Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Rýchlodráha neznamená len likvidáciu letnej plavárne!

Otvorený list občanov mestskej časti Orechové a Zá

Trenčín - V minulom roku Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne a vtedajší primátor na ministerstvo dopravy listom poslali nesúhlasné stanovisko voči plánom na vybudovanie nového železničného mosta a železničného zvršku pre zrýchlený vlak, vchádzajúci do trenčianskej stanice.

Podľa navrhovaného riešenia sa má zrušiť mestská letná plaváreň, v posledných rokoch zrekonštruovaná so značnými finančnými nákladmi. Lenže, nič nie je večné. Aj v tomto prípade zrejme nezostane po starom, pretože sa opäť uvažuje o spomínanej alternatíve. Aspoň tak to vyznelo na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa primátora Juraja Lišku sa filozofia mesta v tomto prípade nemení. „Iba sa vraciame k spomínanej možnosti a pritom uvažujeme o plusoch i mínusoch vyplývajúcich pre mesto. Áno, pri jednom z variantov realizovaných spoločne so štátom by vybudovaním nového železničného mosta železnica viedla cez letnú plaváreň. V tom prípade si dáme podmienku, aby sme za štátne peniaze mohli vybudovať novú a ešte väčšiu. Veď terajšia má kapacitu len 2 000 ľudí. Vybudujeme novú, aspoň pre 3 500 ľudí. Lokalít je niekoľko. Napríklad pod sídliskom JUH, ale aj na Ostrove, kde si predstavujeme vybudovanie komplexného športovo-relaxačného centra.“

Mestskú plaváreň v roku 1937, po rozhodnutí vtedajšej mestskej rady, projektoval Ing. Ján Černoch z Bratislavy. Tá ho poverila aj dozorom pri výstavbe železobetónovej konštrukcie bazénu. Hlavný objekt so šatňami projektoval mestský technický referát pod dohľadom staviteľa Alexandra Marákyho. Pri nedávnej rekonštrukcii bazéna a vkladaní novej antikorovej vane pamiatkári dohliadali na presné zachovanie pôvodných rozmerov.

Skryť Vypnúť reklamu

„Mestská plaváreň má už úctyhodných šesťdesiat päť rokov. Zapísaná v zozname pamiatok síce nie je, ale na Slovensku máme veľa kostolov a ďalších pozoruhodných stavieb s rovnakým osudom,“ vysvetľoval nám Ing. arch. Jozef Múdry z Pamiatkového ústavu v Trenčíne dodávajúc „ak by sa plaváreň mala búrať, osobne, ako Trenčan budem proti, ale rovnako aj Pamiatkový ústav v Trenčíne, pretože tento objekt má svoje hodnoty.“

Ako napokon vysvitá, nepôjde iba o mestskú letnú plaváreň, ale modernizácia železničnej trate postihne obyvateľov žijúcich za firmou Slovlik, a. s., zrejme zachytí aj budovu starej Sokolovne na Mládežníckej ulici a za stanicou časť Pred Poľom až po mestskú časť Opatová.

Prvé výsledky petičnej akcie

Vystúpenie trenčianskeho primátora medzi občanmi vyvolalo rozporné pocity a reagovali založením petičného výboru na podpisovanie petície proti plánovaným zásahom do mestskej aglomerácie. Ako nás minulý týždeň v piatok informoval hovorca petičného výboru Ing. Tomáš Švec, aktivisti za zachovanie historického objektu letnej plavárne zbierajúci podpisy od občanov v Trenčíne sú nielen proti výstavbe rýchlodráhy cez stred mesta, čo by narušilo životné prostredie a bezpečnosť obyvateľov. Nesúhlasia taktiež s likvidáciou športových areálov a preto súbežne s tým žiadajú Mesto Trenčín o podporu pre rozvoj mládežníckeho športu.

Skryť Vypnúť reklamu

„Do dnešného dňa (9.4.2003) sme už zozbierali 1340 podpisov. Organizačný výbor milo prekvapil záujem občanov mesta Trenčín o veci verejné. Svoj súhlasný postoj sa dožadujú vyjadriť svojím podpisom aj ľudia, ktorí priamo v Trenčíne nebývajú, ale využívajú mestskú plaváreň ako aj príslušné športoviská. Verejný záujem jednoznačne svedčí o tom, že Trenčania si vážia hodnoty, ktoré mesto má a taký istý postoj vyžadujú aj od súčasných predstaviteľov mesta.“ informoval nás Ing. Tomáš Švec.

Oľga Kajabová

OTVORENÝ LIST

PRIMÁTOROVI TRENČÍNA:

Vážený pán primátor,

minulý týždeň sa v Trenčíne rozbehla petičná akcia proti výstavbe rýchlodráhy stredom nášho mesta.

My, obyvatelia miestnej časti Orechové, sme až pri tejto petícií s hrôzou zistili, že sa nás úplne bytostne a osobne dotýka nový variant železničnej dopravy, o ktorom ste na tlačovej konferencii 11. marca informovali verejnosť.

