazniť, že ako poslanci požadujeme v prípade schválenia tohto riešenia uzavrieť so ŽSR zmluvu. Tá bude zárukou pre nás i pre obyvateľov, ktorá definuje povinnosti investora napriek tomu, že všetky ich povinnosti na území Trenčína vyplývajú už zo zákona. O možnosti plávania v centre mesta neprídeme a obyvatelia získajú adekvátnu náhradu – či vo forme novopostaveného domu, plavárne (akvaparku) alebo finančnej hotovosti. Navyše, získané financie za letnú plaváreň môžem mesto využiť zaujímavým spôsobom. Vzhľadom na konkurenciu iných miest v zjednotenej Európe sa pozrime kriticky aj na to, čo prináša naše mesto svojim návštevníkom a turistom. Podľa mňa v prípade, ak dáme na misku váh pozitíva tohto variantu, tie dobré a prínosné riešenia pre všetkých prevažujú. Možnosti, ktoré sa otvoria obyvateľom nielen popri trati, pre mňa predstavujú výzvu. Takú, ktorá sa dostáva nášmu mestu a teda nám a našim deťom možno raz za päťdesiat rokov.
Dodatočne navrhovaný variant obchvatu rieši jeden problém, ale prináša väčší. Mám sa prikloniť k asanácii 31 domov v Záblatí alebo 14-tich domov v Orechovom? Povedzme si na rovinu, dnes je to tak! To už vôbec nehovorím o tom, kto by podobný projekt mohol financovať. Veď najzadĺženejšie slovenské mesto – Košice by na tom bolo lepšie ako Trenčín, keby sme sa bez rozmyslu chceli púšťať do podobných projektov. Nevieme o investorovi, ktorý by dal pre obchvat mesta so 60-tisíc obyvateľmi na stôl 8 miliárd korún.
V našom meste trať existuje a rozdeľuje ho. Momentálne nemôžeme jednoducho trať presunúť, ale môžeme zlepšiť podmienky v oblasti bezpečnosti, dopravy a kvality života pri nej. Verím, že realistický pohľad na tento problém preváži nad snami racionálneho základu.
• Martin Barčák, predseda VMČ Západ