Vo vystúpení hovoríte o možnosti výstavby novej plavárne, o tom, ako sa občania boja, že prídu o tú súčasnú, mimochodom, zrekonštruovanú za niekoľko desiatok miliónov. Nevieme, či náhodou, alebo zámerne ste nespomenuli ako sa prestavba železnice dotkne pozemkov a rodinných domov v našej časti mesta Trenčín. Veď práve tu má byť niekoľko desiatok domov asanovaných a pozemky tu žijúcich občanov vyvlastnené pre stavbu rýchlodráhy. Viacerí z nás tu žijú od narodenia, medzi nami je množstvo starších ľudí, ktorí si počas života svoje rodinné domy zrekonštruovali venujúc na to svoje celoživotné úspory. Mnohí tu prežili celý život, majú k tejto oblasti citové vzťahy a ťažko si dokážu predstaviť život inde. Nikto nám nepovedal, že ak poslanci mesta túto variantu dopravy schvália, aké možnosti vlastne budeme mať. Myslíte si, že je to správne voči vlastným voličom? Vyvlastnenie pozemkov a asanácia rodinných domov je tvrdý zásah do života a psychologický moment, ktorý sa veľmi ťažko znáša.

Ak aj je finančné odškodnenie (o ktorom zatiaľ nikto nehovorí), aké máme garancie, do akej miery je morálne a etické? Prečo s ľuďmi z tejto časti mesta o dôsledkoch takejto závažnej skutočnosti nikto nehovoril? Alebo sú zámery využitia eurofondov, či železničiarska lobby dôležitejšie ako v Trenčíne žijúci občania?

Územný plán mesta je niečo, čo by sa nemalo meniť len kvôli tomu, že sa vymení mestské zastupiteľstvo. Ak to predchádzajúce schválilo nulový variant zmeny v železničnej doprave, mnohí z občanov tejto časti mesta na to zareagovali a investovali do svojich rodinných domov, dokonca tu vyrástli aj nové domy.

Chceme vedieť, kto nám vysvetlí výhody pre nás, ale tiež aj pre naše mesto. Prinesie nám to zlepšenie dopravnej situácie v meste? Alebo tento projekt urobíme len preto, aby sme využili peniaze z eurofondov bez ohľadu na to, aký význam či prospech z toho naše mesto bude mať? Nenaruší sa jeho historické jadro, nezničí sa dlhé roky budovaná oddychová a športová zóna v blízkosti letnej plavárne, futbalového štadióna, športovej haly a ostrova?

Čo bude s občanmi, ktorým sa zasanujú domovy? Postaví im mesto, alebo investor tejto akcie azda nové rodinné domy? Ako ich odškodní morálne? Čo s majiteľmi pozemkov, ktoré budú znehodnotené vybudovaním železnice v ich blízkosti?

Vážený pán primátor,

realizácia nového variantu železničnej dopravy neznamená len vybudovanie novej letnej plavárne ako o tom hovoríte Vy. Možno neznamená ani zníženie hlučnosti železničnej dopravy v meste a vôbec nie zastavovanie rýchlostných vlakov v Trenčíne (o tom hovoria ďalší poslanci mesta). Znamená aj necitlivý zásah do života mnohých ľudí v našom meste. Dnes už vieme, že asanácia a vyvlastňovanie pozemkov sa bude týkať aj ďalšej lokality v Trenčíne, a preto si myslíme, že aj o tomto je potrebné hovoriť! Len preto, že sa tu vyvíja tlak zo strany železníc, majú ľudia trpieť?

Pevne veríme, že poslanci ktorých sme si zvolili, majú v prvom rade záujem o vlastných občanov a o rozvoj a prosperitu nášho mesta, o to aby sme v ňom mohli spokojne a šťastne žiť a len z toho budú vychádzať pri rozhodovaní o takej vážnej akcii akou je výstavba rýchlodráhy v našom meste.

V Trenčíne, 10. 4. 2003

Občania mestskej časti

Orechové a Zámostie

VYJADRENIE PRIMÁTORA:

Vážení a milí Trenčania,

v týchto dňoch sa spustila vlna rôznych nepravdivých mýtov, súvisiacich s modernizáciou železničnej trate v našom meste. Občanom sú v mnohých prípadoch podsúvané nepravdy a lži, z čoho pramení ich nespokojnosť. Mnohí z Vás právom podliehajú tomuto stavu zlej informovanosti. Dovoľte mi, aby som tieto skutočnosti vysvetlil a uviedol na pravú mieru.