Skryť Vypnúť reklamu


Je to politická otázka

Problém železnice je politickým hneď z niekoľkých dôvodov. Na jej výstavbu nebudú použité súkromné zdroje, ale zdroje daňových poplatníkov EU a Slovenskej republiky – čiže všetkých občanov. Železnice majú splniť politickú normu rekonštrukcie trate na rýchlosť 140 – 160 km/h nadiktovanú Bruselom. ŽSR sú štátnym podnikom. Všetky varianty sú zároveň sociálnym inžinierstvom podobným spred roku 1989. To je i dôvod, prečo o probléme rozhodujú politici, a nie súkromné osoby. Ak by to nebol politický problém, riešenie by bolo veľmi jednoduché. Nesmeli by sa poškodzovať vlastnícke práva jednotlivcov – či už priamo dotknutých, ktorým by železnica išla cez majetok a ktorým by musela byť vyplatená trhová cena za pozemok, nie cena stanovená pri vyvlastnení, alebo nepriamo dotknutých, napr. hlukom. Železnice by sa museli dohodnúť s vlastníkmi a politici by do toho nemali čo hovoriť. O tom, že je železnica politickým problémom svedčí i to, že variant 1 je exemplárna ukážka neefektivity plánovania verejných zdrojov: postaví sa nová plaváreň, potom sa ide zbúrať, aby sa postavila opäť nová plaváreň.
Rekonštruovať sa musí na rýchlosť 140 – 160 km/h. Toto je jedno z typických byrokratických rozhodnutí. Nech padne rozhodnutie pre akýkoľvek variant, logicky nepôjde takou rýchlosťou po rekonštruovanej trati žiaden z vlakov. Vlaky pôjdu totižto cez stanicu. Osobné vlaky tam budú stáť pravdepodobne všetky a nákladné vlaky budú musieť buď pribrzdiť alebo stáť, pretože osobná doprava je preferovaná. A bez ohľadu na to, priemerná rýchlosť vlakovej dopravy v celej Európe sa pohybuje na úrovni 18 km/h (sic. Respekt č. 30/2003). Zároveň to, že by Trenčín nepatril do eurokoridoru, nič neznamená. Nepatrí doňho ani dnes, pretože Trenčínom prechádza cca 110 vlakov denne, z čoho je cca 74 osobných, 33 nákladných, ostatné sú rušne a po rekonštrukcii trate nie je predpoklad markantného zvýšenia počtu vlakov.
Či majú o variantoch rozhodnúť občania v referende je tiež veľmi otázne. Povedzme, že 40 percent sa rozhodne v prospech variantu 0, v prospech variantu 1 sa rozhodne 41 percent a 19 pecent pre variant 2. Znamená to legitimitu pre variant 1? Osobne sa nazdávam, že veľmi ťažko! A ako sa zhodnotia „práva“ nezúčastnených? A čo ak občania jednoducho nepoznajú najlepšie riešenie? A nakoniec: referendum si zaplatíme z vlastných vreciek a výsledok napovie veľmi málo. Pretože aj keby sme sa rozhodli všetci pre variant 2, kto ho asi tak postaví a bude financovať?
Vzhľadom na to, že celý proces je o politike, je pre Trenčanov najlepší ten variant, z ktorého môžu najviac získať a čo najmenej vydať, zároveň porušiť minimum vlastníckych práv jednotlivcov. Zároveň musí byť zaručená reálnosť investície, ktorá je nanútená z EÚ. Takými sa javia skôr variant 0 a variant 1. Variant 0 v prípade nemožnosti dohody so súkromnými vlastníkmi pozemkov a variant 1 v prípade dohody s vlastníkmi a minimom nákladov pre daňových poplatníkov mesta Trenčín, napr. pri výstavbe novej plavárne.
• Matúš Pošvanc, ekonóm

Skryť Vypnúť reklamu


Zo stanoviska spoločnosti Reming Consult

Na jar roku 2002 sme nové riešenie tzv. variant 1 ponúkli mestu Trenčín. Po prijatí u vtedajšieho primátora, po dopracovaní štúdie a jej predstavení v komisii mestského zastupiteľstva sme však dostali na naše prekvapenie jednoznačne zápornú odpoveď. Mesto trvalo na pôvodnom riešení bez vybočenia železničnej trate z jestvujúcej osi a po starom oceľovom moste. Príchodom nového primátora po voľbách na jeseň 2002 sme sa opäť pokúsili ponúknuť naše riešenie dúfajúc, že u nového vedenia mesta nájdeme pochopenie. Stalo sa. Pre podrobnejšie a komplexnejšie dotvorenie štúdie variantu 1 spoločnosť REMING Consult v spolupráci s mestom zorganizovala workshop, do ktorého pozvala 6 kolektívov (STU Fakulta architektúry, Dopravoprojekt, Aurex, 2 kolektívy z Trenčína a REMING Consult). Po vyše mesačnom úsilí bol workshop vyhodnotený a verejne prezentovaný v Dome armády za účasti odbornej verejnosti a médií. Vtedy sa však už veľmi aktívne organizovala skupina ľudí okolo p. Tuchyňu a vyústila do petičnej akcie proti variantu 1. Presadzovala návrh vymiestnenia železnice z Trenčína. Verbálne protežovala variant buď pozdĺž diaľnice v koridore rezervovanom pre vysokorýchlostnú trať, alebo varianty Ing. arch. Cimru, avšak bez podrobnejšej analýzy technického riešenia, realizovateľnosti z pohľadu životného prostredia, resp. dopadov na infraštruktúru mesta a obyvateľstvo a zdroj financovania, ďaleko nákladnejších alternatív. Boli sme nepríjemne prekvapení a sklamaní, aké metódy dokážu niektorí ľudia použiť pre presadenie svojich záujmov.