O modernizácii železničnej trate v tomto úseku sa v Trenčíne začalo hovoriť prvý krát vo februári minulého roku. Pri prezentovaní tejto štúdie spoločnosťou Reming Consult, a.s. na spoločnej komisii ÚPA s komisiou dopravy, investícií a životného prostredia, sa poslanci a členovia komisií oboznámili s touto štúdiou a bez dôkladnejšieho poznania všetkých súvislostí bola ďalšia diskusia o jednom či druhom variante riešenia uzavretá. Nikto z Vás sa nedozvedel o nových možnostiach rozvoja tohto mesta a nikto z Vás sa nemohol k tejto vážnej veci ani len vyjadriť. Rozhodlo sa, že bude spracovávaný tzv. nulový variant, bez zmeny trasy železnice a len s nevyhnutnými vyvolanými investíciami. Bolo toto rozhodnutie bez toho, aby ktosi poznal Váš názor, správne?

Dnes naozaj nevieme, či sa rozhodneme pre tzv. nulový variant, alebo pre variant č.1. Mesto má teraz šancu zmeniť svoju tvár a získať nové možnosti svojho ďalšieho rozvoja, aj keď za cenu obetí. Po rekonštrukcii železničnej trate v našom meste budú chodiť vlaky stredom mesta ako aj doteraz. Ale o citlivých zásahoch môžeme uvažovať len vtedy, ak budú splnené určité podmienky.

Odškodnenie dotknutých občanov a organizácií adekvátnou náhradou vo forme finančnej, hmotnej a morálnej je prvoradé. Investor musí vybudovať novú letnú plaváreň s kapacitou cca 4 000 návštevníkov s nadväzujúcimi športovo – rekreačnými funkciami vo vybranej lokalite, pričom musí byť vybudovaná predtým, ako by sa začalo s výstavbou nového premostenia. Musia sa vybudovať protihlukové bariéry v celom úseku tak, aby nevytvárali optickú bariéru mesta.

Chceme, aby sa zrekonštruovala budova železničnej stanice s prislúchajúcim parkoviskom. Požadujeme úpravu bánovskej železničnej trate jej položením na úroveň terénu, zmenu jej trasy a zapustenie do zeme tak, aby sa otvoril nový priestor pre centrum mesta smerom k Váhu, a v alternatíve uvažovať s jej vymiestnením a presmerovaním úplne mimo mesta v zmysle územného plánu a obe možnosti finančne vyčísliť a porovnať. Spomínam len zopár podmienok, na ktorých budeme trvať.

Samotné rozhodnutie zostane na vedení mesta a poslancoch Mestského zastupiteľstva. Je samozrejmé, že rozhodnú až po zvážení všetkých okolností. V priebehu niekoľkých týždňov sa dozvieme výsledky Workshopu 2003. Jeho výsledky sa včas dozviete aj Vy, milí Trenčania. Touto cestou Vás prosím o to, aby ste tejto problematike venovali veľkú pozornosť, a aby ste do úvahy brali len overené a pravdivé informácie.

V tomto meste žijem celý život aj ja, milí Trenčania. Je to mesto, ktoré mám nadovšetko rád. Dávam Vám svoje slovo, že vždy budem presadzovať záujmy občanov tohto mesta. Nech sa rozhodneme pre jeden alebo druhý variant, vždy budem trvať na tom aby ste Vy, ktorých sa rekonštrukcia železničnej trate dotkne, boli odškodnení nielen finančne ale aj morálne. Garantujem Vám, že je mojím prvoradým záujmom, aby ste sa v našom meste cítili vždy bezpečne, šťastne a spokojne a aby boli naše rozhodnutia vždy v záujme Vás, Trenčanov.

Juraj Liška

primátor mesta Trenčín

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 3. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 6. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 7. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 8. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 9. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 3. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 5. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 6. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 7. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 8. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 9. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 10. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 570
 2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 16 533
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 14 925
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 251
 5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 718
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 197
 7. Aká je chémia vôní 9 089
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 630
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 479
 10. Bývanie v meste predlžuje život 8 030
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Dukla zaskočila Nitru, koncert bratov Shoreovcov s Okuliarom

Zverenci trénera Jána Pardavého zvíťazili v Nitre.

Trenčín zvíťazil, o osude zápasu rozhodol Križan

Zverenci trénera Stijna Vrevena si pripísali tri body.

Rafael Ratao v zápase Trenčín - Slovan Bratislava.

GALÉRIA: Čaro Vianoc na vašom stole

Pozrite si galériu krásnych výtvorov v podobe adventných vencov našich čitateľov.

Za sobotu pribudlo 1100 pozitívnych PCR výsledkov

V Trenčianskom kraji zaznamenali 202 pozitívnych prípadov. Laboratóriá v sobotu˙otestovali 7 536 vzoriek. Pripísali sme aj 18 úmrtí.

ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné

Kavecká podala oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv.

V Kysuckom Novom Meste majú unikátny adventný veniec

Ide pravdepodobne o najväčší adventný veniec v Žilinskom kraji. Jeho výška je až 3,5 metra. Na jeho výzdobe pracovalo osem ľudí počas niekoľkých týždňov.

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Už ste čítali?