Skryť Vypnúť reklamu


Mesto by malo svojich občanov informovať

Pozorne sledujem súčasné dianie ohľadom modernizácie železničnej trate v Trenčíne, keďže som stále občan tohto mesta a tým pádom sa ma vlastne bytostne dotýka. Spoločnosť Reming, ako autor projektu v stanovisku zverejnenom na svojej internetovej stránke konštatuje, že „vďaka neodbornosti, tendenčným článkom, skresľovaniu informácií a pochybných metód niektorých ľudí, presadzujúcich si svoje záujmy” sa situácia nadmieru komplikuje. Ako mám vnímať ja, ako občan mesta postup, konanie a metódy kompetentných osôb a orgánov mesta v tejto otázke? Jednoznačné zahmlievanie a utajovanie informácií, ktoré svojím charakterom nepodliehajú utajeniu zo zákona a dajú sa charakterizovať ako „verejné”, inicializácia zavádzajúcich a klamlivých kvázipeticií o „skvalitnení života v Trenčíne”, ktoré majú možno neskôr asi poslúžiť argumentačne, načasovanie hlasovania na letné obdobie dovoleniek atď.
Tu sa jedná o zásadný a z historického hľadiska ojedinelý zásah do urbárneho charakteru mesta, starého takmer 2000 rokov, ktorý dlhodobo zmení život a podmienky jeho obyvateľov. Dalo by sa očakávať, že riešenie, ktoré bude verejnosti predstavené, bude reflektovať najsúčasnejšie trendy v architektúre a urbanizme. Že bude navrhnuté v kontexte s historickým charakterom mesta a na druhej strane s takmer prírodným charakterom územia, ktoré je určené na výstavbu náhradných areálov pre šport a zábavu. Hlavne by sa však dalo očakávať, že do tak závažného problému, akým modernizácia a s ňou spojené zásahy do štruktúry mesta bezpochyby sú, budú patričným spôsobom zainteresovaní aj občania. Je to predsa ich mesto a plánované zmeny sa dotknú predovšetkým ich života! Svojím občanom však zodpovedné orgány nepredstavili v podstate žiadne relevantné informácie o uvažovaných projektoch a ich dosahoch na jednotlivé aspekty života v meste. Namiesto zverejnenia všetkých kľúčových informácií a jednoduchého, objektívneho a zrozumiteľného porovnania uvažovaných riešení bez preferovania ktoréhokoľvek z nich, sme sa dočkali iba propagandistického presadzovania jedinej varianty, masovo predstavenej vo forme povrchnej urbanistickej štúdie. Koncepčné návrhy jednotlivých objektov aquaparku, športového centra atď. ale ani pri najlepšej vôli nedokážem vnímať inak ako lacné a na efekt ladené nepodarky, obludné paškvily akcentujúce sklo a kov ako jediný vhodný materiál, absolútne necitlivo navrhnuté z hľadiska hmoty a dispozícií a z hľadiska kontextu prostredia, do ktorého sú zasadené. Nechcem na tomto mieste polemizovať o okatých snahách záujmových skupín o presadenie tohto konceptu s vidinou lákavých stavebných zákaziek v lukratívnom centre mesta. Nejde mi teraz ani tak o zbúranú plaváreň a obytné budovy, výstavbu megalomanských a nevyužiteľných náhradných objektov či o vidinu značne zhoršených životných podmienok počas realizácie projektu v meste, kde je funkčný jediný cestný most (a na ktorom je zápcha, aj keď sa nič mimoriadne v meste a na cestných komunikáciách nedeje). Nemám v úmysle ani rozoberať postoj obyvateľov mestských častí Záblatie či obce Zamarovce, účelovo strašených, že im snáď v určitom prípade zvoleného riešenia zlikvidujú železnice kvôli novej trati nové domy. Na tomto mieste len požadujem pre mňa a ďalšie tisícky uvažujúcich občanov mesta Trenčín naplnenie obyčajného občianskeho princípu: 1. byť náležito informovaný (a nie ohlupovaný a v podstate zosmiešňovaný!) a 2. mať možnosť sa celej záležitosti legitímne vyjadriť. Takou formou, aká občanom prislúcha zo zákona: formou miestneho referenda! V opačnom prípade vzniká nebezpečný precedens, ktorý môže mať v tomto prípade nezvratné a dlhodobé následky na život nás a našich potomkov v tomto meste. A opäť (po koľký raz a dokedy ešte?) dáva dôvod myslieť si, že pojem „občianska spoločnosť” sa v slovníku zodpovedných osôb mesta Trenčín, žiaľ, nevyskytuje.
• Ing. Martin Turzík,priemyselný dizajnér


Problém, ktorý vôbec nemusel byť

V normálnej spolonosti, ak je investor a má dobrého projektanta býva zvykom, že dielo, ktoré majú záujem realizova prerokujú s alšími úastníkmi konania, ktorých práv a zákonom chránených záujmov sa vec dotýka. Projektant zvyajne navrhne viacero alternatív, síce s rovnakým cieom, ale tak, aby mohlo dôjs k obojstranne prospešnému riešeniu.
Bohužia, v našom prípade postupoval investor ako samovládny subjekt s Variantom 1 a s postojom, že keže mesto akciu nefinancuje, nemá do toho o hovori (iba súhlasi). Ale toto mesto by si už raz od takýchto móresov malo odvyknú, pretože za mnohé rany na svojom tele vaí práve im.
O rýchlodráhe, eurokoridore, rekonštrukcii železninej trate (je tu od roku 1884) sa pohovorilo a popísalo vea. Zainteresovaný oban však z toho celého má dojem, že je to viac menej masírovanie verejnosti rôznymi eurodôvodmi, aby sa postupne unavila, rezignovala a mohlo sa uskutoni to, o je pre mesto najvýhodnejšie – variant 1 – od zaiatku jediný. Ani investor ani projektanti zatia nepripustili ni iné. Nulový variant totiž nie je variant, to je jestvujúci stav od vzniku železnice, ktorý aj tak potrebuje údržbu.
Pokia by sa mal jestvujúci stav trate a železniného príslušenstva meni (a výstavba železniného mosta a posun trasy železniného zvršku zmenou je), je pochopitená požiadavka posunú železnicu z centra mesta kde tvorí technickú, hygienickú a urbanistickú prekážku do polohy, kde by bol vplyv železnice na životné prostredie minimalizovaný.
Nie je pravdou, že záujem o presun železnice do polohy približne terajšej dianice s prepojením pod Skalkou na Opatovú sa predtým nevyskytoval. Táto požiadavka bola vznášaná a prerokovávaná pri koncepcii smerného územného plánu mesta zaiatkom sedemdesiatych rokov a tiež pri tvorbe súasného SÚP.
Nevýhod, ktoré prináša Varint 1 pre mesto a jeho obyvateov, je vea a preto by malo by rozhodnuté o najskôr, aby sa pri príprave vhodného trasovania železnice nestrácal as, ke autor projektu tak neurobil na zaiatku.
• MUDr. Vojtech Žitan, bývalý riadite Štátneho zdravotného ústavu, bývalý mestský poslanec
Výber zo stanovísk:

Železnice SR

Práve z odborného hľadiska ŽSR odporúčajú realizáciu „variantu 1“, ktorý napĺňa parametre európskej železnice. Realizácia „variantu 1“ nebude mať negatívny dopad na obyvateľov mesta Trenčín. ŽSR, ako investor stavby, sú si plne vedomé všetkých povinností, ktoré im z realizácie tohto variantu vyplývajú (vybudovanie nového kúpaliska, splnenie požiadavky obyvateľov mesta ohľadne zastavovania vlakov všetkých kategórií osobnej dopravy v meste, výkup dotknutých pozemkov a nehnuteľností, výstavba nových podchodov a nadchodov).
„Variant 2“, nad ktorým mesto Trenčín uvažuje, ŽSR jednoznačne odmietajú. Vzhľadom na situáciu je dnes absolútne nereálne uvažovať nad realizáciou tohto variantu z technického či finančného hľadiska. ŽSR zároveň odmietajú akékoľvek špekulácie o prevode alebo predaji pozemkov súvisiacich s existujúcou železničnou traťou.
• Nela Blašková, hovorkyňa ŽSR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

V zmysle § 33 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku rozhoduje o umiestnení stavby príslušný stavebný úrad, ktorý je v prípade predmetnej stavby súčasťou Mestského úradu v Trenčíne. O územnom pláne mesta rozhodujú podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení poslanci mestského zastupiteľstva schválením všeobecne záväzného nariadenia. Je teda plne v rukách poslancov, kadiaľ povedie železničná trať v meste Trenčín. Nakoľko trať koridoru V. v úseku Bratislava – Žilina je stanovená v koncepcii rozvoja železničných ciest a schválená v územných plánoch VÚC, v prípade nesúhlasu mesta Trenčín by sa musela viesť mimo jeho územia, čo by enormne zvýšilo náklady na modernizáciu trate a oddialilo jej ukončenie. Toto riešenie by malo nepriaznivé dôsledky na ekonomiku SR.
• Ing. Dušan Turanovič, generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy

Ministerstvo životného prostredia

MŽP SR z titulu svojej pôsobnosti posudzovalo navrhovanú činnosť - „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V-Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/h“ v roku 2002 až 2003. Už v tom čase Ministerstvo životného prostredia SR upozorňovalo na nie celkom vhodné vedenie trate cez mesto a vzhľadom na rôznorodosť názorov odporučilo v záverečnom stanovisku v úseku 122,000 – 123,000 vybudovanie nového mostu cez rieku Váh a nové vedenie a zaústenie železničnej trate do koľajiska železničnej stanice Trenčín len po schválení mestom Trenčín. Navrhovateľ, Železnice SR, v zastúpení firmou REMING, a. s., so sídlom v Bratislave, predložil varianty vedúce cez mesto s tým, že v prípade nesúhlasu mesta Trenčín s variantom 160 km/hod., bude prevádzková rýchlosť cez mesto 80 km/hod. bez modernizácie zvršku koľajiska. Vedenie železničnej trate mimo mesta pre rýchlosť 160 km/hod. by znamenalo navrhnúť nové vedenie trate so začiatkom niekoľko kilometrov pred mestom a napojenie na stávajúcu modernizovanú trať niekoľko kilometrov za mestom, čo vyžaduje úplne nové technické riešenie, návrh ktorého je ale v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Ministerstvo životného prostredia SR následne takýto návrh posúdi z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa zákona.
• Ing. Viera Husková, riaditeľka odboru posudzovania vplyvov naŽP

Najčítanejšie na My Trenčín

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 17 187
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 629
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 6 317
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 207
 5. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 974
 6. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 435
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 178
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 732
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 172
 10. Odišli, ale nezabúdame. Spomínajte s Korzárom 2 870

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 2. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 3. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 4. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 6. Roman Kebísek: Básnik Šulek (nar. 1822) Koléniovej: Tvoríš mi úžasný svet a vnášaš pokoj
 7. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 11 / Beštia
 8. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 291
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 260
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 006
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 188
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 870
 6. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 408
 7. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 3 993
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 811
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Ak nedôjde k veľkým zmenám, podujatie sa pravdepodobne uskutoční v OTP režime.


TASR 8 h
Odovzdávanie prestížnych cien počas Dní mesta.

V rámci tradičného podujatia Dni mesta pribudlo k nositeľom titulu Osobnosť mesta šesť nových laureátov.


16 h
Jozef Drahovský

Zle zaparkované kolobežky, viacero detí na jednej kolobežke či nezodpovedná jazda. Toto je len niekoľko situácii, ktoré prekážajú vodičom a chodcom v Prievidzi.


17 h
Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Počet obyvateľov Trenčína, ktorí sa rozhodli pre vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, sa blíži k 30-tisícovej hranici.


SITA 15. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Združenie žiada prejazd kamiónov len z Oravy a Kysúc.


15. okt

Postupne pribúdajú aj covidoví pacienti.


14. okt

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 2. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 3. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 4. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 6. Roman Kebísek: Básnik Šulek (nar. 1822) Koléniovej: Tvoríš mi úžasný svet a vnášaš pokoj
 7. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 11 / Beštia
 8. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 291
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 260
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 006
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 188
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 870
 6. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 408
 7. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 3 993
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 811
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu